Leven-dig Gesprek in De Toevlucht

Zo'n 4 keer per jaar wordt in De Toevlucht een Leven-dig Gesprek georganiseerd.Deze avonden hebben als inhoud een onderwerp rond geloof- en levensvragen en het doel van de avonden is bezinning en ontmoeting.

Als gelovigen komen er vanuit het dagelijkse leven allerlei vragen op ons af waarin we vanuit ons geloof onze weg moeten zoeken. Deze avonden Leven-dig Gesprek willen daaraan dienstbaar zijn.

De avonden staan open voor ieder die belangstelling heeft voor het onderwerp van die avond en zo hopen we als kerk ook een plek van bezinning en ontmoeting te zijn in de wijk Ypenburg.

Tijdens deze avonden is er een spreker die een inleiding houdt en daarna is er gelegenheid tot vragen en gesprek over het onderwerp.

Onderwerpen tot nu toe waren: Minister Donner over "Geloven in deze tijd', Eerwraak, ds. Piet Schelling over 'het paranormale', dr. J. van Saane over gebedsgenezing, Doekle Terpstra over 'Benoemen en bouwen', over 'Duurzame Economie', 'Geloof en wetenschap, schepping of evolutie?, dr. Anton Wessels over christendom en islam, Depressie, Straatpastoraat, Ethiek in de gezondheidszorg, 'Terminale zorg, euthanasie'.

Voor het huidige seizoen 2011 - 2012 staan de volgende avonden op het programma:

Maandag 14 nov. film kijken en bespreken : 'Des Hommes et des Dieux'.

Maandag 16 jan. Tweede Kamerlid van het CDA Kathleen Ferrier

 

Workshop over de zeven levensvragen van Augustinus (voorjaar)

 

De kerk is open om 19.30 uur en de avond zal zijn tot uiterlijk 10 uur waarna nog gelegenheid is om na te praten. Er zal in de foyer een doos staan voor een bijdrage in de onkosten.

Als één van beide partners gelovig en kerkelijk is

In onze gemeente zijn een aantal mensen die altijd 'alleen' naar de kerk komen omdat hun partner niet kerkelijk is. Dat is niet altijd gemakkelijk en het kan goed doen om daarover ervaringen uit te wisselen met mensen in dezelfde situatie. Ook bijv. over vragen als: hoe doe je dat met de christelijke opvoeding van de kinderen?
Graag willen we gelegenheid geven om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Info en opgave (met vermelding van vaste avonden waarop je niet kunt) bij ds. Attie Minnema. We kiezen dan een datum van samenkomen in overleg.

U bevindt zich hier: Home Gemeente Downloads Zondagsbrieven Activiteiten Thema avonden