Kindernevendienst is voor de kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool. Het materiaal dat gebruikt wordt is m.n. Kind op Zondag.
De kindernevendienst vervult een belangrijke rol tijdens de kerkdiensten. In 2 groepen horen de kinderen in hun eigen taal en op hun eigen niveau uit de Bijbel. We proberen het bijbelverhaal zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld te brengen. Er wordt over gepraat en er is een verwerking van het verhaal, hetzij iets om te knutselen, hetzij een spel.
In de weken van Advent en Kerst en de 40-dagentijd en Pasen werken we aan de hand van een project.
We streven naar een manier om de kerkdienst voor hun aantrekkelijker te maken en leuk te houden zodat ze een positieve associatie krijgen of houden met de kerk en de zondagse kerkdienst.

Door de aandacht voor de kinderen in de kerkzaal proberen we de overige gemeenteleden ook iets te laten ervaren van de geloofsbeleving van de kinderen.

Om te benadrukken dat de kindernevendienst een onderdeel is van de gehele dienst beginnen de kinderen de dienst in de kerk en nemen de kinderen het licht van de Paaskaars mee, en komen weer terug in de kerk voor de slotzang en de zegen.
De kinderen vervullen ook een rol tijdens de doopdiensten wanneer ze de dopelingen toezingen.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem