Februari 2016

Op Ypenburg:

Onlangs volgde ik een studiedag rond ‘De terugkeer van het beeld’, bedoeld werd terugkeer in de kerk. In steeds meer kerken wordt in de viering gewerkt met de beamer en worden behalve teksten ook afbeeldingen zoals bijv. schilderijen of foto’s of muziekfilmpjes (YouTube) getoond. Dit als illustratie bij de preek of een onderdeel van de dienst. Sinds de Beeldenstorm was er in protestantse kerken niet zoveel meer te zien, behalve gebrandschilderde ramen en soms wat versieringen op de kansel of het orgel. Maar, na de kaarsen en de kleuren, is vooral de laatste jaren het beeld weer terug in de kerk. Tot plezier van de één, maar voor een ander hoeft dat misschien niet zo. Ook hierin zijn we verschillende: de één is veel meer gericht op taal en woorden, een ander is meer een beelddenker (zoals we dat dan noemen). We leven in een beeldcultuur, bijna de hele dag door wordt je geconfronteerd met schermen en beelden. Dus de ontwikkeling van meer beelden in de kerk, lijkt een logische, Maar ook hierbij gaat het, zoals vaak, om het juiste evenwicht.

Voor de dienst in De Toevlucht probeer ik altijd een afbeelding te zoeken die raakt aan het thema van de dienst. Een afbeelding die alvast wat de aandacht richt en de gedachten prikkelt met de vraag ‘waar gaat het vandaag over’. Voor de één veel- en voor een ander wellicht weinig zeggend. En zoals iemand zei : ‘ik heb vaak mijn eigen beelden bij de woorden die gesproken worden, als er dan een plaatje vertoond wordt, doe ik liever mijn ogen dicht’. Ook dat is natuurlijk prima.

Overigens ben ik altijd benieuwd of gebruikte beelden zinvol en ‘sprekend’ zijn.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

November 2015

Op Ypenburg:

November is een vreemde maand. Op moment dat ik dit schrijf zie je hier en daar de versierselen van Halleween. Kinderen en volwassenen ‘vieren’ dit maar of ze echt weten wat de betekenis ervan is, is waarschijnlijk de vraag. Halloween (Alle Hallows Eve = Allerheiligenavond) is van oorsprong de vooravond van Allerheiligen (1 nov.) maar het gaat de kinderen waarschijnlijk vooral om Trick or Treat in de verwachting snoep te krijgen. Halloween is geen kerkelijk feest.

Allerheiligen (1 nov.) en Allerzielen (2 nov.) zijn katholieke gedenkdagen waarop resp. de Heiligen en alle gestorvenen worden herdacht. Ook in sommige protestantse kerken worden op 1 november de gestorven herdacht, zoals wij dat doen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voor beide mogelijkheden is wat te zeggen. Tussendoor is het nog Sint Maarten, geen kerkelijk feest maar wel met een mooie, christelijke gedachten vanuit het verhaal van soldaat Maarten die zijn mantel deelde met een arme bedelaar.

November is ook de oogstmaand, in onze gemeente wordt dat invulling gegeven door de tasjes- en speelgoedactie voor de voedselbank. Vanuit de gedachte om te delen van onze overvloed.

En zo naderen we dan al weer het einde van het kerkelijk jaar en begint met Advent het nieuwe kerkelijke jaar.

Het is een tijd met voor veel mensen dubbele gevoelens, van herinneringen, het verdriet van het alleen zijn en de naderende feestdagen waar tegenop gezien wordt. In de kerk kijken we uit naar de komst van het Licht van God in de wereld. Een verwachting die ook een opdracht inhoudt: om het licht met elkaar te delen. Soms heel praktisch door de tasjesactie van de voedselbank of een kaart voor een vluchteling, of door aandacht voor iemand die het juists in deze tijd moeilijk heeft. In het vertrouwen dat waar Licht gedeeld wordt, dat het meer wordt.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

September 2015

Op Ypenburg:

En dan opeens is de vakantie weer voorbij en zit je weer in het gewone ritme van school of werk. Iedere die iets nieuws begint veel succes en plezier daarbij. Ook in de gemeente komen vergaderingen en bijeenkomsten weer op gang. Hieronder staan alvast een aantal activiteiten genoemd w.b. vieringen en gespreksgroepen en avonden. Bij de volgende kerkbode ontvangt u het nieuwe Vorming en Toerustingsboekje met alle activiteiten. De werkgroep V&T staat altijd open voor suggesties voor het programma.

Maar allereerst natuurlijk startzondag ! Een enthousiaste en creatieve commissie is al voor de zomer begonnen met de voorbereiding. Hieronder iets meer informatie, verder verklappen we nog niet te veel, maar we hopen dat deze zondag weer de start zal zijn van een goed en gemeenschap en geloofopbouwend kerkelijk seizoen.

Ook voor dit nieuwe seizoen geldt: als er bijzonderheden zijn in uw/jullie persoonlijke omstandigheden, ziekte of ziekenhuisopname dan hoor ik dat graag z.s.m.

Voor nu : graag tot ziens.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Oktober 2015

Op Ypenburg:

Een actueel onderwerp op dit moment is de grote stroom vluchtelingen, in beweging tussen het Midden-Oosten en Europa. Ook ons land heeft daar volop mee te maken en daarmee ook wij als kerken. Er komen steeds meer initiatieven, ook vanuit de kerken, om iets te doen voor de  vluchtelingen. Vanuit de jongeren van de jeugdkerk is ook in onze wijkgemeente de vraag opgekomen wat wij kunnen doen en uiteraard denken ook de wijkkerkenraad en de diaconie hier over na. Ook in de Rond de 60 kring hebben we gesproken over hoe om te gaan met vluchtelingen vanuit onze geloofsachtergrond.

In de crisis rond de vluchtelingen worden wij aangesproken vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar de naaste die onze hulp nodig heeft. In aansluiting aan ons jaarthema ‘Goede Buren’ kun je daarbij zeggen dat onze buren niet meer alleen degenen zijn die naast ons wonen maar ieder die letterlijk of via televisiebeelden en Social Media op ons pad komt en hulp nodig heeft. Dus ook de vluchtelingen.

Tegelijk moeten we ook oog hebben voor de weerstand en angst die bij mensen leeft vanwege de godsdienst van (een deel van) de vluchtelingen, of een gevoel van concurrentie op de arbeidsmarkt of wachtlijst van huurwoningen.

Als het gaat over wat wij kunnen en moeten doen, moeten we niet gaan doen wat professionele  hulpverleners doen en beter kunnen: huisvesting, psychologische begeleiding. Wat wij wel kunnen doen, daar zullen we de komende tijd over na denken. In ieder geval is Kerk in Actie namens de kerken volop actief en met onze financiële steun kunnen zij veel doen aan praktische hulp. De actieweek is nu achter de rug, maar giften, voorbeden en steun blijven natuurlijk welkom !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Juni 2015

Op Ypenburg:

Zo langzamerhand beginnen de vakanties. Een tijd waarin veel kerkelijke activiteiten stil liggen of in ieder geval wat minder worden: welverdiende rust voor de vele gemeenteleden/vrijwilligers die op één of andere manier een taak vervullen of klus doen in de kerk. Uiteraard blijven tijdens de zomer de wekelijkse vieringen om elkaar te ontmoeten. Juist ook in de zomertijd is dat belangrijk. Af en toe verschijnen berichten in het nieuws dat veel ouderen eenzaam zijn, en misschien geldt dat niet alleen voor ouderen maar ook voor jongere alleenstaanden, of jongeren die zich staande moeten houden in de gejaagdheid en carrièregerichte maatschappij waarin wij leven. Cijfers van burned-out ook onder jongeren en zelfs tieners zijn hoog.

Niet alleen maar juist ook de zomertijd is een tijd waarin het nodig is te blijven omzien naar elkaar. Een tijd waarin een extra bezoekje of kaartje dan ook extra goed kan doen.

Voor de jongeren die in afwachting zijn van de uitslag van hun examen: veel sterkte en hopelijk daarna veel vreugde. Voor wie nog hard moet werken voor een herkansing: goede moed, rust en zelfvertrouwen toegewenst en hopelijk ook een goed resultaat.

Voor ieder alvast een goede zomer(vakantie)tijd !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg