Agenda komende week

Dinsdag 24 Oktober 20:00-21:30
Cantorij - De Toevlucht


Woensdag 25 Oktober 18:45-19:45
catechese Philadelphia - Vuistbijl


Woensdag 25 Oktober 20:00-22:00
wijkkerkenraad -

Mei 2012

Op Ypenburg:

We zijn, zoals al veel vaker gezegd en geschreven, een jonge, moderne wijkgemeente. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gebruik van de moderne sociale media zoals een website, Twitter, enz.. Daarnaast functioneert in onze wijkgemeente nog steeds de kerkbode als maandelijks informatiebron over de kerkelijke wijkactiviteiten en daarbij achtergrondartikelen en ook nieuws van elders. Af en toe blijkt echter dat de kerkbode niet altijd even goed wordt gelezen. Daarom hebben we aan de nieuwsverspreiding sinds enkele weken de Nieuwsbrief toegevoegd. Deze verschijnt (behalve in de zomermaanden) iedere week en geeft de mogelijkheid om recent nieuws of activiteiten extra onder de aandacht te brengen. En wellicht zijn velen eerder geneigd een korte wekelijkse nieuwsbrief te lezen, dan de uitgebreidere kerkbode. Toch blijft ook het belang van de kerkbode bestaan. Daarin is immers meer ruimte voor informatie rond activiteiten en achtergrondinformatie. Dus naast de aandacht voor de nieuwsbrief, hierbij ook een oproep om ook de kerkbode te blijven lezen.

De nieuwsbrief wordt verspreid via de e-mail. Wie de nieuwsbrief nog niet ontvangt maar wel e-mail heeft, kan dit melden bij ondergetekende, bijv. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Ook afmeldingen voor de nieuwsbrief, berichten m.b.t. onze wijkgemeente of suggesties voor de nieuwsbrief kunnen op dit e-mail adres worden aangeleverd, uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

April 2012

Op Ypenburg:

Dit keer graag weer eens aandacht voor onze website die een poos geleden een flinke metamorfose heeft ondergaan. Een heel nieuwe stijl en lay-out is door onze webmaster Paul van Sighem verzorgd. Met daarbinnen een aantal nieuwe rubrieken: de meeste recente tweets van ds_De_Toevlucht zijn te lezen op de website vaak met verwijzingen naar actueel (landelijk) kerknieuws, een filmpje ‘ter inspiratie’, deze weken weer de foto’s + teksten bij de symbolische schikking en ook bijv. de meest recente preek van ondergetekende. Graag zouden we reacties horen hoe u de verschillende rubrieken van de website waardeert. En uiteraard zijn ook tips en suggesties van harte welkom.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Februari 2012

Op Ypenburg:

Als wijkgemeente Ypenburg doen we volop mee in het oecumenische gebeuren in Nootdorp-Ypenburg. Met enige regelmaat komt de Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg bij elkaar waarin ondergetekende en Esther Rosier onze wijkgemeente vertegenwoordigen, naast de afgevaardigden van de Bartholomeusparochie en de Dorpskerk.  Daarnaast zijn er jaarlijks enkele plaatselijke activiteiten zoals: een tweetal oecumenische vespers, avondgebeden in de stijl van Taizé,  uitwisseling van lectoren rond de week van Gebed voor eenheid van Christenen en het lezen van de adventsgroet op de eerste zondag van Advent. En af en toe is er een eenmalige oecumenisch gebeuren. Zoals de gezamenlijke uitvoering van een Oratorium op Palmzondag, ’s middags in de Bartholomeuskerk. Naast koren van de r.k. kerk en de Cantorij van de Dorpskerk doet ook de cantorij van onze wijkgemeente daarin mee. Er wordt al volop gerepeteerd, afzonderlijk en binnenkort enkele keren gezamenlijk.

‘Oecumene’ betekent letterlijk : hetzelfde huis. Al hebben wij als kerkgemeenschappen ieder een eigen kerkgebouw, het is mooi om af en toe bij elkaar aan huis, dus in hetzelfde huis, te vieren. Ook vanuit de gedachte dat toch ieder kerkgebouw, en daarmee alle kerkgebouwen samen, huis van God zijn. Hopelijk groeien we in dat ene huis steeds meer naar elkaar toe.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Maart 2012

Op Ypenburg:

We dachten het begin dit jaar eigenlijk al toen heel vroeg de krokussen en narcissen boven de grond kwamen, maar toen kwam toch nog even strenge vorst. Na de teleurstelling over de-Elfstedentocht- die-er-niet-kwam is nu de lente toch echt in aantocht en behalve sneeuwklokjes, krokussen en narcissen is een teken daarvan de jaarlijkse violenmarkt van onze wijkgemeente. Lente als tijd van nieuw opbloeiende natuur. Ook is inmiddels de 40-dagentijd weer begonnen en leven we toe naar Pasen: Feest van nieuw leven.

Vorig jaar spraken we ook van de Arabische lente en waren we met de bewoners van een aantal Noord-Afrikaanse/Arabische landen optimistisch over een toekomst van nieuw leven voor hen. Daarna zijn er toch nog weer herfstige perioden aangebroken en inmiddels kijken we met zorg naar het Midden-Oosten. Hopelijk komt ook daar omkeer en zal nieuw leven en een vernieuwde samenleving daar gevestigd kunnen worden. Al die beelden en berichten doen je toch elke keer weer beseffen dat, hoewel soms ook hier problemen en strubbelingen zijn, wij in een rustig en veilig land en in overvloed leven. Toch worden ook wij uitgenodigd door het evangelie tot verandering tot nieuw leven. Om ons erop te bezinnen wat dat voor ons persoonlijk en als gemeente kan betekenen, ook daarvoor is deze tijd voor Pasen. Een (levenslange) weg om te gaan die uitkomt in het licht van Pasen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Januari 2012

Op Ypenburg:

Vorige week was ik bij een interreligieuze conferentie rond ‘Faith en Leadership’. Een aantal jongeren heeft aan de Haagse Hogeschool de afgelopen maanden een seminarie rond dit onderwerp gevolgd en deze avond was daar de afsluiting van. Het seminarie was georganiseerd door de ‘Jacob Soetendorp Instituut for Human Values’ en de Hogeschool Den Haag en STEK (St. voor Kerk en Stad in Den Haag). Doel: het doen groeien van intercultureel begrip bij toekomstige leidinggevende personen.

Spreker op deze afsluitende avond was o.a. Rabbijn Awraham Soetendorp, enkele studenten vertelden over de gevolgde cursus en er was muziek van verschillende culturele herkomst. Ook werd het plan gepresenteerd voor een nieuw interreligieus jongerenplatform. Het was een mooie, hoopvolle avond waarin verschillende religieuze tradities elkaar ontmoetten. Zoals Rabbijn Soetendorp het verwoordde: een avond van hoop, hoe misschien in het klein ook, maar een sprankje hoop kan een weg worden en een visioen dat waar wordt.

Voor deze avond waren alle religieuze organisaties van Den Haag uitgenodigd, helaas was de opkomst niet groot. Maar wie weet wat uit dit kleine begin kan groeien en ook, wie weet, kunnen wij met de jongeren van onze wijkgemeente daar in de toekomst op één of andere manier in mee doen.

In ieder geval was het goed als wijkgemeente Ypenburg deel te zijn van een dergelijk Haags interreligieus evenement. Want dat is de situatie waarin wij kerk zijn.

Inmiddels liggen Kerst en Oud en Nieuw alweer achter ons. We hebben mooie kerstdiensten met elkaar kunnen vieren. Een feestelijke voorbeeld daarvan was het kinderkerstfeest met mooi zang en spel van de kinderen, mooie kostuums en afbeeldingen en het geheel sloot prachtig aan bij het adventsproject ‘Op zoek naar een koning’. Dus: complimenten voor de kinderen en ook, met veel dank voor hun tijd en inzet, voor de kindernevendienstleiding.

Van onze persoonlijk: hartelijk dank voor de ontvangen goede wensen voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar. Voor u en jullie allemaal: veel heil en zegen voor het komende jaar. En dat we als wijkgemeente mogen groeien in verbondenheid met elkaar, als teken van Gods Licht in de wereld en onze weg als wijkgemeente gaan vertrouwend op Gods zegen en liefde.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg