Op Ypenburg:

Studieverlof: Kerk-zijn 2.0 : Dit keer een korte beschouwing m.b.t. :Jongeren en jongvolwassenen.

Het is voor ouders, voor de kerk en voor iedere gemeente een uitdaging om de jongeren te blijven betrekken bij het geloof. Volgens cijfers bezoekt één op de 7 jongeren tussen de 12-25 jaar eens per maand een kerk of andere religieuze bijeenkomst. Jongeren zijn niet tegen godsdienst maar vinden het niet belangrijk genoeg. Ze zien de kerk als iets uit oma’s tijd en zien religie vaak als bron van geweld en oorlog.

Voor zover jongeren wel met religie bezig zijn stellen ze hun eigen religie samen vanuit de onderwerpen die hen interesseren: leven na de dood, ziel-en geestenwereld, reïncarnatie, de natuur. Het internet is daarvoor voor hen een gemakkelijke bron.

De kerk als instituut is daarbij voor jongeren niet erg aantrekkelijk: de kerkdiensten zijn ‘te vroeg’ en ‘jullie snappen ons niet’.

Tegelijk is het groepsgebeuren wel belangrijk voor jongen, kerken organiseren dan soms ook bijv. de Multiple Choice Kerk waar je kunt kiezen wat je wilt doen: internetten, hyven, zingen, of de Keetkerk: de dominee die op bezoek gaat bij jongeren die bij elkaar komen in een keet.

Zo rond 16-20 jaar nemen jongeren vaak een time-out van de kerk en zoeken ze ruimte om hun eigen weg te vinden m.b.t. geloven. De kerk mag, te midden van vele stemmen, daarbij ook haar verhaal vertellen maar altijd met gelegenheid voor gesprek, uitwisseling van meningen en ruimte voor de eigen beleving. Persoonlijk contact is daarbij belangrijk. Vragen hoe de jongeren de kerk, het geloof, het leven ervaren. Open gesprek over wat hen in deze levensfase bezighoudt. Ook eerlijkheid en authenticiteit zijn daarbij belangrijk. Jongeren willen serieus genomen worden en ruimte krijgen om mee te praten en mee te doen.

In Ypenburg hebben we een langzaam groeiende groep jongeren. D.m.v. catechese, de jeugdkerk, prakavonden richten we ons vooral op de jongeren van 12-16 jaar. Daarnaast is er voor ons de uitdaging om met de jongeren van 16 jaar en ouder contact te houden en hen te laten voelen dat we ook met hen in gesprek willen blijven over wat hen bezig houdt. Om dan in een open gesprek ook iets te kunnen laten zien wat het christelijk geloof daarin zou kunnen betekenen. Om hen te doen ervaren dat zij hun zoektocht naar hun identiteit ook mbt geloof en zingeving niet alleen hoeven te gaan en dat ze daarin deel zijn van een lange stroom door de eeuwen heen.

Wordt vervolgd……………

Het volledige studieverlofverslag is te vinden op de website www.kerkopypenburg.nl onder: Dominee. En ook bij ondergetekende op te vragen via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op papier.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De afgelopen zomerweken hebben ik mogen genieten van mijn studieverlof. Ik heb mij verdiept in de ‘moderne geloofsbeleving’, een onderwerp waar veel boeken en artikelen over verschijnen. Over ‘spirituele zoekers, zwevende gelovigen, Ietsisten, patchworkgelovigen, believing without belonging’.
Daarnaast heb ik mij verdiept in de moderne sociale media en hoe we hier als kerk gebruik van zouden kunnen maken.
Ook heb ik op de, in de studietijd, vrije zondagen een aantal meer of minder experimentele vieringen bezocht en ben ik enkele keren voorgegaan als gastvoorganger in één van de kerken in de omgeving. Beide ervaringen verdiepen en verbreden je kijk als dominee op de mogelijkheden (en beperkingen)  van de zondagse vieringen.
De komende kerkbodes wil ik proberen steeds een aspect uit mijn studieverlof/verslag in de kerkbode te beschrijven. Dit kerkbodenummer begin ik daarmee in de meditatie op het voorblad over ‘beeldvorming’.
De wijkkerkenraad heeft in het wijkkerkenraadsweekend zich verdiept in het onderwerp van mijn studieverlof.
Voor wie hier belangstelling voor heeft  is mijn studieverslag bij mij op te vragen. Ook wil ik dit najaar een gespreksavond hierover organiseren. Ik hoop dat het resultaat van mijn studieverlof dienstbaar kan zijn aan de vraag hoe we als wijkgemeente kerk kunnen zijn in Ypenburg in deze tijd en verbinding kunnen zoeken met moderne gelovigen in en buiten de kerk.
Wordt vervolgd……………..

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Als kerkelijke gemeente willen we graag een merkbare en zichtbare plek inde wijk innemen. Dat proberen we op allerlei manieren en het contactmet de scholen heeft daarin een belangrijke plek. Binnenkort startweer de voorbereiding voor de schoolkerkdienst met De Vlieger en eindapril komen er 3 groepen van het Lyceum Ypenburg langs om onze kerkte bekijken, waarbij de jongeren meestal heel wat goede vragenstellen over kerk, geloof en bijbel. De meeste kinderen zijn van huisuit niet bekend met de christelijke kerk, hebben soms een anderereligieuze achtergrond, maar hun vragen zijn soms heel verrassend.Het levert iedere keer weer leuke ontmoetingen op. Ik kijk er al weernaar uit en hoop steeds dat het de kinderen en de jongeren en, mbt deschoolkerkdienst, ook de ouders een positieve en zinvolle blik opkerk en geloof geeft.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De komende maand zijn er weer veel bijzondere vieringen (hoewel natuurlijk eigenlijk iedere zondagse viering bijzonder is). Zoals onze jaarlijkse school-kerkviering op 15 mei met de groepen 3 van basisschool De Vlieger. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels alweer begonnen. Maar ook de dienst rond het lied, 22 mei, met de cantorij, is erg toepasselijk op zondag Cantate waarop we worden opgeroepen te zingen. En natuurlijk de avondmaalsviering op zondag 29 mei. Het afgelopen seizoen is in de groothuisbezoekavonden over de beleving van het avondmaal gesproken, hieronder vind u het verslag. Als kerkenraad zoeken we naar manieren om de beleving van de avondmaalsviering te intensiveren, omdat het avondmaal een belangrijk en centraal moment is in onze kerkelijke traditie. De werkgroepen pastoraat en diaconie zullen hiervoor, n.a.v. de gesprekken, een voorstel doen aan de wijkkerkenraad. De viering zelf zal wat betreft de inhoud meer gericht zijn op de betekenis van het avondmaal.
Dus al gaat het wat betreft de activiteiten richting het einde van het kerkelijke seizoen, voor de vieringen geldt dit zeker niet. Juist na Pasen is er volop reden om te blijven vieren, en zo heel het kerkelijke jaar.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

lengen de dagen weer langzaam, sneeuwklokjes, krokussen komen boven de gronden de knoppen in bomen en struiken gaan langzaam uitbotten. De lente,nieuw leven in de natuur, is in aantocht. Ook in het kerkelijk jaar zijn we op weg naar het feest van nieuw leven: Pasen. De voorbereidingen voor de tijd voor Pasen, de 40dagentijd en de StilleWeek zijn al weer begonnen. Een jaarlijkse terugkerend gebeuren, het lijkt steeds weer hetzelfde, maar gelukkig kunnen we deze weg in het geloof ieder jaar weer gaan. Ons bezinnend op de weg die Jezus gegaan is, op de weg van ons leven en hoe wij ons aan Jezus’ weg mogen spiegelen. Dat kunnen we niet vaak genoeg horen, ervaren en vieren.Alvast een goede reis naar Pasen!

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer