Op Ypenburg:

En dan opeens is de vakantie weer voorbij en zit je weer in het gewone ritme van school of werk. Iedere die iets nieuws begint veel succes en plezier daarbij. Ook in de gemeente komen vergaderingen en bijeenkomsten weer op gang. Hieronder staan alvast een aantal activiteiten genoemd w.b. vieringen en gespreksgroepen en avonden. Bij de volgende kerkbode ontvangt u het nieuwe Vorming en Toerustingsboekje met alle activiteiten. De werkgroep V&T staat altijd open voor suggesties voor het programma.

Maar allereerst natuurlijk startzondag ! Een enthousiaste en creatieve commissie is al voor de zomer begonnen met de voorbereiding. Hieronder iets meer informatie, verder verklappen we nog niet te veel, maar we hopen dat deze zondag weer de start zal zijn van een goed en gemeenschap en geloofopbouwend kerkelijk seizoen.

Ook voor dit nieuwe seizoen geldt: als er bijzonderheden zijn in uw/jullie persoonlijke omstandigheden, ziekte of ziekenhuisopname dan hoor ik dat graag z.s.m.

Voor nu : graag tot ziens.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Zo langzamerhand beginnen de vakanties. Een tijd waarin veel kerkelijke activiteiten stil liggen of in ieder geval wat minder worden: welverdiende rust voor de vele gemeenteleden/vrijwilligers die op één of andere manier een taak vervullen of klus doen in de kerk. Uiteraard blijven tijdens de zomer de wekelijkse vieringen om elkaar te ontmoeten. Juist ook in de zomertijd is dat belangrijk. Af en toe verschijnen berichten in het nieuws dat veel ouderen eenzaam zijn, en misschien geldt dat niet alleen voor ouderen maar ook voor jongere alleenstaanden, of jongeren die zich staande moeten houden in de gejaagdheid en carrièregerichte maatschappij waarin wij leven. Cijfers van burned-out ook onder jongeren en zelfs tieners zijn hoog.

Niet alleen maar juist ook de zomertijd is een tijd waarin het nodig is te blijven omzien naar elkaar. Een tijd waarin een extra bezoekje of kaartje dan ook extra goed kan doen.

Voor de jongeren die in afwachting zijn van de uitslag van hun examen: veel sterkte en hopelijk daarna veel vreugde. Voor wie nog hard moet werken voor een herkansing: goede moed, rust en zelfvertrouwen toegewenst en hopelijk ook een goed resultaat.

Voor ieder alvast een goede zomer(vakantie)tijd !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Komende week zijn er de vieringen vermeld in de Stille of Goede week voor Pasen. In het thema voor deze vieringen ‘Wachten en waken’ sluiten we aan bij het thema van de meditatieve vieringen tijdens de afgelopen weken in de 40 dagentijd in de r.k. Barthomeuskerk: ‘Moeten wij niet wakker zijn? Moeten wij niet bij hem zijn?’. De verbondenheid van de vieringen komt ook tot uiting in het lied dat de afgelopen weken in de meditatieve vieringen is gezongen en ook gezongen wordt in de protestantse vieringen in de week voor Pasen: ‘Moeten wij niet wakker zijn’.

De oecumene heeft z’n beperkingen en grenzen, maar steeds zoeken we in Nootdorp en Ypenburg naar momenten waarin we toch de verbondenheid met elkaar kunnen vorm geven en vieren. En het is mooi dat dit op deze manier ook kan in de vieringen rond Pasen, toch hét centrale moment in het kerkelijk jaar waarin we als christelijke kerken met elkaar verbonden zijn. Uiteraard zijn in deze vieringen leden van beide kerken, protestant en katholiek, over en weer van harte welkom.

Een goede Paasweek en Pasen !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Meimaand – wandelmaand.

De diaconie heeft het initiatief genomen om de maand Mei tot wandelmaand te benoemen (zie hieronder). Ieder jaar werd er al gewandeld en wel op Hemelvaartsdag ’s morgens vroeg door leden van de meditatiekring en andere gemeenteleden.

Samen lopen is een vorm van “samen onderweg zijn”, misschien mag je het zelfs ‘pelgrimeren’ noemen waarbij het ‘gaan van de weg’ belangrijker is dan het bereiken van een bepaald doel. Het gaat om het lopen zelf, stap voor stap, waarbij alle aandacht is voor het hier en het nu, voor dat wat je om je heen ziet en hoort of wat je ervaart in jezelf of in het samenzijn. Dit wordt versterkt doordat we tijdens de ochtendwandeling op Hemelvaartsdag in stilte lopen, alleen wordt op een drietal momenten een korte tekst gelezen waar je (eventueel) over kunt denken of mediteren.

Het is goed om in de jachtigheid van onze tijd af en toe te wandelen. Al wandelend heb je, door het rustige tempo, tijd om volop aandacht te hebben voor je omgeving, elkaar of jezelf. Zo kan wandelen je innerlijke rust en vrede geven.

Samen wandelen geeft ook een gevoel van saamhorigheid, en waar geen stilte hoeft te worden gehouden kun je samen van gedachten wisselen.

Jezus wandelde met zijn leerlingen heel wat af, zo lezen we in het evangelie, en onderweg waren er vele bijzondere ontmoetingen en gesprekken van Jezus met de mensen die met hem mee liepen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus : van harte uitgenodigd om één van de wandelingen mee te lopen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De wijkkerkenraad heeft de eerste stappen gezet op weg naar een nieuw beleidsplan. Of eigenlijk, beter gezegd, die weg was al begonnen op startzondag toen we als gemeente hebben nagedacht over onze wijkgemeente en haar sterke, ‘bloei’ kanten. Het resultaat hangt nog steeds in de kerkzaal: een ‘bos’ prachtige bloemen. ‘Waartoe, wat zijn wij als gemeente geroepen te zijn?’ dat is de beginvraag waar het om gaat en vanuit die visie willen we proberen om beleid en werkplannen te ontwikkelen voor de komende jaren. ‘Wat is onze roeping als gemeente’, een mooie bezinningsvraag tijdens deze weken voor Pasen, waarin we ook bij de kern(vragen) van ons geloof worden bepaald. Hier en daar is die vraag inmiddels besproken en het is het mooist als zoveel mogelijk mensen daar over willen en kunnen meedenken. Dus wellicht hoort u/jij er nog van en van harte uitgenodigd om dan mee te praten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer