Uit de Kerk op Ypenburg

Kerk-School viering

door: ds. Attie Minnema

Kerk-schooldienst

Regelmatig vieren we als kerk een dienst samen met één van de protestantse scholen van Ypenburg.
Het doel van deze school-kerkdiensten is om kinderen te laten kennismaken met de kerk, hen op hun eigen manier hun geloof laten beleven en uitdragen binnen de vieringen van de gemeente en zo de overige gemeenteleden kennis laten maken met de manier waarop kinderen op school hun geloof beleven.
Het thema van de school-kerkdienst wordt samen met de leerkrachten van de betreffende groepen uitgekozen en in de week voor de kerkdiensten door de leerkrachten en de voorbereid.

Kennismaken

In de week voor de kerkdienst ga ik als dominee ook alvast kennismaken in de groepen die meedoen in de kerkdienst. Ik vertel wie ik ben, ik heb mijn toga ( “jurk”) en één van de gekleurde stola’s (“dat lijkt wel een sjaal”) meegenomen en laat zien hoe ik die voor de kerkdienst aantrek.
Ik vraag de kinderen of ze weten wat een dominee zoal doet en wat er in een kerkdienst allemaal gebeurt. Het beeld wat dan blijkt te leven is vooral dat de dominee veel in de bijbel leest en daarvan vertelt en dat in kerkdiensten wordt gezongen, gebeden, uit de bijbel gelezen en ……. gedoopt. Dat laatste, dopen, is natuurlijk erg aansprekend, maar als ik vertel wat een dominee nog meer doet, vergaderen, bij mensen op bezoek en soms ook huwelijksdiensten of begrafenisdiensten leidt, komen vaak ook al gauw verhalen over overleden familieleden of mensen uit hun omgeving. Ook dood is een onderwerp dat bij kinderen soms erg blijkt te leven.

Vragen

Natuurlijk mogen de kinderen ook altijd vragen stellen. Dat levert soms erg verrassende en leuke vragen op: Mag een dominee getrouwd zijn? Wat verdient een dominee? (vraag op een middelbare school) Dat de dominee ook een vrouw kan zijn blijkt eigenlijk nooit meer een vreemde of onbekende gedachte te zijn (gelukkig maar!).

A.s. zondag

Komende zondag is er weer een dienst samen met de kinderen van de groepen 3 van de basisschool De Vlieger. Als het goed is hebben de kinderen de liedjes alvast geoefend, allerlei versieringen voor de kerkzaal gemaakt, voorbeden bedacht om zelf in de dienst te lezen. En in de dienst helpen ze bij het collecteren en de juffen lezen de verhalen voor, een bijbelverhaal en een spiegelverhaal met afbeeldingen die we laten zien via de beamer, afbeeldingen die de kinderen ook weer voor een deel zelf hebben getekend.
Het wordt vast weer een gezellige en feestelijke kerkdienst!

 

Uit de Kerk op Ypenburg

Pinksteren

door: ds. Attie Minnema

Hemelvaart

Ik kan me voorstellen dat voor niet kerkelijke en niet gelovige mensen het Pinksterfeest toch wel het meest moeilijk te begrijpen feest is. Hemelvaart is ook niet gemakkelijk, maar dan kun je in de naam er nog iets van horen en raden: er is iemand naar de hemel gevaren. Al is over dat eenvoudige zinnetje ook heel wat uit te leggen: Wie dan? Hoe dan? Waarheen dan? 
Uit de bijbelse evangelieverhalen van vooral Lucas horen we dat 40 dagen na zijn opstanding Jezus definitief zijn leerlingen verlaat en opgenomen wordt in de hemel. De tekening van Jezus die op een wolk naar boven, naar de hemel wordt getild is misschien een wat al te letterlijke afbeelding daarbij. Een verbeelding die ook niet uitdrukt waar het verhaal om gaat. Het gaat er niet om dat we naar de hemel blijven staren.
Hemelvaart is het verhaal van ‘op eigen benen staan’ zou je kunnen zeggen. Niet meer aan de hand van Jezus en in zijn schaduw kunnen zijn volgelingen hun weg gaan, maar vanaf nu is het aan hen, de leerlingen van Jezus om zijn boodschap verder te vertellen. Een verhaal en kerkelijke feestdag die moderne mondige gelovigen zou moeten aanspreken.

Pinksteren

Maar dan, 10 dagen later, vieren we het Pinksterfeest, 50 dagen na Pasen dus en wat moeten en kunnen we daar dan mee?
Oorspronkelijk is Pinksteren een joods oogstfeest waarop ook gave van de wet van God, de Tien geboden, wordt gevierd. Op dat joodse Pinksterfeest in Jeruzalem gebeurt bij de volgelingen van Jezus, 10 dagen na zijn afscheid van hen, iets bijzonders. Ze worden enthousiast, raken in vuur en vlam van de boodschap van Jezus. Of, in Bijbelse beelden, als een wind komt de Geest van God in hen en over hen, en vol geestdrift vertellen ze over Jezus, zijn leven en zijn boodschap. En vanaf dat moment ervaren ze de geestkracht van God om de wereld in te trekken en de boodschap van Jezus verder te vertellen.

Heilige Geest

Het is een moeilijk en ongrijpbaar begrip, de Heilige Geest. Niet te zien, soms is er iets van te merken. Op allerlei manieren kun je proberen de Heilige Geest ‘uit te leggen’. Het is als de lucht in een ballon, of als elektriciteit die een lamp doet branden, als de wind die een vlag laat wapperen. De lucht, de elektriciteit, de wind zie je niet, maar wel het effect ervan: de beweging, het licht, de ballon die bol wordt.
Zo is het ook met de Heilige Geest, niet te zien, niet vast te pakken, maar als het goed is, is het effect wel te merken en te zien. Mensen die in beweging komen om het verhaal van Jezus verder te vertellen en waar te maken in hun leven, mensen die enthousiast, geestdriftig en geestkrachtig leven in en vanuit de liefde van God, zoals Jezus dat heeft voorgedaan.

Een geestig Pinksteren toegewenst!

Uit de Kerk op Ypenburg

Zichtbaarheid

door: ds. Attie Minnema

Waar is……?

Het kerkgebouw van onze gemeente is nu zo’n 5, 6 maanden in gebruik en, naast de kerkdiensten, hebben er al verschillende activiteiten plaatsgevonden en niet alleen voor gemeenteleden. In de maand december zijn, vanwege de schoolkerstvieringen, de kerstmarkt en de verschillende kerstvierignen al heel wat ypenburgers in het kerkgebouw geweest.
Toch weet nog niet iedereen dat de kerk als gebouw er is of waar ‘De Toevlucht’ zich bevindt.
Vorige week zaterdag, 6 april, werd in het kerkgebouw de jaarlijkse bazaar t.b.v. het kerknieuwbouwfonds gehouden. Altijd een gezellige dag waarop ook veel niet-gemeenteleden langs de verschillende kramen lopen om te kijken of er iets voor hen te vinden is. Boeken, snuisterijen, speelgoed en het rad van avontuur hebben weer een aantal euro’s opgebracht waarmee het tekort kerknieuwbouw weer wat kleiner is gemaakt.
Dit jaar was de bazaar voor het eerste in De Toevlucht. Maar ook nu bleek dat nog niet iedereen op zoek naar de bazaar wist waar De Toevlucht is. Gelukkig zijn er altijd gemeenteleden en anderen bereid om even de richting te wijzen.

Zichtbare naam

Maar voortaan kan iedereen De Toevlucht vinden. Sinds een aantal dagen staat de naam aan de buitenkant van het gebouw vermeld en wel op de waterbak aan de zijde Bleriotlaan. Er vlak langs lopend zou je het nog over het hoofd kunnen zien, maar ieder die voor het stoplicht staat te wachten of met de tram uit de richting van Rijswijk komt (en aan de rechterzijde voor het raam zit) kan de naam zien staan. Hopelijk werkt deze zichtbare naam er aan mee dat het kerkgebouw De Toevlucht bij steeds meer Ypenburgers bekend wordt.

Categoriën

Op een aantal bruggen in Ypenburg zijn als kunstwerk door Milou van Ham woorden aangebracht, tientallen woorden passend binnen de categorieën kleur, tijd, liefde en detail. Woorden als ‘betovering, eigeel, contour, wanneer’. In een andere stijl maar toch ook weer een beetje met die vormgeving in gedachten is de naam van de kerk aangebracht op de waterbak bij de kerk. Als een heel eigen categorie: vanuit de geschiedenis van het vliegveld Ypenburg, in het appartementencomplex ‘de Vliegenier’ hebben we iets willen zeggen over de functie en de plaats waarvan we hopen dat de kerk die zal kunnen innemen in Ypenburg. En wie weet ook een ‘brugfunctie’ zal kunnen innemen tussen de verschillende bewoners van Ypenburg.

Daar is de kerk!

Af en toe klinkt nog weleens de opmerking dat de kerk toch niet erg zichtbaar is, ondanks het kruis bij de ingang, de glazen wand en de gekleurde ramen. Nu is er in ieder geval weer een stukje zichtbaarheid aan toegevoegd. Hopelijk helpt dat, voor wie dat wil, om de kerk De Toevlucht te vinden.

Uit de Kerk op Ypenburg

Op religieuze wereldreis

door: ds. Attie Minnema

Wereldstad

Den Haag is een wereldstad. Die uitspraak kun je op verschillende manieren opvatten. In de zin van : ‘Den Haag is een geweldige stad’, maar hoewel het goed wonen in (een buitenwijk van) deze stad is die uitspraak misschien toch wat overdreven. Al kun je daar natuurlijk verschillend over denken.
Den Haag als wereldstad zou ook kunnen gaan over de grootte van de stad, maar ook dan zou dat te veel gezegd zijn. Er zijn in de wereld heel wat grotere steden met miljoenen inwoners en daar kan Den Haag toch echt nog niet aan meedoen (473941 inwoners).
Maar Den Haag is wel een wereldstad in die zin dat je er heel wat talen en culturen van de wereld kunt tegenkomen. Tijdens een ritje met de tram, een wandeling door het centrum, maar ook winkelend in de IKEA of in een wijk als Ypenburg kun je allerlei talen om je heen horen en verschillende huidskleuren en kledingculturen zien. Het maakt Den Haag een boeiende, veelkleurige stad.

Wereldgodsdiensten

Ook wat religie betreft is Den Haag een wereldstad, ik denk dat de meeste godsdiensten met alle bijbehorende variaties en de daar weer bij horende godshuizen en gebedshuizen wel in Den Haag te vinden zijn. En ook in onze eigen wijk kun je een veelkleurig palet van godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen vinden: protestant, katholiek en andere christelijke kerken, islamitisch, hindoestaans, boeddhistisch, niet-godsdienstig, new-age, en waarschijnlijk nog veel meer.
Allerlei mensen die vanuit hun eigen geloof en achtergrond bezig met de zingeving en geloof of levensbeschouwing en samen in dezelfde straat of wijk  wonen. Terwijl we tegelijk moeten erkennen dat we wat dat betreft vaak zo heel weinig van elkaar weten.

Wereldreis door eigen stad

Sinds enkele jaren is er in Den Haag een prachtig initiatief op de eerste zondag van april: Wereldreis door eigen stad. Een dag waarop in het centrum van Den Haag verschillende godshuizen en gebedshuizen de deuren open doen en iedereen welkom is om binnen te komen kijken en te leren over de betreffende godsdienst of levensbeschouwing. Dit jaar stond de wereldreis in het teken van muziek. Omdat het te veel is om in één middag alle deelnemende godsdiensten en levensbeschouwingen te bezoeken moet je een keuze maken en volgend jaar je reis voortzetten.

Wereldreis in Ypenburg?

Ieder jaar wordt deze wereldreis door eigen stad ook in onze kerkelijke wijkgemeente in Ypenburg aangekondigd en wordt men uitgenodigd daaraan mee te doen. Omdat het een verrijking kan zijn meer te weten over die andere godsdiensten en levensbeschouwingen en je daardoor ook meer bewust kan worden van je eigen geloofsovertuiging.
Maar wellicht zou het ook een idee zijn om een dergelijke wereldreis in de wijk Ypenburg zelf te houden. Weliswaar zijn er (nog) niet zoveel officiële gebedshuizen maar dat hoeft een ontmoeting met gelovigen van andere godsdiensten en levensbeschouwingen natuurlijk niet te verhinderen.
Ik zou wel benieuwd zijn hoe kleurrijk het religieuze palet in Ypenburg eruit ziet.

Uit de Kerk op Ypenburg

Zingen in de kerk

door: ds. Attie Minnema

Zingen
Wordt er tegenwoordig eigenlijk nog veel gezongen? Op basisscholen vast nog wel, maar als ik het goed beluisteren meer bij CD’s dan echt ‘live’. Als je fan bent van een bepaalde zanger(es) en je gaat naar concerten dan neem ik aan dat je ook af en toe meezingt. En natuurlijk wordt in voetbalstadions  gezongen, het olé olé olé en ‘We are the champions’ of iets onverstaanbaars (en soms dingen die je helemaal niet wílt verstaan). Maar het zingen in de voetbalstadions houdt al gauw op als de laatste wedstrijd verloren is. Terwijl in de kerk het zingen altijd door gaat.

Kerkelijke muziek
In de kerk gaat het zingen altijd door. Zondag aan zondag wordt bij orgel, piano of andere muziekinstrumenten altijd gezongen. Op feestdagen zoals Kerst en Pasen klikken de bijpassende liederen en ook in ingetogen vieringen en zelfs in rouwdiensten wordt gezongen. Niet dat het dan altijd lukt voluit te zingen. Muziek kan ook emoties oproepen en soms stokt het lied je in de keel. Maar daarom zingen we samen in de kerk: dan zingt de ander voor jou verder. We zingen in de kerk met elkaar en we zingen elkaar toe.

Veel soorten muziek
De kerk kent een rijke traditie wat betreft muziek en zang. De afgelopen dagen voor en rond Pasen hebben velen, gelovig en niet-gelovig, weer genoten van de Passionen van Matthéüs of Johannes of de cantates van Bach en zo is er nog veel meer inmiddels klassiek geworden kerkmuziek. De vele koren die er zijn laten zien hoe graag mensen zingen.
De afgelopen jaren is er een grote ontwikkeling geweest in de kerkmuziek. De meesten kerken zingen psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, maar daarnaast is er nog veel andere muziek die ook vaak gezongen wordt: uit Taizé, Iona, Liederen van Huub Oosterhuis en vele andere moderne dichters en musici, opwekkingsliederen, nieuwe teksten op bestaande, bekende kerkelijke melodiën, enzovoort.

Jubelt en Zingt!
Het hele jaar door wordt in de kerk gezongen, maar op de zondagen na Pasen ligt hierop wel erg de nadruk. Zelfs in de namen die deze zondagen dragen klinkt de oproep tot zingen: Zondag Jubilate (Jubelt) en zondag Cantate (Zingt) zijn namen van enkele zondagen na Pasen. Na het feest van Opstanding en Licht en nieuw leven mag, ja moet er volop gezongen worden. En dat doen we dan ook graag in de kerk, ook in Ypenburg, o.a. bij ons prachtige orgel.

Cantorij
Behalve zondags door de gemeenteleden wordt er ook volop gezongen door de cantorij en er is een klein kinderkoor in onze wijkgemeente. Iedere dinsdagavond oefent de cantorij in de kerk om dan ook regelmatig in de kerkendiensten te zingen en één keer in de 14 dagen oefent op woensdagmiddag het kinderkoor. Nieuw leden zijn daarbij altijd welkom.
Dus, wie van zingen houdt en van leuke en mooie christelijke liederen:  Om te zingen, de kerk in!

Uit de Kerk op Ypenburg

Kerk op het World Wide Web

door: ds. Attie Minnema

 

Een vroege Pasen.

Pasen valt ieder jaar weer op een andere datum. In de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling (325) heeft men regels vastgesteld voor de vaststelling van de datum van Pasen. Daarna zijn er nog wel wat aanpassingen en herberekeningen gedaan met als resultaat dat Pasen in ieder geval tussen 22 maart en 25 april valt.
Dit jaar, 2008, kent een hele vroege Pasen: 23 maart. Dit komt niet zo vaak voor: de laatste keer in 1913 en de eerstvolgende keer pas in 2160.
Met een vroege Pasen verschuiven ook de andere, min of meer, kerkelijke feesten: Carnaval was vroeg dit jaar, en ook Hemelvaartsdag en Pinksteren zijn half mei al achter te rug.

 

Veertig dagen

Tussen carnaval en Pasen spreken we van de 40-dagentijd, ook wel lijdenstijd of vastentijd genoemd.
In de kerk bevinden we ons deze weken in die tijd voor Pasen. Het is de tijd waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest en bezinnen op de betekenis van het lijden van Jezus en van de mensheid in de wereld.
Deze 40dagentijd is dan in de kerk ook een sobere tijd, de vieringen zijn wat soberder, de liturgische kleur in de kerk is paars, kleur van bezinning en inkeer en steeds meer kerkleden doen in deze weken op één of andere manier aan vasten. Door bijvoorbeeld geen of minder vlees te eten, minder te roken of t.v. te kijken, geen alcohol, minder auto rijden e.d.

 

Palmzondag
Toch zijn er in deze weken ook vrolijke momenten in de vieringen. Bijvoorbeeld op Palmzondag of Palmpasen, de laatste zondag voor het Paasfeest. In de kerk wordt het verhaal gelezen van de intocht van Jezus in Jeruzalem, zittend op een ezel terwijl de mensen hem toejuichen en hun kleren op de grond leggen en met palmtakken zwaaien.
In steeds meer kerken wordt samen met de kinderen dit verhaal uitgebeeld. Op de zaterdag voor Palmzondag maken de kinderen van de kerk een palmpaasstok. In de vorm van een geel / groen kruis waarop verschillende dingen bevestigd zijn: een haantje van brood gebakken, buxustakjes, vruchten en rozijnen, allemaal als verwijzingen naar het lijdensverhaal van Jezus.
En op zondagochtend komend de kinderen in optocht de kerkzaal binnen, allemaal met hun palmpaasstok terwijl iedereen een vrolijk lied zingt over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Dit is inmiddels een vrolijke traditie in onze jonge wijkgemeente in Ypenburg. Een traditie die we als protestantse kerken hebben geleerd van de katholieke kerk.
Eigenlijk zou je je palmpaasstok moeten weggeven aan iemand, iemand die ziek is of oud of alleen, als gebaar van delen en meeleven met wie het moeilijk heeft. Maar of die traditie ook wordt voortgezet……..?

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren