Op Ypenburg:

De vakantietijd is nu volop begonnen, het is rustig in de wijk en ook in de kerk. Hopelijk is dit voor iedereen een tijd om heerlijk te recreëren, letterlijk betekent dat: herscheppen, dus weer tot jezelf en tot elkaar te komen en volop (zonne)energie op te doen. Maar laten we ook degenen die geen gelegenheid hebben om op vakantie te gaan niet vergeten. Een kaartje of extra bezoekje is een kleine moeite en doet vaak veel goeds.
Na de vakantie hopen we elkaar weer uitgerust, geïnspireerd en vol goede moed te ontmoeten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De laatste bijeenkomst ging het op de Rond de 60 kring over humor, of God humor heeft en of er humor is in de bijbel. Daarbij vertelde ik onderstaand verhaal en op verzoek van deelnemers van de kring geef ik het hier weer.

 

De atheïst en de beer.

Op een dag liep een atheïst door het bos in Alaska, en bewonderde alles wat, volgens zijn gedachte,  door evolutie was ontstaan. "Wat een majestueuze bomen! Wat een machtige rivier! Wat zijn die dieren prachtig!" zei hij bij zichzelf. Terwijl hij langs een rivier wandelde, hoorde hij een geruis in de struiken achter hem. Toen hij omkeek, zag hij een drie meter grote bruine beer achter hem aankomen. Hij begon te rennen, zo snel als hij kon, maar over zijn schouder kijkend, zag hij dat de beer hem langzaam maar zeker inhaalde. Hij spande zich nog meer in en ging nog sneller lopen. Maar toen hij nog een keer omkeek, zag hij dat de beer nog dichterbij was gekomen. Terwijl zijn hart hevig bonkte, probeerde hij nog sneller te lopen. Maar helaas, hij struikelde en viel op de grond. Terwijl hij een koprol maakte en alweer bezig was om op te staan, stond de beer op het punt om hem met zijn klauwen te grijpen.
"O mijn God! ...", riep hij uit.
Plotseling stond de tijd stil.
De beer leek te zijn bevroren.
Het was muisstil in het bos.
Zelfs het water in de rivier was gestopt met bewegen...
Terwijl een schitterend licht op de man neerscheen, bulderde een stem om hem heen:
"Al jarenlang ontken je mijn bestaan, en je onderwijst anderen hetzelfde en je schrijft de schepping toe aan pure toeval. Verwacht je dat Ik je uit deze situatie zou moeten redden? Moet ik je opeens als een gelovige beschouwen?"
Met veel moeite keek de atheïst rechtstreeks in het licht en zei: "Het zou hypocriet zijn om te vragen om nu een Christen te worden na al die jaren, maar misschien kunt u de beer een Christen maken?"
"Okee." zei God.
Het licht ging weer uit.
De rivier begon te stromen.
De geluiden in het bos waren weer hoorbaar.
Plotseling ging de beer op zijn knieën, vouwde zijn beide poten samen, boog zijn hoofd en sprak: "Heer, zegen deze spijze. Amen!"

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Dit keer graag weer eens aandacht voor onze website die een poos geleden een flinke metamorfose heeft ondergaan. Een heel nieuwe stijl en lay-out is door onze webmaster Paul van Sighem verzorgd. Met daarbinnen een aantal nieuwe rubrieken: de meeste recente tweets van ds_De_Toevlucht zijn te lezen op de website vaak met verwijzingen naar actueel (landelijk) kerknieuws, een filmpje ‘ter inspiratie’, deze weken weer de foto’s + teksten bij de symbolische schikking en ook bijv. de meest recente preek van ondergetekende. Graag zouden we reacties horen hoe u de verschillende rubrieken van de website waardeert. En uiteraard zijn ook tips en suggesties van harte welkom.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

We zijn, zoals al veel vaker gezegd en geschreven, een jonge, moderne wijkgemeente. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik van de moderne sociale media zoals een website, Twitter, enz.. Daarnaast functioneert in onze wijkgemeente nog steeds de kerkbode als maandelijks informatiebron over de kerkelijke wijkactiviteiten en daarbij achtergrondartikelen en ook nieuws van elders. Af en toe blijkt echter dat de kerkbode niet altijd even goed wordt gelezen. Daarom hebben we aan de nieuwsverspreiding sinds enkele weken de Nieuwsbrief toegevoegd. Deze verschijnt (behalve in de zomermaanden) iedere week en geeft de mogelijkheid om recent nieuws of activiteiten extra onder de aandacht te brengen. En wellicht zijn velen eerder geneigd een korte wekelijkse nieuwsbrief te lezen, dan de uitgebreidere kerkbode. Toch blijft ook het belang van de kerkbode bestaan. Daarin is immers meer ruimte voor informatie rond activiteiten en achtergrondinformatie. Dus naast de aandacht voor de nieuwsbrief, hierbij ook een oproep om ook de kerkbode te blijven lezen.

De nieuwsbrief wordt verspreid via de e-mail. Wie de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar wel e-mail heeft, kan dit melden bij ondergetekende, bijv. via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Ook afmeldingen voor de nieuwsbrief, berichten m.b.t. onze wijkgemeente of suggesties voor de nieuwsbrief kunnen op dit e-mail adres worden aangeleverd, uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

We dachten het begin dit jaar eigenlijk al toen heel vroeg de krokussen en narcissen boven de grond kwamen, maar toen kwam toch nog even strenge vorst. Na de teleurstelling over de-Elfstedentocht- die-er-niet-kwam is nu de lente toch echt in aantocht en behalve sneeuwklokjes, krokussen en narcissen is een teken daarvan de jaarlijkse violenmarkt van onze wijkgemeente. Lente als tijd van nieuw opbloeiende natuur. Ook is inmiddels de 40-dagentijd weer begonnen en leven we toe naar Pasen: Feest van nieuw leven.

Vorig jaar spraken we ook van de Arabische lente en waren we met de bewoners van een aantal Noord-Afrikaanse/Arabische landen optimistisch over een toekomst van nieuw leven voor hen. Daarna zijn er toch nog weer herfstige perioden aangebroken en inmiddels kijken we met zorg naar het Midden-Oosten. Hopelijk komt ook daar omkeer en zal nieuw leven en een vernieuwde samenleving daar gevestigd kunnen worden. Al die beelden en berichten doen je toch elke keer weer beseffen dat, hoewel soms ook hier problemen en strubbelingen zijn, wij in een rustig en veilig land en in overvloed leven. Toch worden ook wij uitgenodigd door het evangelie tot verandering tot nieuw leven. Om ons erop te bezinnen wat dat voor ons persoonlijk en als gemeente kan betekenen, ook daarvoor is deze tijd voor Pasen. Een (levenslange) weg om te gaan die uitkomt in het licht van Pasen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster