Juni 2014

Op Ypenburg:

Kortgeleden waren we als predikanten uitgenodigd bij Octant, een organisatie voor christelijk basisonderwijs in Nootdorp, Pijnacker en Ypenburg. De bijeenkomst stond vooral in het kader van kennismaking en gesprek rond de identiteit van het christelijk onderwijs. Eén van de leerkrachten opende de bijeenkomst met een treffend verhaal:

Op een dag gingen vader en zijn zoon op reis. Vader besloot zelf te gaan lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij een paar mensen tegenkwamen die zeiden: 'Dat is de wereld op zijn kop. De jeugd heeft geen respect meer voor de ouderen. Die gezonde jongen rijdt op een ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit komt'.

Toen de jongen dit hoorde stond hem het schaamrood op de kaken. Hij stapte af en stond erop dat zijn vader verder zou rijden. Zo liepen ze verder, vader op de ezel en de jongen te voet. Even later kwamen ze weer mensen tegen die zeiden: 'Moet je dat zien! Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op de ezel zit en zijn kind laat lopen'.

Na dit verwijt draaide de vader zich naar zijn zoon en zei: 'Kom, dan zullen we samen op de ezel rijden'. Zo vervolgden ze hun weg, tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: 'Kijk, dat arme beest! Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden, wat een dierenbeulen!'.

Daarop zei Vader tot zijn zoon: 'Laten we afstappen. Het is beter dat we allebei gaan lopen, dan kan niemand ons nog iets verwijten'. Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot een stel voorbijgangers weer commentaar leverde: 'Wat zijn er toch een dwazen op de wereld! Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten'

Vader draaide zich om naar zijn zoon en zei: 'Je hebt het gezien mijn zoon. Hoe je je ook gedraagt, op en aanmerkingen zullen er altijd zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft'.

(Verhaal toegeschreven aan Aesopus, zesde eeuw voor Christus).

Oordeel niet te snel, dat is één les die dit verhaal ons leert. En: ‘Volg altijd wat je eigen je hart je ingeeft’, een mooi uitgangspunt voor het onderwijs en ook voor ieder mens. We zijn nogal eens geneigd te luisteren naar wat ‘men’ om ons heen zegt en vindt, maar uiteindelijk is het het belangrijkste dat je doet wat je hart jou zegt. Als gelovigen, ook in onderwijs en kerk,  worden we daarbij geïnspireerd door de Bijbel, je zou kunnen zeggen : ‘door het hart van het evangelie’. Als we doen wat het hart van het evangelie ons ingeeft en dat ‘van harte’ volgen, zijn we persoonlijk en als kerk op de goede weg (wat anderen daar ook van zeggen).

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Mei 2014

Op Ypenburg:

Afgelopen weken was het thema van de veertigdagentijd ‘Zoek de stilte’. In de Bijbelverhalen, enkele liederen en in de Stille Week voor Pasen heeft dit thema volop aandacht gekregen. Ook door veel tijd van stilte in de vieringen. De één zal die tijd gebruiken om echt stil te zijn, een ander om te bidden en weer een ander om misschien rond een Bijbelwoord of tekst te mediteren. Dat is uiteraard allemaal goed.

Gelukkig beperken we de stilte en tijd van stilte niet alleen tot de tijd voor Pasen. Iedere (zondagse) viering is er een moment van stilte en stil gebed. En wellicht mogen voor sommige kerkgangers die momenten nog wel wat meer of langer zijn. In protestantse kerken en vieringen komt steeds meer aandacht en ruimte em waardering voor stilte.

Stilte kan rust brengen, ruimte voor bezinning, ruimte om jezelf meer te verstaan, om Gods stem te verstaan. Maar stil zijn, echt stil zijn is niet gemakkelijk en is iets wat je moet oefenen.

Maandelijks is er de meditatiekring, een uur waarin naast enkele teksten en muziek stilte een grote plaats krijgt. Het seizoen sluiten we als meditatiekring af met een avond-meditatiewandeling en op Hemelvaartsdag maken we juist ’s morgens vroeg een meditatiewandeling (‘dauwtrappen’.) Wie hier een keer aan mee wil doen is van harte welkom. Informatie bij ondergetekende en hieronder bij Vorming en Toerusting.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Januari 2014

Op Ypenburg:

In onze wijkgemeente zijn een aantal gespreksgroepen waaraan best een groot aantal gemeenteleden meedoen. Misschien hebben we soms het gevoel dat het ‘geloofsgesprek’ er niet zo vaak van komt, dat we een ‘doenerige’ gemeente zijn en dat er weinig tijd is om echt met elkaar te spreken over wat je in en vanuit het geloof bezighoudt. Maar maandelijks of zelfs nog vaker zijn er groepen gemeenteleden die rond een bepaald geloofsonderwerp/boek bij elkaar komen. Ook in het vervolg van deze rubriek wordt weer een aantal mogelijkheden genoemd om met elkaar in gesprek te komen. Eén daarvan is uiteraard onze jaarlijkse groothuisbezoekronde en net als in alle gespreksgroepen is daarbij ontmoeting en kennismaking met medegemeenteleden ook belangrijk. We hopen elkaar dan ook bij één van de genoemde activiteiten te ontmoeten en te spreken.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Februari 2014

Op Ypenburg:

De natuur loopt, volgens deskundigen, zeker een maand voor en dat kunnen wij zelf ook om ons heen zien en horen. Krokussen en narcissen komen al in bloei, speenkruid, klein hoefblad komt op, bomen en struiken vormen al knoppen en zelfs blaadjes en de vogels fluiten er af ten toe lustig op los en insecten dansen al door de tuin. Zelfs zie je watervogels al voorbereiding voor een nest maken.

Toch duurt het nog een maand voordat het officiële voorjaar begint en Pasen valt dit jaar bijna een maand later dan de vroegst mogelijk datum, namelijk op 20 april. De tijd gaat snel, en nu dus ook de natuur, maar het kerkelijk jaar heeft (en houdt) z’n eigen ritme. Het weekend dat deze kerkbode uitkomt viert het zuiden van het land (en hier en daar elders) carnaval en woensdag 5 maart begint op As-woensdag de 40-dagentijd, ofwel de tijd voor Pasen. Een tijd van bezinning die je als gelovige op verschillende manieren invulling kunt geven, bijv. met een bepaalde vorm van vasten. In de kerk volgen we samen met de kinderen het 40dagentijd project. Deze voorbereidingstijd voor Pasen duurt 6 weken, dat lijkt misschien lang maar is eigenlijk maar kort als het erom gaat de diepte van het lijden van Jezus en van mensen in de wereld werkelijk te peilen. We hopen dat het 40dagentijdproject, de lezingen en de liederen, de symbolische schikkingen in de kerk daarin kunnen helpen en een weg wijzen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

December 2013

Op Ypenburg:

Vanaf 1 januari zullen we in de vieringen in De Toevlucht het Nieuwe Liedboek gaan gebruiken. Velen hebben dat inmiddels aangeschaft en dat is fijn want zo kunnen we de kosten voor liedboeken voor gasten beperkt houden. Het Nieuwe Liedboek is nadrukkelijk een boek ook voor gebruik thuis: ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Ik ben erg benieuwd of dit liedboek met de teksten die er in staan ook daadwerkelijk thuis gebruikt worden. In ieder geval lezen we in de kerk af en toe ook één van de vele teksten op een passend moment in de viering. Op startzondag hebben 2 groepjes ieder een ‘top 10 lijst’ gekozen van respectievelijk liederen en teksten die ze graag wilden horen in één van de vieringen komend seizoen. Inmiddels is daar ook al (deels) gehoor aangegeven. Daarnaast blijven suggesties van liederen en teksten die u graag zou zingen of horen in de kerkdienst, van harte welkom. Zo wordt het echt een boek van ons samen als gemeente.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg