Op Ypenburg:

(Al)Weer een nieuw jaar. Weer wisselen we goede wensen uit voor komend jaar en hopen op Heil, heelheid, en Zegen voor ieder persoonlijk en voor ons land en de wereld. Weer erop letten 2017 te schrijven i.p.v. 2016. Zo voelt het even als een nieuw begin maar al heel snel gaat (bijna) alles weer op dezelfde manier verder.

Dit jaar is ook het herdenkingsjaar 500 jaar Reformatie. Ik ben benieuwd in hoeverre dat leeft onder gemeenteleden. We willen er dit jaar wel aandacht aan besteden. Dat begint vanuit de Raad van Kerken op 22 januari, de zondag als afsluiting van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen (zie hieronder). Binnen onze wijkgemeente willen we er aandacht aan geven door gedurende het jaar de 13 Lutherliederen te zingen die in het liedboek staan, met daarbij een korte toelichting en het leesrooster dat wij iedere zondag volgen geeft vanaf februari de lezingen volgens het Lutherse leesrooster. Ook in de catechisatie gaan we het, op een speelse manier, met elkaar hebben over de Reformatie en dan vooral over de thema’s die daarin speelden en of die onderwerpen nu nog voor ons belangrijk zijn. We zullen proberen in de kerkdienst met de jongeren daar iets van te laten horen en zien. Graag hoor ik in de loop van het jaar of deze aandacht voor de Reformatie u al dan niet aanspreekt.

Met dank voor alle goede nieuwjaarswensen die wij ontvingen,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

En alweer nadert het einde van het jaar. De tijd vliegt, zoals men dat dan zegt. Maar eerst natuurlijk nog de drukke decembermaand waarin al weer heel wat kerstvieringen en concerten staan gepland. Ook de voorbereidingen van de kerstvieringen in De Toevlucht zijn al weer volop begonnen, de cantorij en de kinderen oefenen voor respectievelijk de kerstdiensten en het kinderkerstfeest.

De komende weken zullen ook heel wat kerstwensen worden verstuurd en uitgewisseld. En natuurlijk wensen we elkaar goede kerstdagen met mooie vieringen, goede wensen voor het nieuwe jaar, heil en zegen. Ook voor de wereld en voor al de volken en zo vele mensen, juist ook voor hen die leven in donkere omstandigheden van oorlog, op de vlucht of met tekort aan de dagelijkse levensbehoeften.

Dat het Licht van Kerst steeds meer zal gaan schijnen voor alle mensen, groot en klein, ook voorbij de kerstdagen in het nieuwe jaar !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Bij de nieuwsbrief van 23 september is het nieuwe programma Vorming en Toerusting verzonden. Binnenkort zullen er ook een aantal papieren exemplaren op de planken in de foyer liggen. De werkgroep V&T heeft weer een mooie programma samengesteld van gespreksgroepen, avonden en kringen. Samen met de activiteiten van de andere werkgroepen, zoals de maaltijden, het jeugdwerk en natuurlijk de kerkdiensten is er zo weer volop gelegenheid om, zoals het jaarthema van de Protestantse Kerk het zegt, ‘het leven met elkaar te delen’.

Een programma dat prachtig werd samengevat in het thema van Startzondag: #GELD=RIJK?, waarbij G.E.L.D. werd uitgelegd als : geven – eten – leven – delen. In vier woorden het gemeenschap-zijn en gemeenteleven en werk kort weergegeven.

Van harte ieder, groot en klein, uitgenodigd om hier het komende seizoen aan mee te doen in één van de activiteiten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Zoals u wellicht al hebt gehoord of gelezen (in de nieuwsbrief of hieronder) worden de vieringen in De Toevlucht ook uitgezonden via de kerkomroep. Wat vroeger de ‘kerktelefoon’ was, is nu via internet kerkomroep.nl . Inmiddels zijn er enkele gemeenteleden die, soms tijdelijk, niet de kerkdiensten kunnen bezoeken en voor hen is de kerkomroep een goede mogelijkheid om toch verbonden te blijven met de wijkgemeente (tenminste voor wie een computer en internet heeft).

Het is natuurlijk een ‘noodoplossing’ en niet hetzelfde als wanneer je in de kerk bent, met medegemeenteleden om je heen, samen zingen en bidden, luisteren en na afloop van de viering elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken. Maar we hopen dat het toch een beetje een vervanging daarvan is.

Het is natuurlijk even wennen en onderzoeken hoe alles overkomt: het geluid, de bijgeluiden (inclusief het horen zingen van de voorganger J ). Ervaringen of opmerkingen horen of ontvangen we graag, dit kan naar kerkrentmeester Jonathan Heiner, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We hopen dat via de kerkomroep het gevoel van verbondenheid met elkaar wordt vergroot voor wie niet zelf (meer) naar de vieringen in De Toevlucht kan gaan.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

We staan weer aan het begin van een nieuwe kerkelijk seizoen. Na een hopelijk goede en verkwikkende vakantie/zomertijd kunnen we elkaar weer ontmoeten bij allerlei activiteiten van onze wijkgemeente.

Komend seizoen sluiten we in een deel van onze activiteiten weer aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Deel je leven’. Bij dit thema staat beschreven:

‘We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s.

Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.‘

Het is een mooie gedachte om hetzelfde jaarthema te hebben als vele Protestantse kerken in Nederland, het verbindt ons met elkaar. En we hopen dat dit jaarthema ons ook als gemeenteleden onderling met elkaar en met onze medewijkbewoners zal verbinden. Om zo elkaar te dragen in ons leven en in ons geloof.

Een inspirerend nieuw kerkelijk seizoen gewenst,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen Ester 8:3-8, 9: 1-23 en Lucas 6: 27-38.

Voorganger: Ds. R. Stigter
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner