Op Ypenburg......

Vele kerst- en nieuwjaarswensen zijn er weer verstuurd. Van ‘prettig kerstdagen’ tot ‘zalig Kerstfeest’, van ‘gelukkig nieuwjaar’ tot ‘veel heil en zegen voor 2006. Wensen we elkaar ook als gemeente en gemeenteleden : Heil (heelheid) en Zegen toe, dat we mogen groeien in geloof, verbondenheid en het uitstralen van Gods Licht voor de wereld. Langs deze wens dank voor ieder goede wensen die wij hebben ontvangen. Voor u en jullie (op z’n fries): Folle Lok en Seine,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer