Uit de Kerk op Ypenburg

Kerkomroep

door: ds. Attie Minnema

Sinds een aantal weken worden de kerkdiensten in De Toevlucht uitgezonden via kerkomroep.nl. Een nieuwe stap in het naar buiten treden van onze wijkgemeente. Uiteraard zijn de uitzendingen ook bedoeld voor onze eigen gemeenteleden die tijdelijk of langer niet (meer) zelf naar de kerk kunnen gaan. Zo kunnen ze zich toch verbonden voelen met onze wijkgemeente. Het is natuurlijk wel een noodoplossing en niet hetzelfde als wanneer je persoonlijk in de kerk aanwezig bent, samen viert, zingt en bidt en na de dienst met elkaar koffiedrinkt.

Voorheen kende men in de kerk de ‘kerktelefoon’. Oudere of zieke gemeenteleden hadden thuis een kastje staan, of konden via de radio, de kerkdienst in de eigen kerk thuis beluisteren. Veel kerkelijke gemeenten zijn nu aangesloten bij de kerkomroep. Hierbij is de uitzending te beluisteren, en vanuit sommige kerken zelfs te bekijken, via de computer. En niet alleen de kerkdienst van de eigen gemeente, maar ook vanuit allerlei kerken in heel het land kunnen beluisterd worden. Op de zondagochtend, tegelijk met de kerkdienst, of achteraf in de weken na de zondag.

Kerkleden, gelovigen en ‘geloofszoekers’ vullen het ritme van de kerkgang heel verschillend en wisselend in. De één gaat bijna wekelijks naar de kerk, een ander wat minder of af en toe, en sommigen die wel belangstelling hebben voor het geloof gaan toch maar liever niet naar een kerkgebouw met een kerkdienst, omdat ze zich daar om bepaalde redenen niet thuis voelen. Ook voor al diegenen die (soms) liever thuis een kerkdienst beluisteren is er de kerkomroep. Of voor wie benieuwd is naar een bepaalde gemeente of predikant en de inhoud van de kerkdienst.

Voor sommigen zal het dan ook meer zijn dan een ‘noodoplossing’, en geeft het werkelijk een verbondenheid met het geloof of een manier om daarmee bezig te zijn.

In deze tijd waarin, vanwege de minister en bezuinigingen, omroepen juist moeten samengaan, is het mooi dat vanuit de kerken deze nieuwe omroep (al een poos) geleden is opgestart. En het past ook in de huidige tijd dat de kerken op verschillende manieren naar buiten treden en bereikbaar zijn voor gelovigen en geloofszoekers.

Altijd van harte welkom ín de kerk, maar dus ook om te luisteren náár de kerk.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen Ester 8:3-8, 9: 1-23 en Lucas 6: 27-38.

Voorganger: Ds. R. Stigter
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner