N.a.v. het jaarthema ‘Een goed verhaal’ heeft de schrijversgroep ‘Liberaal Christendom’ deze zomer een preekwedstrijd uitgeschreven rond lastige Bijbelverhalen. Met de uitdaging een preek te schrijven rond één van de drie teksten: Psalm 139: 19-22, Matteüs 23: 27-33 of Handelingen 5: 1-11.

In augustus heb ik over twee van die lastige teksten een preek geschreven, Psalm 139 en Handelingen 5, deze zijn na te lezen op onze website www.kerkopypenburg.nl onder ‘Dominee’ – Preken.

Reacties zijn welkom.

ds. Attie Minnema, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 17 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Lezingen: Exodus 3: 1-15 en Lucas 20: 27-38.

Collecte voor Nederlands Bijbelgenootschap en Wycliffe Bijbelvertalers.

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong