Een Paasgroet

Pasen

wij hoorden een verhaal

in de ochtend geschreven

toen wij hulpeloos en hopeloos

de last van verdriet en onrecht

slikten, sprakeloos

dikke kelen

ogen roodomrand

suizingen in onze oren

zonder houvast

toen hoorden wij een verhaal

in de ochtend geschreven

 dat de Mens is opgestaan

God riep Hem tot leven

wij kunnen onze weg weer gaan

 

Met een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg.......

Ik heb eerder op de voorkant van de kerkbode geschreven over dorre vlakte der woestijnen die zich zal verblijden, de zandzee bloeiend als een roos, waar de grootheid van de Heer geëerd wordt met jubelend triomfgeschal. Toen verbond ik dit lied met de bouwput die een VINEX wijk moet worden. We zijn in Ypenburg nu een aantal jaren verder en opnieuw spreiden de dorre vlakten zich voor ons uit. Maar ook nu is het een hoopvol beeld. Misschien begrijpt u al dat ik het heb over de zandvlakte waar voorheen het winkelcentrum stond en die nu letterlijk ruimte geeft voor de komst van ons nieuwe kerkgebouw. Hopelijk zullen we over niet al te lange tijd daar ons ‘huis van ontmoeting met God’ zien verrijzen en zal daar ‘de grootheid van de Heer geëerd worden’, door allerlei zang en samen vieren, en ook door ons gemeente-zijn als een vruchtbaar teken van Gods liefde voor de wereld.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg......

Het is maar goed dat er een kerk op Ypenburg is (en ook zichtbaar komt). Want sinds enkele weken is er ook ‘de zoete zonde’, in het winkelcentrum. Het is gelukkig maar klein maar, je moet het toegeven, zéer verleidelijk. (nieuwsgierig? naast de Bruna, maar pas op!) Zo groeit het aantal winkels in Ypenburg en krijgen we een echt centrum waar zelfs verschillend kleurige verlichting mogelijk is. Bijv. oranje op Koninginnedag of als het Nderlands elftal speelt. Daar zal ons kerkgebouw met z’n veelkleurige raam (aan de tramkant) prima bij passen. Af en toe merk ik dat er bij gemeenteleden toch nog onbekendheid is met hoe ons kerkgebouw eruit gaat zien. Bij de ingang (en uitgang dus) van onze kerkzaal ligt op de tafel een map met tekeningen ter inzage. Waarop o.a. het verkleurige raam te zien is. En als in 2007 ons nieuwe kerkgebouw opent vragen we of in het winkelcentrum het groen van onze huiskleur kan schijnen.

Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema.

Op Ypenburg......

Wij zijn weer gestart met een nieuw kerkelijk seizoen. Hoewel verschillende werkzaamheden en activiteiten ook in de zomermaanden doorgaan is het toch goed om als gemeente aan het begin van een nieuw seizoen daar even bij stil te staan en op startzondag het gevoel van gezamenlijkheid te ervaren. Bij het thema: ‘Een plek om God te ontmoeten’ waren prachtige foto’s ingeleverd, waar we in de loop van het seizoen nog wel een keer (op één of andere manier) mee aan de slag hopen te gaan. Bij een nieuwe seizoen horen ook weer enkele (ver)nieuw(d)e zaken. Bij deze kerkbode ontvangt u het nieuwe wijkboekje: alle werkgroepen en commissies, namen en gegevens van de leden daarvan overzichtelijk op een rij gezet. (En de lijst is weer langer geworden!). Handig om bij de hand te hebben. Daarnaast ontvangt u een nieuw blad met de Vorming en Toerustingsactiviteiten: ook hierin naast bekende ook nieuwe activiteiten om elkaar te ontmoeten, te leren, te vieren, te groeien in het geloof. En hopelijk, naast de kerkdiensten, ook plekken om God te ontmoeten, juist ook in de gesprekken en ontmoetingen met elkaar. Ideeën daarvoor blijven uiteraard van harte welkom. Dat het voor ons persoonlijk en als gemeente een inspirerend seizoen mag worden.

Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg......

Vele kerst- en nieuwjaarswensen zijn er weer verstuurd. Van ‘prettig kerstdagen’ tot ‘zalig Kerstfeest’, van ‘gelukkig nieuwjaar’ tot ‘veel heil en zegen voor 2006. Wensen we elkaar ook als gemeente en gemeenteleden : Heil (heelheid) en Zegen toe, dat we mogen groeien in geloof, verbondenheid en het uitstralen van Gods Licht voor de wereld. Langs deze wens dank voor ieder goede wensen die wij hebben ontvangen. Voor u en jullie (op z’n fries): Folle Lok en Seine,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster