Groothuisbezoek 2011 met als thema: Beleving van het Avondmaal Er zijn drie groothuisbezoek avonden geweest en ook de rond de dertig kring heeft een avond aan dit onderwerp besteed. Alle avonden werden geopend met het lezen van Johannes 6 vers 1t/m 14. In een korte kennismakingsronde benoemde ieder ook welke dienst in het kerkelijk jaar het meest bijzonder / belangrijk is voor hem of haar. Aan de hand van kernwoorden openen wij het gesprek over de beleving van het avondmaal. Kernwoorden die gekozen worden bij de beleving van het avondmaal zijn; Bezinning, betekenis van Jezus boodschap Gedachtenis, wat Jezus voor ons gedaan heeft Bevrijding, Jezus heeft ons bevrijd, ruimer als vergeving Nieuwe kans, vergeving opnieuw beginnen Delen, samen delen, delen van het geloof Gemeenschap met elkaar Gemeenschap met God, jij en God samen Gemeenschap met God en met elkaar Vergeving Bewustwording, je word er bij bepaald Jezus opstanding Dichtbij God Kernwoorden die gekozen worden bij het gevoel van het avondmaal zijn; Heelheid, één met ieder wat de verschillen ook zijn Dankbaarheid, dat je er aan mee mag doen, eenheid en samen God eren Aarzeling, bij het naar voren lopen daarna kleinheid en dankbaarheid Bevrijding, je mag opnieuw beginnen Feestelijkheid, met elkaar mogen vieren Ontroering Blijdschap, fijn dat het in vrijheid gevierd mag worden Gelijkheid Bezinning Kleinheid Bewondering voor Jezus Nieuw begin, eenheid van de gemeente Delen in saamhorigheid Na deze kernwoorden komt het gesprek op gang of deze belevingen in onze vieringen naar voren komen. Het gevoel komt goed aan bod binnen onze gemeente. De lopende viering wordt over het algemeen als goed ervaren. Het vieren in de kring zou ook mooi zijn. Dit laatste zou voor meer rust kunnen zorgen. Het lopen wordt soms als onrustig ervaren. Ook vind men de afstand tussen brood en wijn te klein. Iedere vorm heeft zijn voor en tegen. Misschien is het mogelijk in de toekomst deze beide vormen af te wisselen. De opkomst bij avondmaalsdiensten zien we terug lopen. Wij vragen ons af hoe dit zou kunnen komen. Zou dit door de beleving komen die men erbij heeft ? De aanwezigen op deze avonden hebben die beleving wel. Er zou een enquête onder de gemeenteleden gehouden kunnen worden. Misschien moet het meer onder de aandacht gebracht worden dmv: Een week van te voren afkondigen. Een gespreksdienst houden over het avondmaal. Met vette letters in de kerkbode zetten dat het avondmaal is. De frequentie van het avondmaal is nu vier maal per jaar. Voor sommigen zou de frequentie omhoog mogen naar zelfs wel een keer per maand. Over het algemeen is de mening van de aanwezigen dat zes keer per jaar mooi zou zijn. Het zou goed zijn als de avondmaalsdiensten op een vaste zondag plaats zouden vinden net als de doopdiensten. Bijv. eerste zondag van de oneven maanden. Enkele slotopmerkingen van de avond: De gekozen muziek tijdens de avondmaalsviering is altijd erg mooi. Kan er niet een bordje met het teken van de PKN besteld worden en bij de ingang gehangen worden? Het zou mooi zijn als de tweede ouderling bij de buitendeur staat om mensen te ontvangen. Kan er geen vlag opgehangen worden als er dienst is? De ouderling van dienst moet er goed opletten dat hij verstaanbaar is bij de afkondigingen. Dit laat nog al eens te wensen over. De avonden worden afgesloten met het zingen van een lied van Jan van Opbergen; Breng ons daar waar mensen leven op de melodie van wat de toekomst brengen moge, .

De werkgroep pastoraat.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 19 Augustus om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Carla Izeren