Een kleurige kerk


door: ds. Attie Minnema

Feestloos?
Met het Pinksterfeest hebben we in de kerk een drukke periode van verschillende christelijke feesten afgesloten. We bevinden ons nu in de zogenaamde feestloze tijd. Hoewel eigenlijk iedere zondag een christelijke feestdag is, nl. de dag van de opstanding, en met name ook als er een viering is met dopen of avondmaal. Maar tot de eerste zondag van Advent (de 4 weken voor Kerst) zijn er geen kerkelijke feesten waarop we een belangrijke gebeurtenis uit het leven van Jezus vieren.

Kleuren
Met die voortgang door het kerkelijk jaar heen veranderen ook steeds de kleuren in de kerk. Deze liturgische kleuren zijn te zien aan een kleed over de tafel of aan de wand in de kerk en aan de stola (sjerp, band) die de dominee draagt.
We kennen in de kerk vier liturgische kleuren: paars, wit, rood en groen, met elk hun eigen betekenis.
Wit is in de kerk de feestkleur, en het is dan ook wit met Kerst, Pasen (en steeds nog enkele weken daarna), en als we dopen.
Paars is de kleur van bezinning en inkeer, de kleur tijdens de weken waarin we ons voorbereiden op Kerst en Pasen. En ook is paars de kleur van rouw en wordt vaak gekozen voor een rouwdienst.
Rood is de kleur van vuur en liefde, van de Heilige Geest. Dus op het Pinksterfeest is de kleur in de kerk rood en ook in diensten waarin gemeenteleden belijdenis doen of worden bevestigd als ambtsdragers.

Groen
Groen is de kleur voor de rest van het jaar als de kleur in de kerk niet rood, wit of paars is. Dat wil niet zeggen dat groen geen betekenis heeft. Groen staat voor: hoop, toekomst, het goede leven. Denk maar aan de grazige weiden in de psalm van de Heer is mijn Herder: beeld van liefelijkheid en rust.
In de nieuwe kerk in Ypenburg, De Toevlucht, zullen ook de liturgische kleuren en kleden (antependia) te zien zijn. Met daarop ook enkele symbolen geborduurd.
De symbolen op het groene kleed passen uiteraard bij de betekenis van groen. Op het kleed zijn druiventrossen en korenaren te zien: symbolen van brood en wijn bij het avondmaal, en van het goede, overvloedige leven waartoe God ons mensen bedoeld heeft.

Website
Van de verschillende kleden is al het één en ander te zien op de website: http://antependia.blogspot.com/.
Daarop is ook het weeftoestel te zien van mw. Mieneke Augustinus die voor ons de kleden weeft, en ons gemeentelid Wop Rienstra die de kleden borduurt.
Het is erg de moeite waard om deze website te bezoeken. Al wordt het natuurlijk straks in het echt nog veel mooier. En dan daarbij in De Toevlucht nog de gekleurde ramen. Wie durft er dan nog te zeggen dat het in de kerk een kleurloze boel is?

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen Ester 8:3-8, 9: 1-23 en Lucas 6: 27-38.

Voorganger: Ds. R. Stigter
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner