Agenda komende week

Dinsdag 27 Februari 20:00-21:30
Cantorij - De Toevlucht


Woensdag 28 Februari 18:00-20:00
Gemeentemaaltijd -


Donderdag 1 Maart 13:30-16:30
Bezichtiging expostie Kruisweg, kerkzaal -


Donderdag 1 Maart 20:00-22:00
Werkgroep eredienst -

April 2017

Op Ypenburg:

Het jeugdjournaal heeft af en toe interessante weetjes. Zo werd daarin verteld dat het woord ‘lente’ komt van lengen en langer worden. Het oude woord ‘langa’ betekent verlengen, langer worden, en dat past, immers in de lente worden de dagen langer en lichter. We hopen natuurlijk weer op een mooie lente met heerlijk weer en zonneschijn waarin we ons kunnen laten verwarmen.

Sommige verklaringen van ‘lente’ leggen ook een verband met ‘lengten’ en ‘lent’ wat vastentijd zou betekenen. Ook passend om de 40 dagentijd of vastentijd grotendeels ook in de lente valt.

En daarbij past het ook prachtig dat Pasen in de tijd valt dat het volop lente is, Pasen immers als feest van het Licht. Het kindernevendienstproject en de symbolische schikking verbeelden dat elk met het symbool van de zon. De zon ook als symbool van God en Christus als het licht dat de duisternis verdrijft.

Al is het niet zoals met Kerst de gewoonte om wenskaarten te versturen, toch mogen we elkaar met Pasen het Licht van Christus toewensen en toezingen, Licht voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Maart 2017

Op Ypenburg:

Op verschillende manieren en momenten besteden we in onze wijkgemeente aandacht aan de herdenking van 500 jaar Reformatie. Met veel plezier kijken we bijvoorbeeld terug op de catechisatie en de dienst met de jongeren over Luther en de Reformatie. Een aantal leuke, spitsvondige en mooie !   stellingen kwamen langs:

‘Vergeving is onbetaalbaar’.

‘Meer verschillenden soorten kerken binnen één geloof is handig’.

‘De katholieke kerk en de Protestantse Kerk zouden eigenlijk weer 1 kerk kunnen worden’.

‘Als er weer één soort kerk is, geeft dat een symbool van vrede’.

En nog veel meer stellingen, omlijst door muziek van de jongeren zelf.

En inmiddels is er weer de volgende activiteit binnen de herdenking van de Reformatie aanstaanden: de voorstelling ‘Hier sta ik – Dansen en vechten met Luther’ van Kees van der Zwaard op 16 maart in De Toevlucht, 20.00 uur.

Voor verdere informatie en aanmelding zie elders in deze kerkbode. Entree € 5,- maar t/m 18 jaar gratis !

We hopen voor deze bijzondere voorstelling, die we samen met wijkgemeente Nootdorp organiseren,  op een goede opkomst.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Januari 2017

Op Ypenburg:

(Al)Weer een nieuw jaar. Weer wisselen we goede wensen uit voor komend jaar en hopen op Heil, heelheid, en Zegen voor ieder persoonlijk en voor ons land en de wereld. Weer erop letten 2017 te schrijven i.p.v. 2016. Zo voelt het even als een nieuw begin maar al heel snel gaat (bijna) alles weer op dezelfde manier verder.

Dit jaar is ook het herdenkingsjaar 500 jaar Reformatie. Ik ben benieuwd in hoeverre dat leeft onder gemeenteleden. We willen er dit jaar wel aandacht aan besteden. Dat begint vanuit de Raad van Kerken op 22 januari, de zondag als afsluiting van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen (zie hieronder). Binnen onze wijkgemeente willen we er aandacht aan geven door gedurende het jaar de 13 Lutherliederen te zingen die in het liedboek staan, met daarbij een korte toelichting en het leesrooster dat wij iedere zondag volgen geeft vanaf februari de lezingen volgens het Lutherse leesrooster. Ook in de catechisatie gaan we het, op een speelse manier, met elkaar hebben over de Reformatie en dan vooral over de thema’s die daarin speelden en of die onderwerpen nu nog voor ons belangrijk zijn. We zullen proberen in de kerkdienst met de jongeren daar iets van te laten horen en zien. Graag hoor ik in de loop van het jaar of deze aandacht voor de Reformatie u al dan niet aanspreekt.

Met dank voor alle goede nieuwjaarswensen die wij ontvingen,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Februari 2017

Op Ypenburg:

Dit jaar, 2017, is het jaar waarin we 500 jaar Reformatie herdenken. In Nederland, maar ook in andere landen, uiteraard Duitsland, worden allerlei evenementen georganiseerd in het kader van dit Lutherjaar. En op verschillende manieren willen we ook in onze wijkgemeente daar aandacht aan besteden. Normaal gesproken volgen we, samen met de kindernevendienst op zondag het Oecumenisch leesrooster. Vanaf februari wordt in het materiaal dat we gebruiken het Luthers leesrooster gevolgd. En we proberen iedere maand één van de Lutherliederen uit het liedboek te zingen met daarbij een korte toelichting. Ook op Rond de 60, Rond de 30 kring en de catechisatie komt Luther aan bod. En we organiseren, samen met wijkgemeente Nootdorp, een bijzondere voorstelling over Luther en de geloofsthema’s die voor hem belangrijk waren.

We staan in onze gemeente niet zo vaak stil bij dit moment uit onze kerkgeschiedenis en de tijd van Luther en de geloofsbeleving was een heel andere dan de onze. Maar misschien spelen bepaalde thema’s uit die tijd en geloofsbeleving toch nog wel een bepaalde rol in ons geloof.

We hopen in ieder geval dat de aandacht voor 500 jaar Reformatie ons weer wat meer bewust maakt van de traditie waar we uit komen en die ons gevormd heeft. En misschien ontdekken we dat de thema’s van toen (deels) nog steeds actueel zijn.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

December 2016

Op Ypenburg:

En alweer nadert het einde van het jaar. De tijd vliegt, zoals men dat dan zegt. Maar eerst natuurlijk nog de drukke decembermaand waarin al weer heel wat kerstvieringen en concerten staan gepland. Ook de voorbereidingen van de kerstvieringen in De Toevlucht zijn al weer volop begonnen, de cantorij en de kinderen oefenen voor respectievelijk de kerstdiensten en het kinderkerstfeest.

De komende weken zullen ook heel wat kerstwensen worden verstuurd en uitgewisseld. En natuurlijk wensen we elkaar goede kerstdagen met mooie vieringen, goede wensen voor het nieuwe jaar, heil en zegen. Ook voor de wereld en voor al de volken en zo vele mensen, juist ook voor hen die leven in donkere omstandigheden van oorlog, op de vlucht of met tekort aan de dagelijkse levensbehoeften.

Dat het Licht van Kerst steeds meer zal gaan schijnen voor alle mensen, groot en klein, ook voorbij de kerstdagen in het nieuwe jaar !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg