Op Ypenburg:

November is de tijd van de herfst, vallende bladeren. En in de kerk is het ook de tijd van de gedachtenis van de gestorvenen. Dit keer een gedicht dat ook in het nieuwe liedboek (blz. 1194) staat vermeld, als troost en bemoediging, met name voor wie deze najaars- en wintermaanden extra donker voelen. Een gedicht van Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Herfst

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen,
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.


In deze novembermaand valt ook al weer de eerste adventszondag (30 november): ook in deze donkere weken, ook rond het gedenken mogen we weten en geloven: het gaat toch weer naar het Licht toe.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster