Op Ypenburg:

Bij de nieuwsbrief van 23 september is het nieuwe programma Vorming en Toerusting verzonden. Binnenkort zullen er ook een aantal papieren exemplaren op de planken in de foyer liggen. De werkgroep V&T heeft weer een mooie programma samengesteld van gespreksgroepen, avonden en kringen. Samen met de activiteiten van de andere werkgroepen, zoals de maaltijden, het jeugdwerk en natuurlijk de kerkdiensten is er zo weer volop gelegenheid om, zoals het jaarthema van de Protestantse Kerk het zegt, ‘het leven met elkaar te delen’.

Een programma dat prachtig werd samengevat in het thema van Startzondag: #GELD=RIJK?, waarbij G.E.L.D. werd uitgelegd als : geven – eten – leven – delen. In vier woorden het gemeenschap-zijn en gemeenteleven en werk kort weergegeven.

Van harte ieder, groot en klein, uitgenodigd om hier het komende seizoen aan mee te doen in één van de activiteiten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer