Op Ypenburg:

Wat vliegt de tijd!

Het is alweer 10 jaar geleden dat ons kerkgebouw De Toevlucht gereed was en we als wijkgemeente ons nieuwe thuis konden betrekken. In de 8 jaar daar voor zijn we als wijkgemeente op zondagochtend samengekomen in scholen, eerst in basisschool De Vlieger en daarna in het lyceum Ypenburg. Dit betekende iedere zondagmorgen stoelen sjouwen, ‘kerkzaal’ inrichten en na de viering weer opruimen. Dat met elkaar te doen gaf het ook veel gemeenschapsgevoel. Maar het was fijn om in het najaar van 2007 ons eigen ‘huis’ te kunnen betrekken en de energie op andere kerkzaken te kunnen richten.

Inmiddels zijn we 10 jaar verder en voelen we ons goed thuis in De Toevlucht. Het is mooi om op 3 december bij dit jubileum stil te staan, opnieuw met de medewerking van de cantorij in de viering, en we hopen op de aanwezigheid van veel gemeenteleden, ook van de eerste jaren die inmiddels verhuisd zijn.

We vieren dit jubileum in dankbaarheid en in vertrouwen dat we ons als gemeente, ook de komende jaren, gedragen mogen weten door de zegen van God.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster