Het doel van de kinderknutselclub is om de kinderen op een creatieve en gezelligd manier te betrekken bij kerkelijke activiteiten, het onderlinge contact te stimuleren en om ze te laten zien, dat er in de kerk ook leuke dingen gebeuren.

Op de kinderknutselclub beginnen we altijd met een bijbelverhaal of een spiegelverhaal om zo de bijbelse boodschap door te geven.

In eerste instantie hebben we informatie alleen verspreid onder kerkelijke jeugd. Inmiddels wordt de informatie ook op de basisscholen verspreid en in de toekomst willen we de informatie en uitnodigingen verder verspreiden, zodat we wijkbreed bezig kunnen zijn.

Momenten, waarop de kinderknutselclub bij elkaar komt zijn momenteel: kerst, Pasen, Pinksteren en 3 koningen.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem