Agenda komende week

Woensdag 23 Mei 20:00-22:00
Wijkkerkenraad -


Donderdag 24 Mei 18:30-20:00
Een Smakelijk gesprek -


Dinsdag 29 Mei 20:00-21:30
Cantorij - De Toevlucht


Dinsdag 29 Mei 20:30-22:00
Werkgroep Vorming en Toerusting (thuisadres) -

Zondag 4 september 2016

Lezing Oude Testament Deuteronomium 30: 15 – 20,‘Kies dan het leven’.

Dat is de oproep van Mozes aan het volk Israël, terwijl ze op de grens van het beloofde land staan.

‘Kies dan het leven’.

Is daar een zo nadrukkelijke oproep voor nodig?

Wie wil dat nou niet, leven?
Natuurlijk, we weten dat er situaties kunnen zijn waarin het leven zo zwaar is geworden, geestelijk door psychische ziekte of lichamelijk door heel veel pijn, uitzichtloos lijden, dat de dood een opluchting kan zijn.

Maar, los van die ernstige en verdrietige situaties, wie wil nu niet leven?

De mens heeft toch een bijna onuitroeibare aangeboren overlevingsdrang.

Is dat niet de motivatie voor de grote groepen vluchtelingen die hun land verlaten vanwege oorlog of armoede, dat ze op zoek gaan naar een beter leven.

 

Maar daarmee is dan ook direct aangegeven dat ‘leven’ niet iets objectiefs is, alleen iets biologisch, natuurlijks.

Maar dat kwaliteit van leven ook belangrijk is, dat leven bedorven kan worden, door ziekte of verdriet, door ernstige verslaving,

door moeilijke omstandigheden, oorlogsgeweld, leven kan vergiftigd worden door haat en angst, in onmenselijke omstandigheden,

dat leven te zwaar, leeg, zonder vreugde, uitzichtloos en toekomstloos kan zijn.

En soms, vaak, doen wij mensen dat elkaar en onszelf aan.

Wij kunnen het leven voor elkaar, en ook voor onszelf, bederven en beschadigen.

Maar gelukkig ook doen opbloeien.

En zeker is het in bepaalde situaties, momenten en tijden een keuze voor of tegen het leven, voor goed, menselijk, leefbaar leven, voor jezelf of voor de ander.

 

Ons hele dagelijkse leven bestaat uit keuzes, soms grote keuzen, meestal klein.

Voortdurend worden we opgeroepen te kiezen:

Tussen de één of de andere school of baan, welke energieleveraar, welke zorgverzekering?

Reclame probeert onze keuzes te sturen.

Er naderen verkiezingen, in Amerika, maar volgend jaar ook in ons eigen land, parlement en regering: wat moet je kiezen, valt er iets te kiezen, maakt het eigenlijk iets uit wie je kiest?

En zo zijn er veel soms lastige keuzes omdat van alle kanten aan je getrokken wordt :

in je agenda tussen tijd en inzet voor je werk of aandacht en zorg voor thuis, je naasten,

keuzes waar je je geld aan uitgeeft, je tijd aan besteed, of je je wel of niet inzet voor een bepaalde activiteit, vrijwilligerswerk, in de kerk.

 

En soms denk je oprecht de goede keuze te maken, maar dan achteraf blijkt dat de andere keuze toch beter was en heb je spijt.

Er wordt wel gezegd dat vooral 20-ers en 30-ers veel last hebben van keuze stress, vanwege de vele mogelijkheden die er zijn, en het gevoel dat als je voor het ene kiest, je iets anders mist.

Maar het is denk ik een vraag voor alle leeftijden:

hoe vul je je leven in, waar richt je je op in je leven, welke keuzes maak je ook bijvoorbeeld politiek, in de maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.

Wat is dan de goede keus, wat is dan ‘het leven kiezen’?

 

In onze Bijbellezing klinkt de oproep: ‘kies dan het leven’.

Mozes staat met het volk aan de grens van het door God beloofde land, na de lange, veertigjarige woestijntocht vanuit het slavenhuis Egypte.

Mozes mag niet meegaan het beloofde land in en in een lange toespraak geeft hij het volk nog één keer de boodschap mee waar het om gaat: God trouw te blijven en te leven volgens Gods geboden.

Dan alleen zal het land echt ‘beloofd land’ worden, dat zal hen tot zegen zijn.

Maar als ze dat niet doen dan zullen de gevolgen niet uitblijven, dan zal het leven in het beloofde land niet goed zijn.

Misschien wel welvarend en rijk, - slechte, egoïstisch daden, zelfbelang levert soms veel geld op, -

maar niet goed in de zin van vruchtbaar, goede vruchten en goed leven voor alle mensen.

Daarom: ‘het leven en de dood, het kwade en het goede houdt ik u voor’, zegt Mozes.

‘Kies dan het leven’.

 

Hoe doe je dat, het leven kiezen?

‘Kies dan het leven door de Heer, uw God lief te hebben’, zegt Mozes.

Maar is dat wel een keuze?
Kun je kiezen om lief te hebben? Om God lief te hebben.

Is geloven in God, liefde voor God, een keuze?

Als je dat bij jezelf nagaat, heb je daar ooit echt bewust voor gekozen, of is geloof meer gegroeid in je leven, misschien vanuit je opvoeding.

Misschien in het doen van belijdenis bevestigd, en dat is natuurlijk ook een keuze, maar was het echt een keuze om te gaan geloven, God lief te hebben ?

 

Als je liefhebben opvat als een gevoel, ‘een heel apart gevoel van binnen, vlinders in je buik’, dan kun je daar niet voor kiezen, dat overkomt je.

Maar in de Bijbel is liefhebben veel meer een werkwoord, een levenshouding.

Heeft eigenlijk niet te maken met of je iemand goed kent en aardig of lief vindt.

Liefhebben in de Bijbel is : of je liefde doet, liefdevol handelt, de ander liefdevol benadert en met elkaar omgaat.

Ook degenen die je misschien minder aardig vindt, of niet zo goed kent.

Dan is liefhebben vaak zeker wel een keuze, of je de ander wel of niet helpt, zorg en aandacht geeft.

 

‘Liefde zoekt zichzelf niet, is niet zelfzuchtig’, zegt het beroemde lied over de liefde uit 1 Korinthiërs 13.

Liefde is er voor de ander willen zijn.

Een tekst die vaak gebruikt wordt voor huwelijksvieringen, maar in de brief van Paulus vooral gaat over het omgaan met elkaar in de gemeente, als broeders en zusters.

Liefde die z’n grond vindt in het geloof in God, liefde die wij leren kennen in Jezus.

Jezus die ons de liefde heeft voorgedaan, door zijn leven te delen met mensen.

Dat is liefde die het leven dient, leven doet opbloeien, mensen kan helpen op te staan vanuit  verlamdheid van verdriet of moeite, heel kan maken ook te midden van ziekte of zorgen.

En die liefde reikt, zien we naar het voorbeeld van Jezus, over de grenzen van de eigen kring heen.

 

Vanmorgen mogen wij de tekenen van die liefde heel tastbaar ontvangen, in brood en in wijn.

Tekenen van zijn leven en liefde die Jezus heeft gedeeld met ons mensen.

In het ontvangen van die liefde worden wij uitgenodigd, geïnspireerd en bemoedigd om ook in ons leven te kiezen voor liefde, voor leven.

Gevoed en gezegend om liefde en leven te delen.

 

 

U bevindt zich hier: Home De Dominee Preken Zondag 4 september 2016