Pasen, feest van nieuw leven

door: ds. Attie Minnema

Op weg naar Pasen
Deze dagen bevinden we ons in de week voor Pasen. Dat geldt niet alleen voor kerkleden die wellicht deze week en op Paasmorgen ook daadwerkelijk naar de kerk gaan om Pasen te vieren.
Als je om je heen kijkt in bijvoorbeeld een winkel of winkelstraat, en ook al in voortuinen, kun je al enige tijd de eerste tekenen zien dat Pasen eraan staat te komen.
Paashazen, eieren, paastakken, de kleur geel, reclamefolders van de supermarkten, of je kerkelijk en/of gelovig bent of niet, al zou je willen, je kunt er niet om heen dat het bijna Pasen is.
Net als rond Kerst wordt er niet alleen door de kerk maar door de middenstand volop de aandacht op gevestigd: er valt weer wat te vieren en wij hebben er de middelen en attributen voor.

Paashaas, eieren
De vraag is dan natuurlijk wel: w?t wordt er gevierd? En waarom die paashaas en die eieren? Is dat waar het in de kerk met Pasen over gaat?
Het antwoord op die vraag is tegelijk ‘nee’ en ‘ja’. Het gaat in de kerk niet over de paashaas en ook niet over eieren, al zullen ook heel wat gelovigen graag een eitje eten bij het paasontbijt of snoepen van de chocolade paaseitjes.
Maar dan toch die haas en de eieren. De haas is van oorsprong een heidens symbool en is altijd een symbool geweest voor vruchtbaarheid. De paashaas brengt eieren en eieren zijn natuurlijk ook weer een beeld van ontkiemend leven in het vroege voorjaar. Dan leggen vogels hun eieren en na enige tijd verschijnen de kleine vogeltjes met hun opengesperde snaveltjes, piepend om eten. Om te groeien tot prachtig kleurende fladderaars.

Nieuw leven
En daarin, in dat ontkiemend leven, ligt dan toch de verbinding met het kerkelijke paasfeest. In de kerk vieren we met Pasen nieuw leven.
Als we om ons heen kijken in de wereld en in ons eigen leven dan zien we, naast hopelijk ook veel goeds en vreugde, ook veel lijden, verdriet en onrecht. En als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat wij mensen dat niet kunnen oplossen en laten ophouden.
Met Pasen vieren wij dat dat niet het laatste woord is wat daar over te zeggen valt, maar dat Gods liefde voor ons mensen zo groot is dat God ons wil bevrijden van al die donkere ellende en ons steeds weer een nieuwe kans op goed en vreugdevol leven wil geven.
Die grote liefde van God hebben wij herkend in Jezus, die zo consequent in die liefde heeft geleefd dat het hem zelfs z’n leven heeft gekost. Maar uit dat donker van de dood heeft God opnieuw die Liefde opgewekt, de opstanding van Jezus, zodat wij mensen weer verder kunnen gaan om te leven in die Liefde.

Paasmorgen
Op paasmorgen beginnen we in de kerkelijke gemeente met het paasontbijt en dan zullen er vast heel wat eieren lekker gegeten worden. Net zoals vele chocoladepaaseitjes in de dagen rond Pasen.
Dat mag een voorproefje zijn van het nieuwe en goede leven dat wij met Pasen vieren.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren