Uit de Kerk op Ypenburg

Reformatie

door: ds. Attie Minnema

Deze week begint het jaar dat de Protestantse Kerk herdenkt dat het volgend jaar 500 jaar geleden is dat de Reformatie is begonnen. Op 31 oktober 1517 heeft de, toen nog monnik, Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg gespijkerd. Stellingen waarin hij beschreef wat er volgens hem mis was in de katholieke kerk. Hij noemt al die misstanden met de bedoeling om die te veranderen, Luther wilde  de kerk hervormen, nieuw en anders vormgeven. Het was niet zijn bedoeling om een nieuwe kerk te stichten, maar hij werd uit de kerk gezet en uiteindelijk ontstond de kerk van de Reformatie, de Protestantse kerk. Later werden dit de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken en na een aantal nieuwe afscheidingen ontstonden nog meer protestantse kerken. Sinds een aantal jaren zijn de Hervormde, Gereformeerde en de Lutherse Kerken samen weer de Protestantse Kerk in Nederland geworden.

Hervorming of Reformatie is eigenlijk hetzelfde woord. Er zit de betekenis in van ‘opnieuw vormen’.

Eigenlijk zou elke kerk ‘hervormd’ of ‘ge-reformeerd’ kunnen heten. Want een kerk, de vormen van de kerk, van het samen vieren en ook het geloof van de kerkleden verandert voortdurend. In elke nieuwe tijd en in een veranderende maatschappij en samenleving wordt steeds weer de vraag gesteld wat God en het geloof in deze tijd en op onze plek in het leven en in de wereld van ons vraagt. Oude antwoorden of geloofsgedachten voldoen niet altijd meer en soms komen er nieuwe vragen waar weer een antwoord op gezocht moet worden.

Deze week, 31 oktober, is dus de herdenking van 500 jaar Reformatie begonnen. We noemen het niet ‘vieren’, een breuk in een kerk is altijd jammer en is nooit geen reden om te vieren. Lange tijd is er grote afstand geweest tussen de Rooms-Katholieke en de Protestantse Kerk, maar gelukkig wordt er in deze tijd steeds meer naar verbinding gezocht, in plaats van naar de verschillen. Er zijn ook in Nootdorp en Ypenburg regelmatig gezamenlijke vieringen en activiteiten.

Herdenken doe je ook niet om alleen naar het verleden te kijken, naar wat er is gebeurt. Herdenken doe je ook altijd met het oog op de toekomst. Om te leren van het verleden en te proberen in de toekomst goed te doen.

Het zou mooi zijn als er in dit herdenkingsjaar ook volop gelegenheid is voor het gesprek tussen verschillende kerken over wat ons met elkaar verbindt. En kan een breuk uit het verleden wellicht verbondenheid in de toekomst brengen.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem