Op Ypenburg.......

Opgeschrikt en verbijsterd door de beelden van de zeebeving en de gevolgen daarvan zijn we het nieuwe jaar ingegaan, en ook daarna zijn al weer allerlei grote en kleinere rampen, ongelukken en aanslagen het nieuws gepasseerd. Ik heb niet gehoord of gelezen van Ypenburgers die direct of indirect bij de ramp betrokken waren, maar ook zonder die directe betrokkenheid raakt zo’n enorme ramp je natuurlijk, al kunnen we de werkelijke diepte van de ellende ons niet voorstellen. Maar premier Balkenende zei het treffend: ‘Wie de wanhoop ziet in de ogen van één moeder die haar kind verloren heeft, beseft iets van de grootte van het oneindige leed’. Ook roept een dergelijke ramp de vraag op naar de rol van God daarbij. Is het de wil, of zelfs de straf van God? Ik geloof dat we mogen zeggen en geloven dat God niet dergelijke rampen laat gebeuren. God is een God van liefde, die het leven wil. Wel geloof ik in Gods aanwezigheid bij al de slachtoffers en hulpverleners, misschien mag je zelfs zeggen: God is aanwezig in de hulpverleners en alle hulp die gegeven wordt. Die gedachte legt tegelijk een verantwoordelijkheid bij ons in het ‘rijke’ westen, een verantwoordelijkheid die we al Nederlandse bevolking ook zeker hebben genomen. Het zal er nu op aan komen blijvend en daadwerkelijk aandacht te hebben voor de nood in Zuidoost Azië en in vele andere delen van de wereld. Bij de dienst van 6 febr. kunt u lezen over Werelddiakonaatszondag. Na de vele hulp die Nederland in 1953 na de watersnoodramp uit heel de wereld ontving, is deze zondag ingesteld om de aandacht te vestigen op de nood elders in de wereld. Ook in Nederland weten we dus wat is het hulp te moeten ontvangen na een ramp, ‘gelukkig’ zijn wij nu in de positie dat wij hulp kunnen geven.

Met een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg.......

is het goed wonen en werken als predikant. Temidden van een enthousiaste groep mede-gemeenteleden kun je je als predikant eigenlijk geen beter werkomgeving bedenken. Met veel plezier dus maak ik deel uit van onze wijkgemeente. Tegelijk vraagt de opbouwsituatie van onze gemeente af en toe wel erg veel tijd en energie en komt mijn vrije tijd en de nodige ontspanning daardoor te vaak in het gedrang. In overleg met moderamen en wijkkerkenraad heb ik daarom besloten om de maandag als vrije dag te plannen. (voor dringende zaken die niet kunnen wachten ben ik uiteraard ook op maandag beschikbaar en als ik niet thuis ben via email of voicemail bereikbaar). Op de achterkant van de kerkbode zal dit vermeld worden waar ook mijn ‘telefonisch bereikbaar’ staat aangegeven. U mag dit opvatten als de beste beltijd met de meeste kans mij thuis te treffen. Kunt u op dit tijdstip niet bellen mag het uiteraard ook op een ander moment.

Met een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg.......

Ik heb eerder op de voorkant van de kerkbode geschreven over dorre vlakte der woestijnen die zich zal verblijden, de zandzee bloeiend als een roos, waar de grootheid van de Heer geëerd wordt met jubelend triomfgeschal. Toen verbond ik dit lied met de bouwput die een VINEX wijk moet worden. We zijn in Ypenburg nu een aantal jaren verder en opnieuw spreiden de dorre vlakten zich voor ons uit. Maar ook nu is het een hoopvol beeld. Misschien begrijpt u al dat ik het heb over de zandvlakte waar voorheen het winkelcentrum stond en die nu letterlijk ruimte geeft voor de komst van ons nieuwe kerkgebouw. Hopelijk zullen we over niet al te lange tijd daar ons ‘huis van ontmoeting met God’ zien verrijzen en zal daar ‘de grootheid van de Heer geëerd worden’, door allerlei zang en samen vieren, en ook door ons gemeente-zijn als een vruchtbaar teken van Gods liefde voor de wereld.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Een Paasgroet

Pasen

wij hoorden een verhaal

in de ochtend geschreven

toen wij hulpeloos en hopeloos

de last van verdriet en onrecht

slikten, sprakeloos

dikke kelen

ogen roodomrand

suizingen in onze oren

zonder houvast

toen hoorden wij een verhaal

in de ochtend geschreven

 dat de Mens is opgestaan

God riep Hem tot leven

wij kunnen onze weg weer gaan

 

Met een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg......

Wij zijn weer gestart met een nieuw kerkelijk seizoen. Hoewel verschillende werkzaamheden en activiteiten ook in de zomermaanden doorgaan is het toch goed om als gemeente aan het begin van een nieuw seizoen daar even bij stil te staan en op startzondag het gevoel van gezamenlijkheid te ervaren. Bij het thema: ‘Een plek om God te ontmoeten’ waren prachtige foto’s ingeleverd, waar we in de loop van het seizoen nog wel een keer (op één of andere manier) mee aan de slag hopen te gaan. Bij een nieuwe seizoen horen ook weer enkele (ver)nieuw(d)e zaken. Bij deze kerkbode ontvangt u het nieuwe wijkboekje: alle werkgroepen en commissies, namen en gegevens van de leden daarvan overzichtelijk op een rij gezet. (En de lijst is weer langer geworden!). Handig om bij de hand te hebben. Daarnaast ontvangt u een nieuw blad met de Vorming en Toerustingsactiviteiten: ook hierin naast bekende ook nieuwe activiteiten om elkaar te ontmoeten, te leren, te vieren, te groeien in het geloof. En hopelijk, naast de kerkdiensten, ook plekken om God te ontmoeten, juist ook in de gesprekken en ontmoetingen met elkaar. Ideeën daarvoor blijven uiteraard van harte welkom. Dat het voor ons persoonlijk en als gemeente een inspirerend seizoen mag worden.

Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

More Articles ...

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem