Op Ypenburg:

We staan weer aan het begin van een nieuwe kerkelijk seizoen. Na een hopelijk goede en verkwikkende vakantie/zomertijd kunnen we elkaar weer ontmoeten bij allerlei activiteiten van onze wijkgemeente.

Komend seizoen sluiten we in een deel van onze activiteiten weer aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Deel je leven’. Bij dit thema staat beschreven:

‘We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.

Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s.

Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.‘

Het is een mooie gedachte om hetzelfde jaarthema te hebben als vele Protestantse kerken in Nederland, het verbindt ons met elkaar. En we hopen dat dit jaarthema ons ook als gemeenteleden onderling met elkaar en met onze medewijkbewoners zal verbinden. Om zo elkaar te dragen in ons leven en in ons geloof.

Een inspirerend nieuw kerkelijk seizoen gewenst,

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer