Agenda komende week

Dinsdag 24 Oktober 20:00-21:30
Cantorij - De Toevlucht


Woensdag 25 Oktober 18:45-19:45
catechese Philadelphia - Vuistbijl


Woensdag 25 Oktober 20:00-22:00
wijkkerkenraad -

November 2012

Op Ypenburg:

Na een hele rustige, soms warme oktobermaand is de herfsttijd nu toch echt aangebroken, de bladeren vallen van de bomen, ’s avonds en ’s morgens is het langer donker. Het is soms voor mensen een moeilijke tijd omdat deze tijd gevoelens oproept van eindigheid, donkerte en somberheid. Ook in de kerk staan we stil bij thema’s als eindigheid. De lezingen van het leesrooster geven het aan en op de laatste zondag van het kerkelijk staat gedenken we hen die gestorven zijn. In steeds meer protestantse kerken gebeurt dat, net als in de katholieke kerk, rond 2 november, Allerzielen. Daar zijn goede argumenten voor, maar tegelijk is het ook een mooie gedachten om de gestorvenen te gedenken op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, als we ook weten dat daarna de tijd van Advent komt. De tijd waarin we weer toeleven naar de viering van de komst van het Licht van God onder mensen. Het donker heeft niet het laatste woord. Na het donker wordt het weer licht, zoals na de nacht de morgen weer komt.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Oktober 2012

Op Ypenburg:

Bij deze kerkbode wordt ook het nieuwe boekje van Vorming en Toerusting ‘Geloven ter sprake’ verspreid. Met daarin opgenomen en aangekondigd een groot aantal activiteiten. Bestaande activiteiten zoals Leven-dig Gesprek worden voortgezet, ‘oude’ onderwerpen worden weer opgepakt zoals een gesp

reksavond voor gemeenteleden waarvan de partner niet of anders gelovig is. En er zijn enkele nieuwe activiteiten zoals een kring Rond de Bijbel, een gespreksochtend of dag over ‘Goed ouder worden’ en rond dood en overlijden. Ook is uiteraard de jeugd niet vergeten. We hopen dat er voor jonger of ouder een activiteit is die aanspreekt en uitnodigt om daar aan mee te doen. En we hopen daarmee gelegenheid te geven om in gesprek met anderen het eigen geloof te verdiepen en te doen groeien.

Suggesties voor onderwerpen blijven altijd welkom bij de werkgroep Vorming en Toerusting.

Wensen we elkaar een goed en zegenrijk nieuw kerkelijk seizoen met volop goede ontmoetingen in inspirerende vieringen en momenten waarop geloof en geloven volop ter sprake komt.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Juli 2012

Op Ypenburg:

De vakantietijd is nu volop begonnen, het is rustig in de wijk en ook in de kerk. Hopelijk is dit voor iedereen een tijd om heerlijk te recreëren, letterlijk betekent dat: herscheppen, dus weer tot jezelf en tot elkaar te komen en volop (zonne)energie op te doen. Maar laten we ook degenen die geen gelegenheid hebben om op vakantie te gaan niet vergeten. Een kaartje of extra bezoekje is een kleine moeite en doet vaak veel goeds.
Na de vakantie hopen we elkaar weer uitgerust, geïnspireerd en vol goede moed te ontmoeten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

September 2012

Op Ypenburg:

……… zijn de basisscholen inmiddels weer begonnen en binnenkort ook de middelbare scholen (kinderen, jongeren en leerkrachten veel plezier en succes!), de kerkelijke activiteiten komen langzamerhand weer op gang, en zo komt het ‘gewone’ leven weer in het ‘gewone’ ritme. Het lijkt soms een eindeloze kringloop van steeds dezelfde momenten, seizoenen en (kerkelijke) feesten. Toch geloven we als kerk dat we op weg zijn naar toekomst, Gods toekomst, en dat we als kerkelijke gemeenten en persoonlijk als gelovigen een opdracht hebben om ons daarvoor in te zetten. In die zin hopen we als kerkelijk gemeente en als gelovigen daarin ook komend seizoen weer te groeien, als gemeenschap en steeds meer een teken van Gods licht en liefde te zijn in de wijk Ypenburg waarin we wonen. Zo gaan we het nieuwe seizoen in: op hoop van zegen !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Juni 2012

Op Ypenburg:

De laatste bijeenkomst ging het op de Rond de 60 kring over humor, of God humor heeft en of er humor is in de bijbel. Daarbij vertelde ik onderstaand verhaal en op verzoek van deelnemers van de kring geef ik het hier weer.

 

De atheïst en de beer.

Op een dag liep een atheïst door het bos in Alaska, en bewonderde alles wat, volgens zijn gedachte,  door evolutie was ontstaan. "Wat een majestueuze bomen! Wat een machtige rivier! Wat zijn die dieren prachtig!" zei hij bij zichzelf. Terwijl hij langs een rivier wandelde, hoorde hij een geruis in de struiken achter hem. Toen hij omkeek, zag hij een drie meter grote bruine beer achter hem aankomen. Hij begon te rennen, zo snel als hij kon, maar over zijn schouder kijkend, zag hij dat de beer hem langzaam maar zeker inhaalde. Hij spande zich nog meer in en ging nog sneller lopen. Maar toen hij nog een keer omkeek, zag hij dat de beer nog dichterbij was gekomen. Terwijl zijn hart hevig bonkte, probeerde hij nog sneller te lopen. Maar helaas, hij struikelde en viel op de grond. Terwijl hij een koprol maakte en alweer bezig was om op te staan, stond de beer op het punt om hem met zijn klauwen te grijpen.
"O mijn God! ...", riep hij uit.
Plotseling stond de tijd stil.
De beer leek te zijn bevroren.
Het was muisstil in het bos.
Zelfs het water in de rivier was gestopt met bewegen...
Terwijl een schitterend licht op de man neerscheen, bulderde een stem om hem heen:
"Al jarenlang ontken je mijn bestaan, en je onderwijst anderen hetzelfde en je schrijft de schepping toe aan pure toeval. Verwacht je dat Ik je uit deze situatie zou moeten redden? Moet ik je opeens als een gelovige beschouwen?"
Met veel moeite keek de atheïst rechtstreeks in het licht en zei: "Het zou hypocriet zijn om te vragen om nu een Christen te worden na al die jaren, maar misschien kunt u de beer een Christen maken?"
"Okee." zei God.
Het licht ging weer uit.
De rivier begon te stromen.
De geluiden in het bos waren weer hoorbaar.
Plotseling ging de beer op zijn knieën, vouwde zijn beide poten samen, boog zijn hoofd en sprak: "Heer, zegen deze spijze. Amen!"

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg