Op Ypenburg:

Meimaand – wandelmaand.

De diaconie heeft het initiatief genomen om de maand Mei tot wandelmaand te benoemen (zie hieronder). Ieder jaar werd er al gewandeld en wel op Hemelvaartsdag ’s morgens vroeg door leden van de meditatiekring en andere gemeenteleden.

Samen lopen is een vorm van “samen onderweg zijn”, misschien mag je het zelfs ‘pelgrimeren’ noemen waarbij het ‘gaan van de weg’ belangrijker is dan het bereiken van een bepaald doel. Het gaat om het lopen zelf, stap voor stap, waarbij alle aandacht is voor het hier en het nu, voor dat wat je om je heen ziet en hoort of wat je ervaart in jezelf of in het samenzijn. Dit wordt versterkt doordat we tijdens de ochtendwandeling op Hemelvaartsdag in stilte lopen, alleen wordt op een drietal momenten een korte tekst gelezen waar je (eventueel) over kunt denken of mediteren.

Het is goed om in de jachtigheid van onze tijd af en toe te wandelen. Al wandelend heb je, door het rustige tempo, tijd om volop aandacht te hebben voor je omgeving, elkaar of jezelf. Zo kan wandelen je innerlijke rust en vrede geven.

Samen wandelen geeft ook een gevoel van saamhorigheid, en waar geen stilte hoeft te worden gehouden kun je samen van gedachten wisselen.

Jezus wandelde met zijn leerlingen heel wat af, zo lezen we in het evangelie, en onderweg waren er vele bijzondere ontmoetingen en gesprekken van Jezus met de mensen die met hem mee liepen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus : van harte uitgenodigd om één van de wandelingen mee te lopen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema