Op Ypenburg:

Een actueel onderwerp op dit moment is de grote stroom vluchtelingen, in beweging tussen het Midden-Oosten en Europa. Ook ons land heeft daar volop mee te maken en daarmee ook wij als kerken. Er komen steeds meer initiatieven, ook vanuit de kerken, om iets te doen voor de  vluchtelingen. Vanuit de jongeren van de jeugdkerk is ook in onze wijkgemeente de vraag opgekomen wat wij kunnen doen en uiteraard denken ook de wijkkerkenraad en de diaconie hier over na. Ook in de Rond de 60 kring hebben we gesproken over hoe om te gaan met vluchtelingen vanuit onze geloofsachtergrond.

In de crisis rond de vluchtelingen worden wij aangesproken vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar de naaste die onze hulp nodig heeft. In aansluiting aan ons jaarthema ‘Goede Buren’ kun je daarbij zeggen dat onze buren niet meer alleen degenen zijn die naast ons wonen maar ieder die letterlijk of via televisiebeelden en Social Media op ons pad komt en hulp nodig heeft. Dus ook de vluchtelingen.

Tegelijk moeten we ook oog hebben voor de weerstand en angst die bij mensen leeft vanwege de godsdienst van (een deel van) de vluchtelingen, of een gevoel van concurrentie op de arbeidsmarkt of wachtlijst van huurwoningen.

Als het gaat over wat wij kunnen en moeten doen, moeten we niet gaan doen wat professionele  hulpverleners doen en beter kunnen: huisvesting, psychologische begeleiding. Wat wij wel kunnen doen, daar zullen we de komende tijd over na denken. In ieder geval is Kerk in Actie namens de kerken volop actief en met onze financiële steun kunnen zij veel doen aan praktische hulp. De actieweek is nu achter de rug, maar giften, voorbeden en steun blijven natuurlijk welkom !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

En dan opeens is de vakantie weer voorbij en zit je weer in het gewone ritme van school of werk. Iedere die iets nieuws begint veel succes en plezier daarbij. Ook in de gemeente komen vergaderingen en bijeenkomsten weer op gang. Hieronder staan alvast een aantal activiteiten genoemd w.b. vieringen en gespreksgroepen en avonden. Bij de volgende kerkbode ontvangt u het nieuwe Vorming en Toerustingsboekje met alle activiteiten. De werkgroep V&T staat altijd open voor suggesties voor het programma.

Maar allereerst natuurlijk startzondag ! Een enthousiaste en creatieve commissie is al voor de zomer begonnen met de voorbereiding. Hieronder iets meer informatie, verder verklappen we nog niet te veel, maar we hopen dat deze zondag weer de start zal zijn van een goed en gemeenschap en geloofopbouwend kerkelijk seizoen.

Ook voor dit nieuwe seizoen geldt: als er bijzonderheden zijn in uw/jullie persoonlijke omstandigheden, ziekte of ziekenhuisopname dan hoor ik dat graag z.s.m.

Voor nu : graag tot ziens.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Meimaand – wandelmaand.

De diaconie heeft het initiatief genomen om de maand Mei tot wandelmaand te benoemen (zie hieronder). Ieder jaar werd er al gewandeld en wel op Hemelvaartsdag ’s morgens vroeg door leden van de meditatiekring en andere gemeenteleden.

Samen lopen is een vorm van “samen onderweg zijn”, misschien mag je het zelfs ‘pelgrimeren’ noemen waarbij het ‘gaan van de weg’ belangrijker is dan het bereiken van een bepaald doel. Het gaat om het lopen zelf, stap voor stap, waarbij alle aandacht is voor het hier en het nu, voor dat wat je om je heen ziet en hoort of wat je ervaart in jezelf of in het samenzijn. Dit wordt versterkt doordat we tijdens de ochtendwandeling op Hemelvaartsdag in stilte lopen, alleen wordt op een drietal momenten een korte tekst gelezen waar je (eventueel) over kunt denken of mediteren.

Het is goed om in de jachtigheid van onze tijd af en toe te wandelen. Al wandelend heb je, door het rustige tempo, tijd om volop aandacht te hebben voor je omgeving, elkaar of jezelf. Zo kan wandelen je innerlijke rust en vrede geven.

Samen wandelen geeft ook een gevoel van saamhorigheid, en waar geen stilte hoeft te worden gehouden kun je samen van gedachten wisselen.

Jezus wandelde met zijn leerlingen heel wat af, zo lezen we in het evangelie, en onderweg waren er vele bijzondere ontmoetingen en gesprekken van Jezus met de mensen die met hem mee liepen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus : van harte uitgenodigd om één van de wandelingen mee te lopen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Zo langzamerhand beginnen de vakanties. Een tijd waarin veel kerkelijke activiteiten stil liggen of in ieder geval wat minder worden: welverdiende rust voor de vele gemeenteleden/vrijwilligers die op één of andere manier een taak vervullen of klus doen in de kerk. Uiteraard blijven tijdens de zomer de wekelijkse vieringen om elkaar te ontmoeten. Juist ook in de zomertijd is dat belangrijk. Af en toe verschijnen berichten in het nieuws dat veel ouderen eenzaam zijn, en misschien geldt dat niet alleen voor ouderen maar ook voor jongere alleenstaanden, of jongeren die zich staande moeten houden in de gejaagdheid en carrièregerichte maatschappij waarin wij leven. Cijfers van burned-out ook onder jongeren en zelfs tieners zijn hoog.

Niet alleen maar juist ook de zomertijd is een tijd waarin het nodig is te blijven omzien naar elkaar. Een tijd waarin een extra bezoekje of kaartje dan ook extra goed kan doen.

Voor de jongeren die in afwachting zijn van de uitslag van hun examen: veel sterkte en hopelijk daarna veel vreugde. Voor wie nog hard moet werken voor een herkansing: goede moed, rust en zelfvertrouwen toegewenst en hopelijk ook een goed resultaat.

Voor ieder alvast een goede zomer(vakantie)tijd !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Komende week zijn er de vieringen vermeld in de Stille of Goede week voor Pasen. In het thema voor deze vieringen ‘Wachten en waken’ sluiten we aan bij het thema van de meditatieve vieringen tijdens de afgelopen weken in de 40 dagentijd in de r.k. Barthomeuskerk: ‘Moeten wij niet wakker zijn? Moeten wij niet bij hem zijn?’. De verbondenheid van de vieringen komt ook tot uiting in het lied dat de afgelopen weken in de meditatieve vieringen is gezongen en ook gezongen wordt in de protestantse vieringen in de week voor Pasen: ‘Moeten wij niet wakker zijn’.

De oecumene heeft z’n beperkingen en grenzen, maar steeds zoeken we in Nootdorp en Ypenburg naar momenten waarin we toch de verbondenheid met elkaar kunnen vorm geven en vieren. En het is mooi dat dit op deze manier ook kan in de vieringen rond Pasen, toch hét centrale moment in het kerkelijk jaar waarin we als christelijke kerken met elkaar verbonden zijn. Uiteraard zijn in deze vieringen leden van beide kerken, protestant en katholiek, over en weer van harte welkom.

Een goede Paasweek en Pasen !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem