In Buurt-en Kerkhuis Bethel aan de Thomas Schenckestraat 30 in Den Haag is sinds vrijdag 26 oktober een doorlopende kerkdienst aan de gang voor de Armeense familie Tamrazyan. Die doorlopende dienst zorgt ervoor dat de Protestantse Kerk Den Haag kerkasiel verleent aan de familie, die al negen jaar in Nederland woont.

Als voorganger met een aantal gemeenteleden uit Ypenburg en ook uit Nootdorp hebben we inmiddels twee keer 1 of enkele uren invulling gegeven aan deze viering. Het is bijzonder om als voorganger of kerkganger daar deel van uit te maken.

Het kerkasiel in Bethel is bedoeld ter bescherming van de familie Tamrazyan, maar ook om aandacht te vragen voor de problematische situatie van kinderen en gezinnen in dezelfde situatie, en als oproep om een humanitaire oplossing te zoeken en te werken aan een betere en snellere procedure zodat voorkomen wordt dat steeds opnieuw gezinnen en kinderen in een dergelijke situatie terecht komen.

De Protestantse kerk van Den Haag, de classis Zuid-Holland Noord en de landelijk Protestante kerk hebben hun steun hiervoor uitgesproken. Een citaat uit de verklaring van de classis:

            ‘Wanneer het gaat om het verlenen van asiel is het balanceren tussen verschillende

Bijbelse opdrachten: we zijn geroepen de overheid te eren, en we zijn geroepen de

vreemdeling te beschermen. Voor de kerk zal herbergzaamheid bieden aan kwetsbare

mensen altijd zeer zwaar wegen. De doorgaande kerkdienst beoogt tijd en ruimte te

creëren om tot een goede oplossing te komen, niet alleen voor de fam. Tamrazyan,

maar voor alle ‘gewortelde’ kinderen en hun familie.’

Natuurlijk moet en mag ieder persoonlijk zich hierover een mening vormen. Voor of tegen een dergelijke actie en het hieraan mee doen, denk ik dat we elkaar kunnen vinden in de hoop en gebed dat voor alle vluchtelingen en asielzoekers een goede oplossing wordt gevonden zodat zij kunnen bouwen aan een goede en leefbare toekomst.

Straks in het Kerstverhaal zullen we weer horen dat er ‘voor hen geen plaats was’, dat zou toch in de wereld van vandaag voor geen kind, geen mens mogen gelden!

 

Wensen we elkaar, en ieder mens waar ook in de wereld, een warme advent- en kersttijd vol licht!

 

                                                                       Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren