Op Ypenburg:

Dit jaar, 2017, is het jaar waarin we 500 jaar Reformatie herdenken. In Nederland, maar ook in andere landen, uiteraard Duitsland, worden allerlei evenementen georganiseerd in het kader van dit Lutherjaar. En op verschillende manieren willen we ook in onze wijkgemeente daar aandacht aan besteden. Normaal gesproken volgen we, samen met de kindernevendienst op zondag het Oecumenisch leesrooster. Vanaf februari wordt in het materiaal dat we gebruiken het Luthers leesrooster gevolgd. En we proberen iedere maand één van de Lutherliederen uit het liedboek te zingen met daarbij een korte toelichting. Ook op Rond de 60, Rond de 30 kring en de catechisatie komt Luther aan bod. En we organiseren, samen met wijkgemeente Nootdorp, een bijzondere voorstelling over Luther en de geloofsthema’s die voor hem belangrijk waren.

We staan in onze gemeente niet zo vaak stil bij dit moment uit onze kerkgeschiedenis en de tijd van Luther en de geloofsbeleving was een heel andere dan de onze. Maar misschien spelen bepaalde thema’s uit die tijd en geloofsbeleving toch nog wel een bepaalde rol in ons geloof.

We hopen in ieder geval dat de aandacht voor 500 jaar Reformatie ons weer wat meer bewust maakt van de traditie waar we uit komen en die ons gevormd heeft. En misschien ontdekken we dat de thema’s van toen (deels) nog steeds actueel zijn.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer