Oecumenische viering Vredesweek, 22 september: ‘Vrede verbindt over grenzen’.

Zondag 22 september hopen we als drie kerken van Nootdorp-Ypenburg weer samen te vieren als begin van de vredesweek dit jaar.

Aanvang 10.00 uur in de r.k. H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp.

Als thema voor deze landelijke vredesweek is dit jaar gekozen voor ‘Vrede verbindt over grenzen’. Een actueel thema. Nog steeds is de wereld en onze samenleving vol grenzen en zelfs muren worden opgetrokken om grenzen nog ondoordringbaarder te maken.

Soms zijn grenzen nodig om onszelf te beschermen, maar vaak verdelen grenzen juist volken en bevolkingsgroepen.

We geloven dat in het Koninkrijk van God geen grenzen zijn die mensen buitensluiten. In onze oecumenische vredesweekviering willen we ons door dat hemelse perspectief laten inspireren om voorbij grenzen te kijken en verbinding te zoeken. We lezen over Jakob als grensganger en de Jakobsladder waarop engelen de verbinding laten zien tussen de aarde en de hemel en ons leren elkaar te zien met de ogen van God. Door samen te vieren, te zingen en te bidden hopen ook wij tot ‘engelen van vrede’ te worden.

Er is tijdens de kerkdienst kinderkerk/nevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, en er is oppas voor de allerkleinsten. Na afloop is er gelegenheid samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Er zal een collecte zijn voor de vredesorganisatie PAX.

Van harte welkom in deze oecumenische viering!

                                               De Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 22 September om 10:00 uur in H. Bartholomeuskerk, Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, 10.00 uur in de r.k. H. Bartholomeuskerk aan de
Veenweg in Nootdorp: thema: ?Vrede verbindt over grenzen?. M.m.v. cantorij/koor. Voorgangers:
diaken Dick Vrijburg, Kerkelijk Werker Marja Griffioen, ds. Attie Minnema

Voorganger: Diaken Dick Vrijburg, Kerkelijk Werker Marja Griffioen, Ds. Attie Minnema
Ouderling van dienst: Karel van den Boogaard