Gelukkig nieuwjaar !?

door: ds. A. Minnema

Deze dagen zullen er weer veel nieuwjaarswensen klinken. ‘De beste wensen’, ‘Vrede’,  ‘Alle goeds voor het nieuwe jaar’ en noem maar op. Op de vele voorgedrukte of, creatief, zelfgemaakte nieuwjaarskaarten is de variatie wensen nog veel groter.

Maar de nieuwjaarswens die waarschijnlijk het meest zal klinken is: ‘Gelukkig Nieuwjaar!’. Kort en krachtig en …….. passend in de tijdgeest. Afgelopen oktober nog was het thema van de maand van de Geschiedenis : Geluk. En wie wil er nu niet gelukkig zijn?

Maar….. wat is geluk? Nederland scoort hoog, een 6e plek, op de ranglijst van landen waar men gelukkig is. Bijna 90 % van onze landgenoten zegt gelukkig te zijn. Tegelijk zegt een ander onderzoek dat 40 % van de volwassenen in ons land eenzaam is. Dat lijkt moeilijk samen te gaan want kun je echt gelukkig zijn als je je eenzaam voelt?

Wat is geluk? Is geluk alles hebben wat je hartje begeert? Een goede relatie, mooie carrière, gezondheid, genoeg geld? Maar soms zijn mensen die dat alles hebben en heel succesvol lijken toch ongelukkig, terwijl degenen die veel minder hebben, soms zelfs in bepaalde dingen tekort komen of in moeilijke omstandigheden leven, toch zeggen gelukkig te zijn.

En: is geluk maakbaar ? Dat willen we graag geloven in onze maakbare samenleving en reclame laat ons graag weten wat er nog ontbreekt aan ons geluk. Kun je streven naar geluk? Of heb je toevallig geluk als je gelukkig bent ?

Geluk zoals hierboven beschreven is vooral voorspoed, alles zit je mee in het leven. Maar of je je leven dan kunt ervaren als een zinvol en betekenisvol leven, dat is een andere vraag. En dat lijkt voor een echt gevoel van welzijn toch belangrijker. Daarom vindt ik de nieuwjaarswens ‘Veel heil en zegen’ een mooie wens. Heil gaat over heelheid, het is al het goede en mooie dat je kunt ontvangen, een heel mens te worden, worden zoals je bedoeld bent. En dat kan zelfs ook als er tegenslagen in je leven zijn. Zegen is letterlijk het goede toegewenst krijgen, zegenen is goede woorden spreken. Wat je misschien juist nodig hebt als niet alles goed gaat in je leven. Dat er dan mensen zijn die  goede woorden spreken (of juist zwijgen zodat jij je verhaal of je verdriet kunt vertellen).

Elkaar tot zegen zijn, het goede aan elkaar doen, dat brengt heelheid. En wie weet een ervaring van geluk.

Daarom, voor het nieuwe jaar, maar niet alleen deze eerste dagen van 2018, maar het hele jaar rond: ‘Veel heil en zegen!’.   

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster