Op Ypenburg:

De zomerweken zijn, behalve een tijd om tot rust te komen en ‘bij te tanken’ in de kerk ook een tijd om plannen te maken voor het komende kerkelijke seizoen. De eerste voorbereidingen voor de startzondag zijn al begonnen, heel wat vergaderingen staan alweer in het vergaderrooster gepland, net als kerkdiensten en andere bijzondere kerkelijke momenten. En er wordt al weer nagedacht over de invulling van het kringenwerk, gespreksgroepen en thema-avonden voor het komende seizoen.

Gespreksavonden en groepen zijn binnen de kerkelijke gemeente, naast de vieringen, belangrijke momenten om elkaar te ontmoeten en door gesprek te groeien in je persoonlijke geloof en geloofsbeleving.

Bepaalde lopende kringen zullen gewoon doorgaan en daarnaast zoeken we naar aansprekende thema’s voor één of enkele gespreksavonden. Hierbij willen we uiteraard graag aansluiten bij interesses die leven in de gemeente. Dus al er suggesties zijn voor een thema of onderwerp voor een gespreksavond of kring, dan ontvangen we die graag. Ideeën hiervoor mogen gemeld worden bij ondergetekende of bij de werkgroep Vorming en Toerusting (zie ook verderop in deze rubriek). Wellicht doet de zomerse tijd hiervoor ideeën opborrelen. Voor het overige wensen we uiteraard iedereen een goede en re-creatieve (herscheppende) zomer(vakantie).

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Op dit moment van schrijven leven we nog volop toe naar Pasen, op het moment dat u dit leest is dit feest al weer achter de rug. De tijd gaat maar door, jaar in jaar uit, van het ene gedenk- of viermoment naar het volgende. In de kerk gaan we nu op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Waarschijnlijk zijn dit iets minder aansprekende en wat betreft de betekenis bekende kerkelijke feestdagen. Toch kunnen we ook daar in ons geloofsleven niet zonder. We gaan nu de tijd in om vanuit Pasen te leren leven en daartoe de kracht van de Heilige Geest te ontvangen. Niet voor niets is de tijd naar Hemelvaart 40 dagen, in de Bijbel een leertijd. En hoewel deze tijd in de zondagse vieringen misschien iets minder aandacht en nadruk krijgen, hopen we dat we ook deze weg weer samen met elkaar kunnen gaan.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Het is alweer een nieuwe jaar: Anno Domini 2013, het jaar onze Heren 2013. Er hebben heel veel goede nieuwjaarswensen geklonken, ook wij hebben weer volop ontvangen. Erg bedankt daarvoor en voor u en jullie allemaal: veel Heil en Zegen toegewenst. En natuurlijk voor ons als wijkgemeente in Ypenburg, dat wij als wijkgemeente en gelovigen komend jaar Heil en zegen uitstralen en uitdragen in onze wijk.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Zoals sommigen van u zullen weten zijn wij eind januari op vakantie geweest naar Noorwegen, een reis helemaal tot boven de poolcirkel, inclusief de Noordkaap. Deze reis was met opzet in januari/februari gepland om de kans te hebben het Poolicht/Noorderlicht (Aurealis borealis) te zien. Het kleurige licht, meestal groen maar soms ook rood/oranje, dat door bepaalde mate zonne-energie  soms in de wintermaanden te zien is, is een prachtig, indrukwekkend verschijnsel. Maar het verschijnen ervan is uiteraard nooit gegarandeerd, de (weers)omstandigheden moeten goed zijn. Maar wij hebben enkele avonden in volle verwondering het Noorderlicht kunnen zien, onze reis was dus geslaagd !

Licht is een boeiend verschijnsel en belangrijk voor de mens. Dat beseften we ook in gesprek met een Russische in het plaatsje Kirkenes. Voor ons was het Noorderlicht indrukwekkend, maar voor mensen, wonend boven de poolcirkel, die iedere winter te maken hebben met enkele maanden waarin de zon niet boven de horizon komt, is de terugkeer van de zon een heel belangrijk gebeuren. De Russische vertelde dat tijdens de Poolnacht, als het overdag slechts enkele uren schemerig licht is, ze het liefst de hele dag in bed zou blijven. Maar zodra de zon weer verschijnt boven de horizon is dat gevoel verdwenen. Hoe belangrijk is niet het licht? Wie last heeft van winterdepressiviteit zal dat beamen, maar bijna iedereen kent waarschijnlijk wel het gevoel na de winter weer uit te zien naar de lentezon.

Mensen kunnen niet zonder licht, letterlijk en figuurlijk. Daarom is ‘Licht’ in ons christelijk geloof ook zo’n belangrijk symbool. Wij kunnen niet zonder het Licht van God in ons leven. Gelukkig kunnen we ieder jaar weer Kerst en Pasen vieren: de komst van het Licht van God in de wereld en, met Pasen, het Licht dat sterker is dan het donker.

In de 40dagentijd zien wij uit en gaan wij op weg naar de overwinning van Licht en Leven.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Na een hele rustige, soms warme oktobermaand is de herfsttijd nu toch echt aangebroken, de bladeren vallen van de bomen, ’s avonds en ’s morgens is het langer donker. Het is soms voor mensen een moeilijke tijd omdat deze tijd gevoelens oproept van eindigheid, donkerte en somberheid. Ook in de kerk staan we stil bij thema’s als eindigheid. De lezingen van het leesrooster geven het aan en op de laatste zondag van het kerkelijk staat gedenken we hen die gestorven zijn. In steeds meer protestantse kerken gebeurt dat, net als in de katholieke kerk, rond 2 november, Allerzielen. Daar zijn goede argumenten voor, maar tegelijk is het ook een mooie gedachten om de gestorvenen te gedenken op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, als we ook weten dat daarna de tijd van Advent komt. De tijd waarin we weer toeleven naar de viering van de komst van het Licht van God onder mensen. Het donker heeft niet het laatste woord. Na het donker wordt het weer licht, zoals na de nacht de morgen weer komt.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem