Lezing Oude Testament Jesaja 60: 1-6,

 

Evangelielezing Matteüs 2: 9 – 12,

 

 

Als je op kraamvisite gaat dan neem je een cadeautje mee voor de pasgeborene.

Kleertjes, speelgoed, een boekje, iets leuks, moois of praktisch bruikbaar.

Je kunt ook iets geven dat een betekenis in zich heeft, waar je bijv. als grootouders iets van blijvende waarde mee wilt geven,

niet financieel maar een waardevolle symbolische gedachte of bedoeling.

Je kunt een kinderbijbel geven, zelfs als de jonge ouders niet meer zoveel aan kerk en geloof doen, kunnen ze dat meestal toch wel waarderen, om toch de Bijbelse verhalen mee te kunnen geven aan hun kind.

En als grootouders hoop je daarmee ook iets door te kunnen geven wat voor jou van waarde is.

 

Een oud, vooral in Friesland bekend, gebruik was het geven van een zilveren geboortelepel als geschenk voor een pasgeboren kind.

Een zilveren lepel, waarin de naam en de geboortedatum van het nieuwgeboren kind wordt gegraveerd.

Een geschenk met niet alleen materiële waarde, maar ook met symbolische betekenis.

Men wenst het kind daarmee een geslaagd leven toe, zonder tekorten,

de lepel was een belangrijk onderdeel van de beginnende uitzet.

Immers, vaak etend uit dezelfde pot moest je wel een eigen lepel hebben.

Het geschenk betekende ook dat je in de gemeenschap werd opgenomen en dat je op de bescherming en hulp van de familie- of leefgemeenschap kon rekenen.

De geboortelepel was ook om te voorkomen dat je in armoede zou vervallen.

Immers je kon, als het nodig was, de zilveren lepel verkopen.

Zo heeft een geboortelepel een materiële waarde maar ook de betekenis van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Ook de drie magiërs uit het Oosten die bij het kind Jezus en zijn ouders Jozef en Maria op bezoek komen, hebben kostbare en vooral ook betekenisvolle geschenken meegenomen.

Goud, wierook en mirre,

de eerste twee, wierook en goud noemt Jesaja ook al.

 

Het zijn geschenken met betekenissen met verschillende lagen.

Het goud verwijst naar Jezus z’n koningschap,

dit kind zal, in tegenstelling tot koning Herodes met al z’n macht en geweld, dit kind zal de ware koning zijn, in al z’n eenvoud koninklijk van daden, dienstbaar aan mensen.

Geboren vanuit het geslacht van koning David zal dit kind door zijn leven van liefde en dienstbaarheid het koninkrijk van God gestalte geven.

Zoals de koningspsalm 72 het bezingt:

Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei

Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt, met hun bestaan bewogen, die zijn in vrees verward.

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

 

Dan de wierook, die verwijst naar de goddelijkheid van Jezus.

Zoals immers het opstijgen van de wierook het opstijgen van de gebeden tot God verbeeldt, wierook als de verbinding tussen hemel en aarde.

Zo zal Jezus ons verbinden met God, ons God doen kennen.

 

Het derde geschenk, mirre, voegt Matteüs toe aan de geschenken die Jesaja al noemt.

Mirre is de geur-olie die gebruikt wordt om iemand te begraven, om het dode lichaam te verzorgen.

Dit geschenk, mirre, geeft de sterfelijkheid en de menselijkheid van Jezus aan, hij is als wij.

Matteüs verwijst in de mirre al naar de dood van Jezus, dit kind in Bethlehem is dezelfde Jezus die zal sterven aan het kruis in Jeruzalem.

Zo laat Matteüs ons in zijn kerstverhaal al vooruitkijken naar Pasen.

 

De drie geschenken, goud, wierook en mirre, laten ons zien wie dit kind Jezus is.

Maar misschien mag je ook zeggen dat de geschenken ook iets laten zien van wie de drie magiërs zijn,

dat zij in hun geschenk zichzelf geven aan het kind.

En daarmee laten ze ook zien wie wij kunnen zijn, als ook wij onszelf aan dit kind willen geven, wat wij dit kind te bieden hebben.

Het goud is ons geld en goed, het materiële, wat je nodig hebt in het leven.

Als wij dit geschenk geven aan dit kind laten we zien dat wij niet goud en goed aanbidden, maar God, en dat we willen delen van ons goud en geld aan wie tekort komt,

zoals Jezus ons heeft voorgedaan:

Brood en vissen, brood en wijn delen en daarin zichzelf geven, liefde delen.

Wierrook verbeeldt de verbinding met God, en daarmee onze gebeden, onze woorden om ons geloof met elkaar te delen, om de hoop vast te blijven houden.

En de mirre als dat wat verzacht en troost, laat zien wat we als kerk te geven hebben, wat wij elkaar kunnen geven bij verdriet, ziekte en sterven.

 

Zo laten de drie geschenken van de magiërs zien hoe wij onszelf kunnen geven aan het kind van kerst.

Dat is de ware aanbidding van dit kind.

Onszelf geven, zoals Jezus zich gegeven heeft aan ons mensen, voor ons, en wij straks zullen gedenken en vieren in het delen van brood en wijn.

Zijn leven met ons deelt, opdat wij leren delen met elkaar.

En dan zijn dat de geschenken die wij met ons meedragen en met elkaar kunnen delen:

Soms heel praktisch, materieel, delen waar het nodig is, aan wie dat nodig heeft.

Het delen van geloof en hoop, het gebed voor elkaar, geloofsvertrouwen delen.

Troost, elkaar troosten om het leed, alle ellende die ons kan overkomen, te verzachten.

 

Het kind van kerst nodigt ons uit onszelf te geven, zoals Jezus zich gegeven heeft.

Om het licht dat in hem is gaan schijnen, het licht dat als een ster voor ons uitgaat, te volgen en daarin te leven.

En laten we niet te snel denken dat we dat niet kunnen.

Dat wij niet Jezus zijn, en toch ook niet die drie magiërs met al hun rijkdommen en wijsheid.

‘Sta op en schitter’, zegt Jesaja, ‘je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer’.

Dat licht valt sinds kerst ook over ons leven.

In dat licht mogen wij leven, in dit nieuwe jaar, al de dagen van ons leven.

Ook als er donkerte is.
Jesaja noemt ook de duisternis, ontkent die niet.

En ook in de dagen van Jezus, rond zijn geboorte en verdere weg zal er duisternis zijn.

Dan begint al direct met de kindermoord waar Jezus voor moet vluchten.

En zal uitlopen op zijn dood aan het kruis.

Maar ook dan zal het licht weer gaan schijnen, heeft leven en licht het laatste woord.

 

Jezus deelt zijn leven met ons mensen, als het kind van kerst en heel zijn levensweg.

Zoals vandaag zijn leven als  brood en wijn.

Wij mogen het ontvangen en in zijn licht ook onszelf geven, ons leven delen.

Geschenk van blijvende waarde.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 26 Mei om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds. A. Minnema