Lezing Oude Testament Genesis 1 – 2 : 3,Misschien hebt u, jij bij het thema van deze startzondagdienst ‘creatief’ wel gedacht:

‘Dat is niks voor mij, ik ben niet zo creatief’.

Fijn dat u, dat je dan toch gekomen bent.

Want misschien zul je dan wel ontdekken dat dat wel eens mee zou kunnen vallen, dat je creatiever bent dan je zelf dacht.

 

Het woord creatief komt van het Latijnse woord ‘creatio’ en dat betekent  schepping.

En daarmee zijn we meteen bij de Bijbel, het scheppingsverhaal en bij het Bijbelse woord ‘scheppen’.

God, als schepper van de aarde is een creatieve God, een scheppende God.

En wij, als mensen geschapen naar Gods beeld, zijn dus ook bedoeld als creatieve mensen.

Dat is onze bestemming, om creatieve, scheppende mensen te zijn.

 

En die creativiteit hoeft natuurlijk niet beperkt te blijven tot het creëren van kunstwerken, tekenen of schilderen, beeldhouwen of handwerken, zoals we van een aantal gemeenteleden om ons heen zien hangen.

Creativiteit is niet alleen voor vakantie en vrije tijd.

Gods creativiteit was immers juist zijn scheppingswerk, daarna ruste hij op de zevende dag.

 

Creatieve, scheppende mensen zijn, dat gaat ook vooral over het gewone dagelijkse leven, je dagelijkse werk en bezig zijn, over hoe je in het leven staat.

Scheppend, creërend, opbouwend.

God geeft de mens de opdracht om te heersen over de schepping.

En als mensen, geschapen naar Gods beeld betekent dat, dat we dat creatief, scheppend moeten doen.

Dat betekent dus dat we niet maar de baas kunnen spelen over de schepping en ermee kunnen doen wat we willen, de schepping kunnen gebruiken en op-bruiken, zoals dat er af en toe wel op lijkt, we putten de aarde uit en vervuilen het milieu.

Fossiele brandstoffen raken op, diersoorten sterven uit, ijsmassa’s smelten,

en ook wijzelf worden steeds meer bedreigd door stijging van de waterspiegel en veranderingen in de natuur.

Terwijl, als we naar het Bijbelse scheppingsverhaal kijken dan gaat het juist om leven, om leven doen groeien en opbloeien.

 

Nieuwe theologische inzichten leren dat in plaats van scheppen je ook zou kunnen spreken van ‘scheiden’.

Dat is wat God doet, zoals het scheppingsverhaal het vertelt en uitbeeldt.

God roept het licht en scheidt het van de duisternis.

God scheidt het droge van het water.

 

Dat wat het leven kan bedreigen, de duisternis, het water, dat wordt afgescheiden.

Het is er wel, dreiging en doodsheid, dat ontkent de Bijbel niet, maar het krijgt z’n plaats toegewezen, zou je kunnen zeggen, er worden grenzen aan gesteld,

zó dat er ruimte komt voor licht, ruimte voor leven, voor grond waarop dieren en mensen kunnen leven.

Al het scheppen, al de creativiteit van God is gericht op het leven, op de goede aarde waar het goed is om te leven.

En de mens, als beeld van God ook creatief, krijgt de opdracht om zo ook over de schepping te heersen en daarin te leven.

Om de schepping te bewaren, ervoor te zorgen, op te bouwen, te doen groeien en bloeien.

Anders wordt de wereld weer tot de chaos die het voor de schepping was, woest en doods.

Onheilsprofeten voorspellen soms al dat het die kant weer op gaat met de aarde.

 

Dat dat anders kan heeft Jezus ons laten zien,

Creatief in het vertellen van leven veranderende verhalen.

Creatief in het steeds scheppen van nieuwe mogelijkheden van leven, vreugde en nieuw begin.

Waar ziekte was kwam weer heelheid,

Waar honger was werden een paar broden en vissen tot overvloed van eten, genoeg voor iedereen,

zondaars en tollenaars werden tot nieuwe, herboren mensen.

En zelfs door dood en doodsheid bleek een nieuwe weg van leven te zijn.

In die creativiteit, in die nieuwe schepping mogen wij leven en meedoen.

 

Ons jaarthema voor komend seizoen is ‘kunst in de kerk’.

Graag willen we op verschillende manieren laten zien hoe mensen creatief zijn, hoe wij

leven goed en mooi kunnen maken.

Vandaag hangen en staan er al een aantal voorbeelden, scheppingen zou je kunnen zeggen, hier in de kerkzaal.

En ook ons zingen, de muziek, zijn vormen van creativiteit.

Dat is mooi om te bekijken, aan mee te doen en van te genieten.

Maar tegelijk gaat dit thema verder, is het ook een thema om ons te inspireren om creatief in het leven te staan.

Scheppend, opbouwend, het leven bevorderen, doen groeien en opbloeien.

In het vertrouwen dat God de Schepper omziet naar zijn schepping en ons inspireert daarin creatief te leven.

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen Ester 8:3-8, 9: 1-23 en Lucas 6: 27-38.

Voorganger: Ds. R. Stigter
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner