Vieringen in de Stille of Goede Week voor Pasen:

Wilt u voor al deze vieringen uw liedboek (als u dat hebt) meenemen?

Vespers:

Maandag 15 april 19.30 uur in de Bartholomeuskerk, Veenweg, Nootdorp

Dinsdag 16 en woensdag 17 april 19.30 uur in De Toevlucht

 

Dorpskerk, Dorpstraat in Nootdorp:

Witte Donderdag 18 april 19.30 uur

Dienst van Schrift en Tafel, ds. Attie Minnema, m.m.v. cantorij Ypenburg

Goede Vrijdag 19 april 19.30 uur

Lezing van het lijdensevangelie, ds. Attie Minnema, m.m.v. cantorij Nootdorp

Stille Zaterdag 20 april 21.00 uur

Paaswake, waken en uitzien naar het Licht, ds. Attie Minnema, m.m.v. leden van

beide cantorijen

De vieringen worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl 

Vespers: zoeken op Protestantse wijkgemeente Ypenburg en Witte Donderdag t/m Paaswake: zoeken: Nootdorp PKN

 

Toelichting bij de vieringen tijdens de drie dagen voor Pasen

 

In één boekje zijn de orden van dienst opgenomen voor de drie vieringen die aan Paasmorgen vooraf gaan.

In deze doorgaande dienst proberen we te raken aan het geheim van Christus’ lijden, sterven en opstaan.

We gedenken de weg die Jezus is gegaan. Een weg door het donker van angst, gebrokenheid en dood.

Gedenken is niet alleen herinneren, van ‘toen en toen’. Door te gedenken halen we het verleden naar het heden en verbinden we ons met Christus die ook vandaag de Levende Aanwezige is.

Zo gaan wij met Christus zijn weg, in het geloofsvertrouwen dat

het een weg is naar licht, het licht van opstanding en bevrijding

tot nieuw leven.

 

Wat wij in deze dagen naar Pasen toe vieren is zo oud als de kerk, ouder nog, omdat het oude geheim van Israëls bevrijding nieuw tot ons komt in de gestalte van Jezus Christus.

 

Op Witte Donderdag staan wij stil bij Jezus’ keuze dienaar te zijn,

wij horen van de voetwassing: symbool van vriendschap, van dienstbaarheid en gastvrijheid, we vieren de gemeenschap van brood en wijn waarin Jezus ons een teken gaf van zijn liefde tot

het einde.

 

Op Goede Vrijdag staan wij stil bij het kruis, horen wij hoe Jezus geleden heeft, worden wij stil bij het geheim van zijn dood.

 

Op Stille Zaterdag, in de Paaswake, als het avond is geworden, komen we in een (bijna) donkere en stille kerk. Nog is de dood niet overwonnen.

I.t.t. voorgaande jaren vieren we in deze viering geen avondmaal. Daardoor blijft de tijdsduur van deze dienst beperkt en ligt alle nadruk op het wakend uitzien naar het licht.

Daarbij vertellen we elkaar verhalen van schepping en bevrijding, van de Geest die nieuw leven geeft.

Het donker verdwijnt, het licht begint te schijnen en mogen wij delen in het licht van de opgestane Heer.

We gedenken onze doop en belijden dat wij als nieuwe mensen met elkaar in het licht van de Opgestane willen leven.

Dan is het Pasen en mogen wij het uitjubelen:

 

‘U zij de glorie, opgestane Heer’.

 

Wilt u voor deze vieringen uw liedboek meenemen.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zat 20 April om 21:00 uur in De Dorpskerk

Informatie bij deze dienst:
Paaswake

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jaco de Boer


Zon 21 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Pasen

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada van der Ster