Uit de Kerk op Ypenburg

Kerk op het World Wide Web

door: ds. Attie Minnema

Modern

Als kerk op Ypenburg willen we graag een moderne kerk zijn. Dat betekent niet alleen dat we hopen aan te sluiten bij het moderne levensgevoel van moderne VINEX gelovigen. Maar we bedoelen ?modern? ook in die zin dat we gebruik maken van moderne communicatiemiddelen. Email is inmiddels algemeen gebruikelijk wat betreft het rondsturen van vergaderstukken en als gemeente hebben we al een aantal jaren een eigen website: www.kerkopypenburg.nl. Zo hopen voor we de moderne VINEX gelovigen en voor iedereen die op zoek is naar informatie over onze wijkgemeente gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Gouden kerkmuis

Daarin, in het hebben van een eigen kerkelijke website, zijn we natuurlijk niet de enige kerkelijke gemeente. Heel veel kerkelijke gemeenten zijn aanwezig op het world wide web. Er is zelfs, sinds 2003, een jaarlijkse uitreiking van de Gouden Kerkmuis. Dat is een prijs voor de beste kerkelijke website. De websites worden beoordeeld op inhoud en op navigatie/technische aspecten en ontwerp.

Doel

Als je, ook als kerk, een website gaat ontwerpen is het eerst belangrijk om na te denken over het doel van je website. Is de website vooral bedoeld voor de interne communicatie, als bron van informatie voor de eigen gemeenteleden, informatie rond de kerkdiensten of vergaderingen, roosters e.d.? Of is de website vooral bedoeld voor mensen buiten de kring van de eigen, direct betrokken gemeenteleden? Voor iedereen die op zoek is naar informatie rond geloven, kerkzijn en de betreffende wijkgemeente.
Het doel is van de website is bepalend voor de vormgeving en de inhoud die (in eerste instantie) wordt getoond aan degene die al surfend op de website terecht komt.

Restyling

De al weer enige jaren oude website van onze wijkgemeente wordt deze weken gerestyled. Het kan zijn dat als u gesurfed hebt op onze website u wat verouderde informatie bent tegengekomen. Maar niet alleen de informatie wordt up to date gemaakt, ook de vormgeving van de website wordt wat moderner en meer bij de tijd. Dat kan mede omdat er inmiddels weer nieuwe mogelijkheden zijn voor het uiterlijk van een website.

De beste?

Of we daarmee, met onze vernieuwde website, in aanmerking zullen komen voor de Gouden Kerkmuis als beste kerkelijke website? Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn, maar is niet ons eerste doel.
We hopen dat door middel van onze vernieuwde website iedereen die dat wil gemakkelijk informatie kan vinden over onze wijkgemeente en haar activiteiten.
De naam is hetzelfde gebleven, gemakkelijk te onthouden: www.kerkopypenburg.nl.
Dus: kom eens langs surfen !

Uit de Kerk op Ypenburg

De rol van de kerk

door: ds. Attie Minnema

Kerk in deze tijd

In allerlei boeken, artikelen en discussies wordt steeds vaker de vraag aan de orde gesteld wat de rol van de kerk nog kan en moet zijn in deze moderne tijd. Eeuwenlang is de rol van de kerk een hele vanzelfsprekende geweest: de kerk nam een centrale plaats in in het maatschappelijk leven, letterlijk verbeeld door de nadrukkelijk en zichtbare plek van kerkgebouwen in dorpen en steden. Hoog boven de huizen torende de toren van de kerk, het dorp of de stad er omheen gebouwd.
En nadrukkelijk klonk de stem van kerk en geloof in het maatschappelijke en persoonlijke leven van mensen. Misschien soms wel t? nadrukkelijk en overheersend.

Verschuiving

In die nadrukkelijke en vanzelfsprekende rol van de kerk is een verschuiving opgetreden. Door de secularisatie, de ontkerkelijking en door de toenemende kennis en het binnen handbereik komen van allerlei andere religies en levensbeschouwingen is de christelijke kerk ??n van de vele deelnemers geworden in het maatschappelijke leven en debat. Daarbij wordt de kerk kleiner in die zin dat het aantal kerkleden afneemt, tegelijk laten allerlei onderzoeken en trendwatchers zien dat geloof en het bezig zijn met zingeving weer een groeiende belangstelling kent.

Gesprek in de wijk

De kerkelijke gemeente in Ypenburg wil graag een duidelijke plek in de wijk innemen. Door uitnodigend te zijn en ruimte te bieden aan iedereen die behoefte heeft om na te denken over en bezig te zijn met zaken van geloof en levensbeschouwing. Tegelijk roept dat uitgangspunt de vraag op hoe daaraan invulling te geven, in een moderne VINEX wijk als Ypenburg en voor ? wat men noemt ? de VINEX mens. Verschillende groepen binnen de gemeente denken na over die vraag.

Leven-dig gesprek.

E?n van de vormen waarop we een plek in de wijk in willen nemen is het Leven-dig Gesprek. Een aantal keren per jaar wordt een meer of minder bekende spreker uitgenodigd om te spreken over een actueel onderwerp met betrekking tot geloof en levensvragen. Na een inleiding zal er steeds gelegenheid zijn om met de spreker en met elkaar daarover in gesprek te gaan.
Avonden die nadrukkelijk bedoeld zijn niet alleen voor gemeenteleden maar voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.

Minister Donner

De eerste avond Leven-dig Gesprek zal gaan over de hierboven genoemde vraag: Wat is de rol van kerk en geloof in onze moderne tijd en samenleving? Minister Donner zal hierover een inleiding geven en daarna zal er volop gelegenheid zijn voor gesprek. Minister Donner is zelf ook betrokken kerklid.
Geen avond over politiek dus. Maar wel een avond waarop hopelijk de aanwezigen, en ook de kerkelijke gemeente, weer wat wijzer worden.
Deze avond zal plaatsvinden op maandag 11 februari in De Toevlucht, aanvang 20.00 uur.

Uit de Kerk op Ypenburg

Projectmatig

door: ds. Attie Minnema

Kindernevendienstproject

Deze keer een mooi scrabblewoord: kindernevendienstproject. De naam zegt het al : het is een project dat we samen doen met de kinderen in de kerk. Nu proberen we in de kerk zoveel mogelijk met ouderen, jongeren en kinderen samen te doen en te vieren, maar vanwege het leeftijdsverschil en verschil in belevingswereld gaan we toch af en toe een poosje uit elkaar. Bijv. tijdens de kerkdiensten gaan de kinderen een half uurtje naar de kindernevendienst en de jongeren af en toe naar de jeugdkerk.
Zodat ieder, groot en klein, aangepast aan leeftijd en belevingswereld het verhaal van die zondag hoort en erover na kan denken, praten en zingen, tekenen, knutselen en dergelijke.
Maar meestal is er ook in de kerkdienst zelf even aandacht voor de kinderen, door middel van een gesprekje over het verhaal van die zondag of een verhaal bij het Bijbelverhaal. Een moment waar volwassenen ook graag naar luisteren.
En in bepaalde weken van het kerkelijk jaar is er een speciaal kindernevendienstproject: een verbeelding of vormgeving die een aantal weken het thema in de kerkdienst en kindernevendienst uitbeeldt.

 

Veertigdagentijdproject.

Deze weken, in de tijd voor Pasen, zijn we in de kerk bezig met het veertigdagentijdproject. Zes zondagen, de zondagen voor Pasen, lezen we uit het bijbelboek Nehemia. Aan de hand van de verhalen van Nehemia, (niet zo?n bekend bijbelboek) en het thema : ?De stad van je dromen? bereiden we ons voor op Pasen. In de kerk hangen posters, bij iedere zondag een prachtige afbeelding bij het thema van die zondag, en de kinderen van de kindernevendienst bouwen als het ware een muur in de kerk. Zoals Nehemia de verwoeste muren van Jeruzalem weer opbouwde. Daarbij horen we nog het ??n en ander rond het project, we zingen een bijpassend projectlied en ook is er iedere week een passende symbolische bloemschikking en is ??n van de collectes voor een speciaal doel waarover ook weer iedere week iets wordt verteld.

 

Samen vieren

De beschrijving in de alinea hierboven laat het al zien: zo?n project, in de tijd voor Pasen of ook in de tijd voor Kerst, is een prachtig voorbeeld van wat we in de kerk in Ypenburg als leidraad hebben: we vieren samen. Heel de gemeente doet daarin mee, groot en klein en vanuit allerlei groepen kan een aandeel worden geleverd.

 

Veelvormige creativiteit

Juist ook rond dergelijke projecten is te zien hoeveel creativiteit en enthousiasme er is binnen de kerkelijke gemeente. Ieder probeert op zijn of haar manier zo goed mogelijk een aandeel te leveren in de viering en het thema en de boodschap van die zondagse viering uit te laten komen. Juist door meerdere medewerkenden en door de verschillende manieren van presentatie (naast natuurlijk de verkondiging door de dominee en het orgel/pianospel en samenzang), kan iedereen in de kerk er iets in vinden en van meenemen.
Zo gaan we als gemeente samen, groot en klein, 40 dagen op weg naar Pasen.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren