Dienst rond het lied : Lutherliederen. Evangelielezing Johannes 3: 1 – 16

 

Een korte preek vandaag in deze dienst rond het lied.

Dat past ook wel, want ook Luther preekte kort, tenminste voor die tijd.

Andere voorgangers konden gerust twee uur preken, maar dat vond Luther veel te lang, hij preekte eigenlijk nooit langer dan één uur.

Dus gaat u er maar even voor zitten.

De preken van Luther waren stevige preken, ook over de maatschappelijke thema’s van die tijd.

 

Het is min of meer toevallig dat we deze dienst rond het lied met Luther liederen op deze zondag Trinitatis hebben gepland.

Maar het past prachtig.

Zoals al gezegd: Luther noemde deze zondag een ‘gouden zondag’ omdat de Drie-eenheid voor hem samenvat waar het in de grote christelijke feesten om gaat.

De liefde van God, onze rechtvaardiging door Christus, en leven vanuit die rechtvaardiging door de kracht van de Heilige Geest.

 

De lezing van deze zondag van de Drie-eenheid uit Johannes 3 was voor Luther een belangrijke Bijbeltekst.

En dan vooral vers 16: ‘God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven,

opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.’

Luther noemt dit vers ‘één van de heerlijkste preken in heel het Nieuwe Testament, die de gelovigen met gouden letters in het hart moeten schrijven, uit het hoofd moeten kennen om het alle dagen in gedachten op te zeggen, om zo de betekenis steeds beter te leren kennen.

Dit is voor Luther de grondslag van de Bijbelse boodschap en leer : dat wij eeuwig leven mogen hebben door Jezus Christus.

Daartoe heeft God zijn zoon gegeven.

Dat geschenk van God hoeven wij niet te verdienen, we hebben er ook geen recht op.

Maar God schenkt het ons uit liefde, onvoorwaardelijke liefde en wij mogen het in en door het geloof ontvangen en aannemen, en dat mag ons grote vreugde geven.

Over dit geschenk van God is, zegt Luther: “Alle schatten van de wereld zijn in vergelijking hiermee als één graankorrel bij een berg van goud”.

 

Luther was een kind van zijn tijd en ook gevormd door de theologie en geloofsleer van die tijd.

Hel en verdoemenis werd de gelovigen voorgehouden als straf voor de zonden.

Luther groeide op met een grote angst voor God.

God was een strenge en toornige rechter en bij je sterven werd geoordeeld of je als mens voldoende je best had gedaan.

Maar hoeveel goede werken je ook deed, één zonde kon alles teniet doen.

Luther ging het klooster in, daar wilde hij God zoeken.

Door studie en steeds weer de Bijbel lezen kwam hij langzaam tot het inzicht dat God geen oordelende en straffende God is,

maar dat God uit liefde de mens wil rechtvaardigen door het geloof.
Luther verzette zich tegen de aflaathandel waarmee je verblijf in het vagevuur en hel kon

afkopen.

Alleen door de genade en liefde van God wordt een mens gered.

En daardoor zullen wij het goede gaan doen, en niet andersom.

 

Hoe actueel zijn de thema’s van Luther nog voor ons, moderne gelovigen?
Zonde, schuld, genade, zijn geen woorden die heel vaak klinken in preken of

geloofsgesprekken.

En dat hele strenge oordelende Godsbeeld hebben we denk ik wel losgelaten.

Maar die hele diepe vragen van Luther als : ‘ben ik goed genoeg, mag ik er zijn?’ ,

onzekerheid, de nadruk op prestaties en maakbaarheid van het leven, dat zijn zeker thema’s die in onze tijd spelen.

En waardoor heel wat mensen, jongeren en ouderen, onder grote druk leven:

het moeten presteren, jezelf waarmaken, carrière maken, succesvol zijn, dan pas tel je mee.

Het grootste geschenk dat je als kind vanuit je opvoeding mee kunt krijgen is onvoorwaardelijke liefde, dat je er mag zijn.

Ook als volwassene is dat nog steeds het belangrijkste dat je nodig hebt te ervaren in relaties.

Maar het is eerlijk om te zeggen dat we daar heel vaak in tekort schieten om elkaar dat gevoel te geven en dat we ook voor onszelf vaak veel te streng zijn.

Heel wat mensen in onze samenleving, jong en oud, gaan eraan onder door,

de hoge cijfers van burned out en zelfs zelfdoding, en misschien zelfs een deel van de discussie over voltooid leven, tekenen de sfeer van de maatschappij waarin we leven.

‘Mag ik er zijn? Mag ik er nog wel zijn?

 

De  onvoorwaardelijke liefde van God, die Luther preekte, zoals we die in en door Jezus leren kennen, geeft ons ruimte en vrijheid om in het leven te staan.

Dat je er mag zijn ondanks twijfel, fouten, mislukkingen, ook als je misschien niet meer zo ‘nuttig’ en productief bent.

Onvoorwaardelijke liefde, een geschenk dat wij mogen ontvangen om, net als Luther eens, die onvoorwaardelijke liefde uit te dragen en door te geven.

Dat is reformatie op z’n best: het leven vormen naar een leven vol liefde, echte vrijheid en vrede.

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 28 Oktober om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.G.van Herk
Ouderling van dienst: Carla Izeren