Eerste Kerstdag, kerstmorgen is er om 10.00 uur een feestelijke viering voor jong en oud(er) in De Toevlucht.

Aanvang 10.00 uur

M.m.v. de cantorij o.l.v. Maria van Twist en een muziekgroep

#welkomindekerk

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren