Op Kerstavond, 24 december, 21.00 uur zal er in kerkgebouw De Toevlucht een Kerstavondviering zijn met als thema: 'De wereld draait door'.  

Voorganger: ds. Attie Minnema

M.m.v. organist Jelle Bakker

Gospelpopgroep PUUR! Nootdorp

#welkomindekerk

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren