Op Ypenburg:

We bevinden ons kerkelijk in de 50 dagentijd na Pasen, de tijd tot en met Pinksteren. Als ‘feesttijd’ krijgt deze tijd minder aandacht dan bijv. de tijd voor Kerst (Advent) of voor Pasen (40 dagentijd), maar toch staat het zo op de liturgische kalender. Met Pinksteren, en eigenlijk met zondag daarna, Trinitatis (Drie-eenheid), wordt de feesttijd afgesloten en gaat we de ‘feestloze’ tijd van de groene zondagen in. Waarbij we natuurlijk mogen bedenken dat iedere zondag de dag van Opstanding is.

We hopen ook nog een aantal bijzondere feestelijke diensten te vieren. De dienst van Schrift en Tafel (avondmaal) op 6 mei en op 10 juni een viering met medewerking van de cantorij en natuurlijk Pinksteren, de 50 ste dag.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster