Uit de Kerk op Ypenburg

Kerstromantiek

door: ds. Attie Minnema

Het is weer de tijd voor/rond Kerst, dat kan niemand zijn ontgaan. Overal klinken de kerstliedjes en de reclamefolders van de supermarkten staan vol suggesties voor het kerstdiner. Het zijn prachtige, kleurige reclamefolders met daarin uiteraard allerlei soorten voedsel, dranken en andere kerstproducten. En de vrolijke folders zijn volop versierd met sterren, kaarsen, Kerstmannen en rendieren en met reclameslogans zoals : ‘Helemaal Kerst’ en ‘We kunnen niet wachten’.

Kerst is geworden tot een gezellig, romantisch familiefeest. Niet dat daar iets mis mee is. Maar het lijkt soms wel alsof buiten de kerk kerst uitbundiger wordt gevierd dan binnen de kerk. Natuurlijk, we vieren ook in de kerk Kerst, we zingen in een feestelijke kerkdienst de kerstliederen en lezen het verhaal over het kind in de stal, de herders, engelen en de ster. Maar in dat verhaal en in die liederen proberen we verder te kijken en te zoeken we naar wat de kerstboodschap is, of kan zijn, in de tijd en samenleving waarin wij leven. En ook voor de rest van het jaar.

Wat is de boodschap van de slogans ‘Helemaal Kerst’? en waarop ‘kunnen we niet wachten’?. Zijn dat twee gezellige kerstdagen met samen zijn, heerlijk eten en drinken, en wie weet kerstcadeaus? Nogmaals: niets mis mee. Heel mooi zelfs, want er zijn heel wat mensen ook in ons land die dat moeten missen, die geen familie of vrienden hebben of geen geld voor een uitbundig kerstdiner en cadeaus. En het is fijn als je dat wel hebt en zo kerst kunt vieren met wie je lief en dierbaar zijn.

Maar de boodschap van Kerst wil meer zeggen en betekenen dan alleen twee mooie dagen in het jaar. De boodschap van Kerst reikt over Kerst heen. Die boodschap gaat over licht, juist ook voor die mensen voor wie het leven vaak donker is en voelt door verdriet of alleen zijn, door armoede ook in ons land. En de boodschap van kerst gaat over vrede op aarde, ook voor mensen in oorlogsgebieden of waar conflicten zijn tussen mensen of bevolkingsgroepen.

Kerst is niet in de eerste plaats een romantisch feest. Het Bijbelse kerstverhaal is ook bepaald geen romantisch verhaal maar gebeurt in een harde maatschappij waarin bezetting en onderdrukking was. Daar wordt een klein kind geboren als teken van hoop en licht. De boodschap van Kerst gaat dan ook over de realiteit van toen en van nu, ook die van onze tijd waarin we blijven hopen op Licht en Vrede, waarin we blijven verwachten dat dat mogelijk zal zijn ook al is er veel wat die boodschap tegenspreekt. Om die hoop vast te houden en geïnspireerd te worden om ons te blijven inzetten voor licht en vrede, daarom blijven we, in de kerk, Kerst vieren.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen Ester 8:3-8, 9: 1-23 en Lucas 6: 27-38.

Voorganger: Ds. R. Stigter
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner