Op Ypenburg:

Inmiddels is, als u/jij dit leest, weer een nieuw kalenderjaar begonnen. Veel goede wensen hebben inmiddels geklonken en als leden van de wijkgemeente wensen we elkaar ook veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar. Met de wens dat we als gemeenschap zullen groeien in geloof(svertrouwen), in verbondenheid en in ons kerk-zijn in de wijk Ypenburg.

We beginnen het jaar in deze eerste maand januari met enkele bijzondere gebeurtenissen: (her)bevestiging van ambtsdragers, een oecumenische ochtendviering en een avond joods muziektheater.

En in het kader van ons jaarthema ‘Kunst in de kerk’ kijken we uit naar een bijzondere expositie in De Toevlucht van moderne kruiswegstatiën van Ruud Bartlema die hier ook een avond over zal vertellen en een bijzondere kerkdienst over de religieuze aspecten in het werk van de schilder van Gogh.

Dit alles naast de ‘gewone’ onderdelen van het gemeentewerk.

We hopen dat de vieringen en/of andere momenten van gemeente-zijn voor u/jullie in het nieuwe jaar inspirerend zullen zijn.

Persoonlijk willen we u/jullie graag bedanken voor de goede wensen voor het nieuwe jaar die wij hebben ontvangen en ieder al het goede toewensen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster