Agenda komende week

Woensdag 23 Mei 20:00-22:00
Wijkkerkenraad -


Donderdag 24 Mei 18:30-20:00
Een Smakelijk gesprek -


Dinsdag 29 Mei 20:00-21:30
Cantorij - De Toevlucht


Dinsdag 29 Mei 20:30-22:00
Werkgroep Vorming en Toerusting (thuisadres) -

Januari 2018

Op Ypenburg:

Inmiddels is, als u/jij dit leest, weer een nieuw kalenderjaar begonnen. Veel goede wensen hebben inmiddels geklonken en als leden van de wijkgemeente wensen we elkaar ook veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar. Met de wens dat we als gemeenschap zullen groeien in geloof(svertrouwen), in verbondenheid en in ons kerk-zijn in de wijk Ypenburg.

We beginnen het jaar in deze eerste maand januari met enkele bijzondere gebeurtenissen: (her)bevestiging van ambtsdragers, een oecumenische ochtendviering en een avond joods muziektheater.

En in het kader van ons jaarthema ‘Kunst in de kerk’ kijken we uit naar een bijzondere expositie in De Toevlucht van moderne kruiswegstatiën van Ruud Bartlema die hier ook een avond over zal vertellen en een bijzondere kerkdienst over de religieuze aspecten in het werk van de schilder van Gogh.

Dit alles naast de ‘gewone’ onderdelen van het gemeentewerk.

We hopen dat de vieringen en/of andere momenten van gemeente-zijn voor u/jullie in het nieuwe jaar inspirerend zullen zijn.

Persoonlijk willen we u/jullie graag bedanken voor de goede wensen voor het nieuwe jaar die wij hebben ontvangen en ieder al het goede toewensen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg Januari 2018