Op Ypenburg:

(Al)Weer een nieuw jaar. Weer wisselen we goede wensen uit voor komend jaar en hopen op Heil, heelheid, en Zegen voor ieder persoonlijk en voor ons land en de wereld. Weer erop letten 2017 te schrijven i.p.v. 2016. Zo voelt het even als een nieuw begin maar al heel snel gaat (bijna) alles weer op dezelfde manier verder.

Dit jaar is ook het herdenkingsjaar 500 jaar Reformatie. Ik ben benieuwd in hoeverre dat leeft onder gemeenteleden. We willen er dit jaar wel aandacht aan besteden. Dat begint vanuit de Raad van Kerken op 22 januari, de zondag als afsluiting van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen (zie hieronder). Binnen onze wijkgemeente willen we er aandacht aan geven door gedurende het jaar de 13 Lutherliederen te zingen die in het liedboek staan, met daarbij een korte toelichting en het leesrooster dat wij iedere zondag volgen geeft vanaf februari de lezingen volgens het Lutherse leesrooster. Ook in de catechisatie gaan we het, op een speelse manier, met elkaar hebben over de Reformatie en dan vooral over de thema’s die daarin speelden en of die onderwerpen nu nog voor ons belangrijk zijn. We zullen proberen in de kerkdienst met de jongeren daar iets van te laten horen en zien. Graag hoor ik in de loop van het jaar of deze aandacht voor de Reformatie u al dan niet aanspreekt.

Met dank voor alle goede nieuwjaarswensen die wij ontvingen,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer