Kerstavond 24 december 2017

Lezing Oude Testament: Jesaja 11: 1 – 10,

 

Kerstevangelie: Lucas 2 : 1 – 20,Het thema van deze kerstavondviering ‘The voice of Christmas’ is niet toevallig gekozen.

Dit thema herinnert natuurlijk aan de titel van dat bekende televisie programma waarin het erom gaat wie de beste zanger of zangeres is.

Welke ‘Voice’, welke stem is de moeite waard om naar te luisteren.

Vanavond vieren we dat The Voice of Christmas, de stem van God die klinkt in het kind van Kerst, in Jezus, dat die stem van liefde de moeite waard is om naar te luisteren.

 

We hebben dit thema ook gekozen naar aanleiding van de medewerking van Vocalise.

Want de naam Vocalise heeft alles te maken met het woord ‘voice’, stem.

Vocaal is : met de stem.

Dus Vocalise heeft met de stem de maken, met zingen.

Dat klopt, dat hebben we al kunnen prachtig horen.

 

Ik heb opgezocht wat Vocalise betekent.

Vocalise betekent: een gedicht of muziekstuk dat helemaal bestaat uit klankassociaties,

dus geen woorden met bepaalde betekenissen.

Maar klanken, klanken die je mee nemen, in een bepaald gevoel, die je in een bepaalde stemming brengen.

 

En dat past goed op deze kerstavond.

Waarop het mag gaan over gevoel, geloofsgevoel, van liefde en de warmte van Gods licht, gevoel van geborgenheid en vrede.

Ik weet niet van velen van u niet of u vaker in de kerk komt, en ook niet wat uw gedachten en gevoel bij ‘de kerk’ is.

Misschien van vroeger uit wel vooral dat je van alles moest en heel veel niet mocht, en dan kunt u de voorbeelden zelf wel bedenken.

Of dat je van alles móest geloven, wat voor je gevoel – of vooral voor je verstand toch helemaal niet kon, niet klopte met bijvoorbeeld de wetenschap.

Maar vanavond op deze kerstavond gaat het niet vooral over wat je allemaal moet geloven, daar zijn we in de kerk sowieso wat meer terughoudend in.

Vanavond op deze kerstavond, en eigenlijk altijd in geloven, gaat het vooral over gevoel,

en dan niet een sentimenteel kerstgevoel dat na dinsdag weer over is,

maar over gevoel van vertrouwen, geloofsvertrouwen.

Het vertrouwen dat we als wereld en als mensen niet maar aan onszelf en aan elkaar overgeleverd zijn.

Maar dat er een God is die zich om deze wereld, en om ons mensen bekommert.

Een God die ons liefheeft, van ons houdt.

Een God die daarom, in onze soms heel erg donkere wereld met heel veel ellende en verdriet, toch steeds weer zijn licht laat schijnen.

Een God die in deze wereld waarin zo vaak het geluid van geweld klinkt, van oorlog en aanslagen,

en ook het geluid van harde stemmen die schelden en kwaadspreken en kwetsen,

God die daarin een stem van liefde laat klinken.

 

Die stem van licht en liefde, die is zichtbaar en hoorbaar geworden in het kind van Kerst, in Jezus,  die Gods Licht en Liefde heeft laten zien en ervaren, en gegeven aan mensen.

Door liefde te geven juist aan diegenen die er zo vaak niet bij horen, niet mee mogen doen, met de nek worden aangekeken.

Door heelheid te geven aan diegenen die niet mee konden doen in het leven door ziekte of angst of zorgen.

Door te delen, brood en vissen met wie honger hebben, om te laten zien dat bij God ieder mens er bij hoort en mee mag doen.

 

Dat vieren wij vanavond dat die stem van God in Jezus heeft geklonken, zoals in heel de Bijbel, en zoals in zoveel mensen die op allerlei manieren proberen licht en liefde te delen met anderen.

Door te doen als Jezus, omzien naar elkaar, samen zijn, elkaar troosten wie eenzaam is,  helpen als dat nodig is, te delen met wie te weinig heeft en tekort komt.

Die Stem van God die geklonken heeft in Jezus,

die stem is nog steeds te horen in de stem van diegene die tijd neemt om echt te vragen hoe het gaat aan iemand die verdriet heeft,

in de stem van de verzorger in het verpleeghuis of de thuiszorg die de tijd neemt voor een praatje, wat extra aandacht.

In de stemmen die protesteren tegen onrecht en opkomen voor de groepen in de samenleving die niet mee lijken te tellen en steeds weer moeten inleveren.

 

Dat is de stem van Kerst, de stem van God, een stem van liefde.

Een Stem die niet vooral zegt : dat moet en dat mag niet.

Maar die Stem die ons troost en kracht wil geven als we het moeilijk hebben.

Die ons aanspreekt en zegt dat het goed is dat jij er bent, dat je van betekenis bent, jij bent er niet voor niets, jij bent zoals je bent, en dat dat goed is,

dat er een God is die van ons, van je houdt en het goede voor je wil.

 

Dat wil niet zeggen dat alles maar goed is.

Die stem houdt ons ook een spiegel voor.

Een spiegel die ons laat zien dat er soms dingen niet goed gaan in ons leven, en in de wereld.

Dat we soms opgeslokt worden door allerlei drukte en drukdoenerij, door ons werk waarin we elkaar opjagen, carrière maken, steeds maar weer prestaties moeten leveren, succes moeten hebben, laten zien hoe gelukkig je wel niet bent.

Dat we gevangen kunnen zitten in onze drukke agenda’s, mee willen doen met de nieuwste trends,

of verslaafd zijn aan een mooie Facebookwereld, waarin we onszelf en anderen soms voor de gek houden omdat we niet durven te laten zien dat het soms ook weleens minder goed gaat.

 

Die stem van God is ook een tegenstem tegen alle grote woorden, de oorlogsretoriek en de grootspraak, het kleineren, kwetsen en beledigen van anderen,

tegen hele en halve leugens waarmee duistere zaken of het dienen van eigen belangen worden goedgepraat.

 

De stem van God, the Voice of Christmas, vertelt ons dat echte liefde juist te vinden is in het gewone, het kleine.

In het kwetsbare kind van Kerst, Jezus.

Dat de liefde van dat kind licht brengt in het leven.

Geen stem die grote woorden spreekt of schreeuwt, maar een stem die troost en mensen uitnodigt om mee te gaan en mee te doen, gewoon zoals je bent.

Een stem die verhalen vertelt van goed leven, van toekomst, van liefde geven en liefde doen, van samen delen, elkaar helpen.

 

Die ‘Voice’,

die stem is de moeite waar om naar te luisteren, om verder te vertellen, over te zingen, na te zeggen en na te doen.

En dan blijft het kerstgevoel bestaan, ook na de kerstdagen.

 


U bevindt zich hier: Home De Dominee Preken Kerstavond 24 december 2017