‘Er zijn woorden gesproken’

Het woord, woorden spelen nog steeds een grote rol in de maatschappij waarin wij leven. Ook al zegt men dat wij moderne mensen erg op het beeld gericht zijn, velen van ons zitten dagelijks een groot aantal uren achter één of ander scherm, woorden zijn nog steeds heel bepalend in ons samenleven en omgaan met elkaar. Maar niet altijd op een positieve manier. Het afgelopen jaar was het jaar van ‘fake news’, nepnieuws, en in social media zoals facebook en twitter worden in niet mis te verstane woorden allerlei berichten, kwetsende opmerkingen, beledigingen, en zelfs bedreigingen de wereld ingezonden.

Naast al die, soms heel vluchtige, woorden lezen wij zondags en op andere momenten de Bijbelse woorden, het Woord van God. In het vertrouwen dat dat woorden zijn die waarheid bevatten, die eeuwigheidswaarde hebben. Woorden immers van eeuwen geleden, die door al die eeuwen heen zijn doorverteld en hebben stand gehouden. Woorden die onze voorouders hebben gehoord en doorgegeven, woorden die voor veel mensen door de eeuwen heen een houvast zijn geweest, die mensen hebben bemoedigd en getroost en geïnspireerd.

Of zoals Huub Oosterhuis het heeft gedicht in zijn bewerking van Psalm 112 in ‘150 psalmen vrij’:

         Er zijn woorden gesproken

         die werken ten goede, je hart versterken,

         je geweten scherpen.

Woorden die meer zijn dan alleen maar mooie woorden, mooie verhalen. Woorden die mensen vertrouwen, geloofsvertrouwen hebben gegeven. Woorden die je leren zien wat goed is, leren goede keuzes te maken, goed te doen. Zoveel bekende en ook onbekende mensen die geïnspireerd door de Bijbelse woorden, God liefhebben en de naaste, zich hebben ingezet voor medemensen, de wereld, voor vrede en gerechtigheid.

Vanuit die woorden leven, dat is waar het in geloven om gaat, met vertrouwen in het leven staan en, tegenover het kwaad en het duister in de wereld, de waarheid van de Bijbelse woorden leven en uitdragen.

Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,

trouw, rechtvaardig, meedogend?

 

Een duistere zaak is de wereld

maar er zijn mensen van licht.

 

Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen

maar er zijn mensen die geven en delen.

 

Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar

maar er zijn mensen die de doem doorbreken.

 

Er zijn woorden gesproken

die werken ten goede, je hart versterken,

je geweten scherpen.

 

Gelukkig wie ze zoekt te horen

en leeft om te volbrengen.

 

ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer