Uit de Kerk op Ypenburg

Op religieuze wereldreis

door: ds. Attie Minnema

Wereldstad

Den Haag is een wereldstad. Die uitspraak kun je op verschillende manieren opvatten. In de zin van : ‘Den Haag is een geweldige stad’, maar hoewel het goed wonen in (een buitenwijk van) deze stad is die uitspraak misschien toch wat overdreven. Al kun je daar natuurlijk verschillend over denken.
Den Haag als wereldstad zou ook kunnen gaan over de grootte van de stad, maar ook dan zou dat te veel gezegd zijn. Er zijn in de wereld heel wat grotere steden met miljoenen inwoners en daar kan Den Haag toch echt nog niet aan meedoen (473941 inwoners).
Maar Den Haag is wel een wereldstad in die zin dat je er heel wat talen en culturen van de wereld kunt tegenkomen. Tijdens een ritje met de tram, een wandeling door het centrum, maar ook winkelend in de IKEA of in een wijk als Ypenburg kun je allerlei talen om je heen horen en verschillende huidskleuren en kledingculturen zien. Het maakt Den Haag een boeiende, veelkleurige stad.

Wereldgodsdiensten

Ook wat religie betreft is Den Haag een wereldstad, ik denk dat de meeste godsdiensten met alle bijbehorende variaties en de daar weer bij horende godshuizen en gebedshuizen wel in Den Haag te vinden zijn. En ook in onze eigen wijk kun je een veelkleurig palet van godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen vinden: protestant, katholiek en andere christelijke kerken, islamitisch, hindoestaans, boeddhistisch, niet-godsdienstig, new-age, en waarschijnlijk nog veel meer.
Allerlei mensen die vanuit hun eigen geloof en achtergrond bezig met de zingeving en geloof of levensbeschouwing en samen in dezelfde straat of wijk  wonen. Terwijl we tegelijk moeten erkennen dat we wat dat betreft vaak zo heel weinig van elkaar weten.

Wereldreis door eigen stad

Sinds enkele jaren is er in Den Haag een prachtig initiatief op de eerste zondag van april: Wereldreis door eigen stad. Een dag waarop in het centrum van Den Haag verschillende godshuizen en gebedshuizen de deuren open doen en iedereen welkom is om binnen te komen kijken en te leren over de betreffende godsdienst of levensbeschouwing. Dit jaar stond de wereldreis in het teken van muziek. Omdat het te veel is om in één middag alle deelnemende godsdiensten en levensbeschouwingen te bezoeken moet je een keuze maken en volgend jaar je reis voortzetten.

Wereldreis in Ypenburg?

Ieder jaar wordt deze wereldreis door eigen stad ook in onze kerkelijke wijkgemeente in Ypenburg aangekondigd en wordt men uitgenodigd daaraan mee te doen. Omdat het een verrijking kan zijn meer te weten over die andere godsdiensten en levensbeschouwingen en je daardoor ook meer bewust kan worden van je eigen geloofsovertuiging.
Maar wellicht zou het ook een idee zijn om een dergelijke wereldreis in de wijk Ypenburg zelf te houden. Weliswaar zijn er (nog) niet zoveel officiële gebedshuizen maar dat hoeft een ontmoeting met gelovigen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen natuurlijk niet te verhinderen.
Ik zou wel benieuwd zijn hoe kleurrijk het religieuze palet in Ypenburg eruit ziet.

Uit de Kerk op Ypenburg

Zingen in de kerk

door: ds. Attie Minnema

Zingen
Wordt er tegenwoordig eigenlijk nog veel gezongen? Op basisscholen vast nog wel, maar als ik het goed beluisteren meer bij CD’s dan echt ‘live’. Als je fan bent van een bepaalde zanger(es) en je gaat naar concerten dan neem ik aan dat je ook af en toe meezingt. En natuurlijk wordt in voetbalstadions  gezongen, het olé olé olé en ‘We are the champions’ of iets onverstaanbaars (en soms dingen die je helemaal niet wílt verstaan). Maar het zingen in de voetbalstadions houdt al gauw op als de laatste wedstrijd verloren is. Terwijl in de kerk het zingen altijd door gaat.

Kerkelijke muziek
In de kerk gaat het zingen altijd door. Zondag aan zondag wordt bij orgel, piano of andere muziekinstrumenten altijd gezongen. Op feestdagen zoals Kerst en Pasen klikken de bijpassende liederen en ook in ingetogen vieringen en zelfs in rouwdiensten wordt gezongen. Niet dat het dan altijd lukt voluit te zingen. Muziek kan ook emoties oproepen en soms stokt het lied je in de keel. Maar daarom zingen we samen in de kerk: dan zingt de ander voor jou verder. We zingen in de kerk met elkaar en we zingen elkaar toe.

Veel soorten muziek
De kerk kent een rijke traditie wat betreft muziek en zang. De afgelopen dagen voor en rond Pasen hebben velen, gelovig en niet-gelovig, weer genoten van de Passionen van Matthéüs of Johannes of de cantates van Bach en zo is er nog veel meer inmiddels klassiek geworden kerkmuziek. De vele koren die er zijn laten zien hoe graag mensen zingen.
De afgelopen jaren is er een grote ontwikkeling geweest in de kerkmuziek. De meesten kerken zingen psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, maar daarnaast is er nog veel andere muziek die ook vaak gezongen wordt: uit Taizé, Iona, Liederen van Huub Oosterhuis en vele andere moderne dichters en musici, opwekkingsliederen, nieuwe teksten op bestaande, bekende kerkelijke melodiën, enzovoort.

Jubelt en Zingt!
Het hele jaar door wordt in de kerk gezongen, maar op de zondagen na Pasen ligt hierop wel erg de nadruk. Zelfs in de namen die deze zondagen dragen klinkt de oproep tot zingen: Zondag Jubilate (Jubelt) en zondag Cantate (Zingt) zijn namen van enkele zondagen na Pasen. Na het feest van Opstanding en Licht en nieuw leven mag, ja moet er volop gezongen worden. En dat doen we dan ook graag in de kerk, ook in Ypenburg, o.a. bij ons prachtige orgel.

Cantorij
Behalve zondags door de gemeenteleden wordt er ook volop gezongen door de cantorij en er is een klein kinderkoor in onze wijkgemeente. Iedere dinsdagavond oefent de cantorij in de kerk om dan ook regelmatig in de kerkendiensten te zingen en één keer in de 14 dagen oefent op woensdagmiddag het kinderkoor. Nieuw leden zijn daarbij altijd welkom.
Dus, wie van zingen houdt en van leuke en mooie christelijke liederen:  Om te zingen, de kerk in!

Uit de Kerk op Ypenburg

Kerk op het World Wide Web

door: ds. Attie Minnema

 

Een vroege Pasen.

Pasen valt ieder jaar weer op een andere datum. In de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling (325) heeft men regels vastgesteld voor de vaststelling van de datum van Pasen. Daarna zijn er nog wel wat aanpassingen en herberekeningen gedaan met als resultaat dat Pasen in ieder geval tussen 22 maart en 25 april valt.
Dit jaar, 2008, kent een hele vroege Pasen: 23 maart. Dit komt niet zo vaak voor: de laatste keer in 1913 en de eerstvolgende keer pas in 2160.
Met een vroege Pasen verschuiven ook de andere, min of meer, kerkelijke feesten: Carnaval was vroeg dit jaar, en ook Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn half mei al achter te rug.

 

Veertig dagen

Tussen carnaval en Pasen spreken we van de 40-dagentijd, ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd.
In de kerk bevinden we ons deze weken in die tijd voor Pasen. Het is de tijd waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest en bezinnen op de betekenis van het lijden van Jezus en van de mensheid in de wereld.
Deze 40dagentijd is dan in de kerk ook een sobere tijd, de vieringen zijn wat soberder, de liturgische kleur in de kerk is paars, kleur van bezinning en inkeer en steeds meer kerkleden doen in deze weken op één of andere manier aan vasten. Door bijvoorbeeld geen of minder vlees te eten, minder te roken of t.v. te kijken, geen alcohol, minder auto rijden e.d.

 

Palmzondag
Toch zijn er in deze weken ook vrolijke momenten in de vieringen. Bijvoorbeeld op Palmzondag of Palmpasen, de laatste zondag voor het Paasfeest. In de kerk wordt het verhaal gelezen van de intocht van Jezus in Jeruzalem, zittend op een ezel terwijl de mensen hem toejuichen en hun kleren op de grond leggen en met palmtakken zwaaien.
In steeds meer kerken wordt samen met de kinderen dit verhaal uitgebeeld. Op de zaterdag voor Palmzondag maken de kinderen van de kerk een palmpaasstok. In de vorm van een geel / groen kruis waarop verschillende dingen bevestigd zijn: een haantje van brood gebakken, buxustakjes, vruchten en rozijnen, allemaal als verwijzingen naar het lijdensverhaal van Jezus.
En op zondagochtend komend de kinderen in optocht de kerkzaal binnen, allemaal met hun palmpaasstok terwijl iedereen een vrolijk lied zingt over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Dit is inmiddels een vrolijke traditie in onze jonge wijkgemeente in Ypenburg. Een traditie die we als protestantse kerken hebben geleerd van de katholieke kerk.
Eigenlijk zou je je palmpaasstok moeten weggeven aan iemand, iemand die ziek is of oud of alleen, als gebaar van delen en meeleven met wie het moeilijk heeft. Maar of die traditie ook wordt voortgezet……..?

Uit de Kerk op Ypenburg

Kerk op het World Wide Web

door: ds. Attie Minnema

Modern

Als kerk op Ypenburg willen we graag een moderne kerk zijn. Dat betekent niet alleen dat we hopen aan te sluiten bij het moderne levensgevoel van moderne VINEX gelovigen. Maar we bedoelen ?modern? ook in die zin dat we gebruik maken van moderne communicatiemiddelen. Email is inmiddels algemeen gebruikelijk wat betreft het rondsturen van vergaderstukken en als gemeente hebben we al een aantal jaren een eigen website: www.kerkopypenburg.nl. Zo hopen voor we de moderne VINEX gelovigen en voor iedereen die op zoek is naar informatie over onze wijkgemeente gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Gouden kerkmuis

Daarin, in het hebben van een eigen kerkelijke website, zijn we natuurlijk niet de enige kerkelijke gemeente. Heel veel kerkelijke gemeenten zijn aanwezig op het world wide web. Er is zelfs, sinds 2003, een jaarlijkse uitreiking van de Gouden Kerkmuis. Dat is een prijs voor de beste kerkelijke website. De websites worden beoordeeld op inhoud en op navigatie/technische aspecten en ontwerp.

Doel

Als je, ook als kerk, een website gaat ontwerpen is het eerst belangrijk om na te denken over het doel van je website. Is de website vooral bedoeld voor de interne communicatie, als bron van informatie voor de eigen gemeenteleden, informatie rond de kerkdiensten of vergaderingen, roosters e.d.? Of is de website vooral bedoeld voor mensen buiten de kring van de eigen, direct betrokken gemeenteleden? Voor iedereen die op zoek is naar informatie rond geloven, kerkzijn en de betreffende wijkgemeente.
Het doel is van de website is bepalend voor de vormgeving en de inhoud die (in eerste instantie) wordt getoond aan degene die al surfend op de website terecht komt.

Restyling

De al weer enige jaren oude website van onze wijkgemeente wordt deze weken gerestyled. Het kan zijn dat als u gesurfed hebt op onze website u wat verouderde informatie bent tegengekomen. Maar niet alleen de informatie wordt up to date gemaakt, ook de vormgeving van de website wordt wat moderner en meer bij de tijd. Dat kan mede omdat er inmiddels weer nieuwe mogelijkheden zijn voor het uiterlijk van een website.

De beste?

Of we daarmee, met onze vernieuwde website, in aanmerking zullen komen voor de Gouden Kerkmuis als beste kerkelijke website? Dat zou natuurlijk heel erg leuk zijn, maar is niet ons eerste doel.
We hopen dat door middel van onze vernieuwde website iedereen die dat wil gemakkelijk informatie kan vinden over onze wijkgemeente en haar activiteiten.
De naam is hetzelfde gebleven, gemakkelijk te onthouden: www.kerkopypenburg.nl.
Dus: kom eens langs surfen !

Uit de Kerk op Ypenburg

De rol van de kerk

door: ds. Attie Minnema

Kerk in deze tijd

In allerlei boeken, artikelen en discussies wordt steeds vaker de vraag aan de orde gesteld wat de rol van de kerk nog kan en moet zijn in deze moderne tijd. Eeuwenlang is de rol van de kerk een hele vanzelfsprekende geweest: de kerk nam een centrale plaats in in het maatschappelijk leven, letterlijk verbeeld door de nadrukkelijk en zichtbare plek van kerkgebouwen in dorpen en steden. Hoog boven de huizen torende de toren van de kerk, het dorp of de stad er omheen gebouwd.
En nadrukkelijk klonk de stem van kerk en geloof in het maatschappelijke en persoonlijke leven van mensen. Misschien soms wel t? nadrukkelijk en overheersend.

Verschuiving

In die nadrukkelijke en vanzelfsprekende rol van de kerk is een verschuiving opgetreden. Door de secularisatie, de ontkerkelijking en door de toenemende kennis en het binnen handbereik komen van allerlei andere religies en levensbeschouwingen is de christelijke kerk ??n van de vele deelnemers geworden in het maatschappelijke leven en debat. Daarbij wordt de kerk kleiner in die zin dat het aantal kerkleden afneemt, tegelijk laten allerlei onderzoeken en trendwatchers zien dat geloof en het bezig zijn met zingeving weer een groeiende belangstelling kent.

Gesprek in de wijk

De kerkelijke gemeente in Ypenburg wil graag een duidelijke plek in de wijk innemen. Door uitnodigend te zijn en ruimte te bieden aan iedereen die behoefte heeft om na te denken over en bezig te zijn met zaken van geloof en levensbeschouwing. Tegelijk roept dat uitgangspunt de vraag op hoe daaraan invulling te geven, in een moderne VINEX wijk als Ypenburg en voor ? wat men noemt ? de VINEX mens. Verschillende groepen binnen de gemeente denken na over die vraag.

Leven-dig gesprek.

E?n van de vormen waarop we een plek in de wijk in willen nemen is het Leven-dig Gesprek. Een aantal keren per jaar wordt een meer of minder bekende spreker uitgenodigd om te spreken over een actueel onderwerp met betrekking tot geloof en levensvragen. Na een inleiding zal er steeds gelegenheid zijn om met de spreker en met elkaar daarover in gesprek te gaan.
Avonden die nadrukkelijk bedoeld zijn niet alleen voor gemeenteleden maar voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.

Minister Donner

De eerste avond Leven-dig Gesprek zal gaan over de hierboven genoemde vraag: Wat is de rol van kerk en geloof in onze moderne tijd en samenleving? Minister Donner zal hierover een inleiding geven en daarna zal er volop gelegenheid zijn voor gesprek. Minister Donner is zelf ook betrokken kerklid.
Geen avond over politiek dus. Maar wel een avond waarop hopelijk de aanwezigen, en ook de kerkelijke gemeente, weer wat wijzer worden.
Deze avond zal plaatsvinden op maandag 11 februari in De Toevlucht, aanvang 20.00 uur.

Uit de Kerk op Ypenburg

Projectmatig

door: ds. Attie Minnema

Kindernevendienstproject

Deze keer een mooi scrabblewoord: kindernevendienstproject. De naam zegt het al : het is een project dat we samen doen met de kinderen in de kerk. Nu proberen we in de kerk zoveel mogelijk met ouderen, jongeren en kinderen samen te doen en te vieren, maar vanwege het leeftijdsverschil en verschil in belevingswereld gaan we toch af en toe een poosje uit elkaar. Bijv. tijdens de kerkdiensten gaan de kinderen een half uurtje naar de kindernevendienst en de jongeren af en toe naar de jeugdkerk.
Zodat ieder, groot en klein, aangepast aan leeftijd en belevingswereld het verhaal van die zondag hoort en erover na kan denken, praten en zingen, tekenen, knutselen en dergelijke.
Maar meestal is er ook in de kerkdienst zelf even aandacht voor de kinderen, door middel van een gesprekje over het verhaal van die zondag of een verhaal bij het Bijbelverhaal. Een moment waar volwassenen ook graag naar luisteren.
En in bepaalde weken van het kerkelijk jaar is er een speciaal kindernevendienstproject: een verbeelding of vormgeving die een aantal weken het thema in de kerkdienst en kindernevendienst uitbeeldt.

 

Veertigdagentijdproject.

Deze weken, in de tijd voor Pasen, zijn we in de kerk bezig met het veertigdagentijdproject. Zes zondagen, de zondagen voor Pasen, lezen we uit het bijbelboek Nehemia. Aan de hand van de verhalen van Nehemia, (niet zo?n bekend bijbelboek) en het thema : ?De stad van je dromen? bereiden we ons voor op Pasen. In de kerk hangen posters, bij iedere zondag een prachtige afbeelding bij het thema van die zondag, en de kinderen van de kindernevendienst bouwen als het ware een muur in de kerk. Zoals Nehemia de verwoeste muren van Jeruzalem weer opbouwde. Daarbij horen we nog het ??n en ander rond het project, we zingen een bijpassend projectlied en ook is er iedere week een passende symbolische bloemschikking en is ??n van de collectes voor een speciaal doel waarover ook weer iedere week iets wordt verteld.

 

Samen vieren

De beschrijving in de alinea hierboven laat het al zien: zo?n project, in de tijd voor Pasen of ook in de tijd voor Kerst, is een prachtig voorbeeld van wat we in de kerk in Ypenburg als leidraad hebben: we vieren samen. Heel de gemeente doet daarin mee, groot en klein en vanuit allerlei groepen kan een aandeel worden geleverd.

 

Veelvormige creativiteit

Juist ook rond dergelijke projecten is te zien hoeveel creativiteit en enthousiasme er is binnen de kerkelijke gemeente. Ieder probeert op zijn of haar manier zo goed mogelijk een aandeel te leveren in de viering en het thema en de boodschap van die zondagse viering uit te laten komen. Juist door meerdere medewerkenden en door de verschillende manieren van presentatie (naast natuurlijk de verkondiging door de dominee en het orgel/pianospel en samenzang), kan iedereen in de kerk er iets in vinden en van meenemen.
Zo gaan we als gemeente samen, groot en klein, 40 dagen op weg naar Pasen.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 21 Oktober om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong