Het is leuk in de kerk!

door: ds. Attie Minnema

Kerkverlaters en kerk-herintreders
De laatste tientallen jaren verschijnen er regelmatig rapporten en onderzoeken die in cijfers laten zien dat het aantal kerkleden in Nederland terugloopt. Maar naast al die sombere berichten over de teruggang van het aantal kerkleden schrijven kranten en bladen ook opeens volop over herintreders in de kerk. Mensen die, nadat ze een aantal jaren afstand genomen hebben of zich zelfs hadden uitgeschreven, weer terugkeren naar de kerk en actief mee gaan doen. De aanleiding hiertoe is vaak een gebeurtenis in hun persoonlijke leven, de geboorte van een kind, een overlijden of een andere ingrijpende ervaring.

Verouderd beeld
Als mensen dan, soms aarzelend, weer de stap zetten in de richting van de kerk en af en toe ook kerkdiensten bezoeken, dan ontdekken ze tot hun verbazing dat er in de kerk veel veranderd is.
Dat hun beeld van de kerk van 10 of 20 jaar of nog langer geleden al lang niet meer klopt. Het beeld van de kerk dat ze nog hadden was er één van saaie kerkdiensten waarin de dominee vertelde hoe je moest geloven, en onverdraagzaamheid ten opzichte van iemand die anders dacht over bepaalde zaken in het geloof of anders was en deed dan ‘hoorde’.

Ruimte
Herintreders in de kerk ontdekken dat er in de kerk veel meer ruimte is gekomen voor verschillende opvattingen. Dat je niet overal een antwoord op hoeft te hebben en dat de dominee dat ook niet altijd heeft. Dat in de preken wordt geprobeerd een verbinding te leggen tussen de bijbelse boodschap en het leven in deze tijd en maatschappij en dat geloven betekent dat je mag zoeken naar wat God, de bijbel en het geloof voor jou betekenen. Met als gezamenlijk uitgangspunt dat er meer is in het leven dan het materiele.

Leuk!
Herintreders in de kerk ontdekken dat de kerkelijke gemeente een levendige gemeenschap is en ook dat de vieringen veel levendiger zijn dan ze zich van ‘vroeger’ herinneren. Of zoals een man, ook herintreder, in het programma ‘Schepper en Co’ van Jacobine Geel zei: “Het is leuk om naar de kerk te gaan”.
Maar, en daar zijn ook veel rapporten en deskundigen het over eens, het lukt de kerk nog niet genoeg om dat vernieuwde gezicht van de kerk te laten zien. Daar ligt voor de kerk nog een leuke opdracht

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren