Op Ypenburg:

Het nieuwe kerkelijke seizoen is weer begonnen en inmiddels is het nieuwe Vorming en Toerustingsboekje met alle wijkactiviteiten (naast de vieringen) meegezonden met de digitale nieuwsbrief. Er zullen voor wie dat handiger vindt een aantal papieren exemplaren op de plakken in de foyer en bij de hoofdingang liggen om mee te nemen. We hopen dat er activiteiten in staan die u / jullie aanspreken om aan mee te doen. Suggesties voor onderwerpen ontvangen we altijd graag. Verderop, hieronder, staan de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden genoemd.

We hopen elkaar op verschillende momenten als gemeenteleden te ontmoeten, rond vieringen, gespreksgroepen of thema-avonden. En dat al die activiteiten de verbondenheid als gemeenschap doen groeien en ons persoonlijk opbouwen in ons geloofsleven.

Met het thema van startzondag ‘De Toevlucht in bloei!’ hopen we op een kerkelijk seizoen met volop groei en bloei !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren