Op Ypenburg:

Zoals u wellicht al hebt gehoord of gelezen (in de nieuwsbrief of hieronder) worden de vieringen in De Toevlucht ook uitgezonden via de kerkomroep. Wat vroeger de ‘kerktelefoon’ was, is nu via internet kerkomroep.nl . Inmiddels zijn er enkele gemeenteleden die, soms tijdelijk, niet de kerkdiensten kunnen bezoeken en voor hen is de kerkomroep een goede mogelijkheid om toch verbonden te blijven met de wijkgemeente (tenminste voor wie een computer en internet heeft).

Het is natuurlijk een ‘noodoplossing’ en niet hetzelfde als wanneer je in de kerk bent, met medegemeenteleden om je heen, samen zingen en bidden, luisteren en na afloop van de viering elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken. Maar we hopen dat het toch een beetje een vervanging daarvan is.

Het is natuurlijk even wennen en onderzoeken hoe alles overkomt: het geluid, de bijgeluiden (inclusief het horen zingen van de voorganger J ). Ervaringen of opmerkingen horen of ontvangen we graag, dit kan naar kerkrentmeester Jonathan Heiner, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

We hopen dat via de kerkomroep het gevoel van verbondenheid met elkaar wordt vergroot voor wie niet zelf (meer) naar de vieringen in De Toevlucht kan gaan.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Bij de nieuwsbrief van 23 september is het nieuwe programma Vorming en Toerusting verzonden. Binnenkort zullen er ook een aantal papieren exemplaren op de planken in de foyer liggen. De werkgroep V&T heeft weer een mooie programma samengesteld van gespreksgroepen, avonden en kringen. Samen met de activiteiten van de andere werkgroepen, zoals de maaltijden, het jeugdwerk en natuurlijk de kerkdiensten is er zo weer volop gelegenheid om, zoals het jaarthema van de Protestantse Kerk het zegt, ‘het leven met elkaar te delen’.

Een programma dat prachtig werd samengevat in het thema van Startzondag: #GELD=RIJK?, waarbij G.E.L.D. werd uitgelegd als : geven – eten – leven – delen. In vier woorden het gemeenschap-zijn en gemeenteleven en werk kort weergegeven.

Van harte ieder, groot en klein, uitgenodigd om hier het komende seizoen aan mee te doen in één van de activiteiten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Langzamerhand nadert het einde van het kerkelijke seizoen, het aantal vergaderingen wordt minder, gespreksgroepen leggen de boeken even weg, de cantorij geeft de stemmen even rust en de eerste gemeenteleden vertrekken voor hun vakantiebestemming en welverdiende rust. Tijd om een beetje afstand te nemen, terug te kijken op het afgelopen (werk)seizoen en misschien alvast een beetje vooruit te kijken. Tijd voor recreatie, letterlijk kun je dat vertalen met ‘herschepping’. Opladen zeggen we in ons dagelijks taalgebruik. Tot rust komen en nieuwe energie opdoen.

Daarvoor blijven er natuurlijk ook momenten in Ypenburg, in onze eigen wijkgemeente. Iedere zondag blijven we bij elkaar komen om samen te vieren, ook momenten van rust en bezinning. En natuurlijk om tijdens de koffie elkaar te ontmoeten en bij te praten. En wie weet al weer plannen te maken voor het nieuwe seizoen.

 

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

We staan weer aan het begin van een nieuwe kerkelijk seizoen. Na een hopelijk goede en verkwikkende vakantie/zomertijd kunnen we elkaar weer ontmoeten bij allerlei activiteiten van onze wijkgemeente.

Komend seizoen sluiten we in een deel van onze activiteiten weer aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Deel je leven’. Bij dit thema staat beschreven:

‘We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s.

Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.‘

Het is een mooie gedachte om hetzelfde jaarthema te hebben als vele Protestantse kerken in Nederland, het verbindt ons met elkaar. En we hopen dat dit jaarthema ons ook als gemeenteleden onderling met elkaar en met onze medewijkbewoners zal verbinden. Om zo elkaar te dragen in ons leven en in ons geloof.

Een inspirerend nieuw kerkelijk seizoen gewenst,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De tijd gaat altijd snel in deze weken van de maanden April en Mei. Het zijn ‘gebroken’ weken door de feestdagen zoals Koningsdag, Hemelvaartdag en Pinksteren, de scholen hebben 1 of 2 weken vakantie en voordat je het weet naders het einde van het kerkelijke seizoen. Het zijn ook weken  waarin de voorbereidingen van het nieuwe seizoen plaatsvinden. Er is alweer een commissie voor startzondag en de werkgroep Vorming en Toerusting denkt na over nieuwe activiteiten voor het seizoen. 2016/2017 (zie hieronder).

Toch gebeuren er oo deze laatste maanden nog hele leuke activiteiten in en rond onze wijkgemeente.  Met name de jeugd is nog heel actief. Allereerst is er het Running Dinner en in de maand juni de Nacht zonder Dak (beiden zie hieronder). Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de meditatiewandelingen. Allerlei activiteiten die juist weer goed passen in deze (voorjaars)tijd van het jaar. En uiteraard zijn er de zondagse kerkdiensten het hele jaar door.

Dus nog volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster