Al een aantal jaren komt op de 4e donderdag van de maand de Rond de 30 kring bij elkaar. Deze kring, heel globaal voor gemeenteleden van 25 – 45 jaar, is een goede manier om bezig te zijn met bijbel- en geloofsonderwerpen en om ‘generatiegenoten’ te leren kennen.


De deelnemers bepalen zelf de onderwerpen en bereiden deze om de beurt voor. Tijd van de bijeenkomst is van 20.00-22.00 uur bij één van de deelnemers thuis. Informatie bij ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren