Op Ypenburg:

Kortgeleden waren we als predikanten uitgenodigd bij Octant, een organisatie voor christelijk basisonderwijs in Nootdorp, Pijnacker en Ypenburg. De bijeenkomst stond vooral in het kader van kennismaking en gesprek rond de identiteit van het christelijk onderwijs. Eén van de leerkrachten opende de bijeenkomst met een treffend verhaal:

Op een dag gingen vader en zijn zoon op reis. Vader besloot zelf te gaan lopen en zette zijn zoon op de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij een paar mensen tegenkwamen die zeiden: 'Dat is de wereld op zijn kop. De jeugd heeft geen respect meer voor de ouderen. Die gezonde jongen rijdt op een ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwelijks vooruit komt'.

Toen de jongen dit hoorde stond hem het schaamrood op de kaken. Hij stapte af en stond erop dat zijn vader verder zou rijden. Zo liepen ze verder, vader op de ezel en de jongen te voet. Even later kwamen ze weer mensen tegen die zeiden: 'Moet je dat zien! Wat een ontaarde vader, die zelf lekker op de ezel zit en zijn kind laat lopen'.

Na dit verwijt draaide de vader zich naar zijn zoon en zei: 'Kom, dan zullen we samen op de ezel rijden'. Zo vervolgden ze hun weg, tot zij mensen tegenkwamen die zeiden: 'Kijk, dat arme beest! Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen beiden, wat een dierenbeulen!'.

Daarop zei Vader tot zijn zoon: 'Laten we afstappen. Het is beter dat we allebei gaan lopen, dan kan niemand ons nog iets verwijten'. Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot een stel voorbijgangers weer commentaar leverde: 'Wat zijn er toch een dwazen op de wereld! Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden denkt eraan op de ezel te gaan zitten'

Vader draaide zich om naar zijn zoon en zei: 'Je hebt het gezien mijn zoon. Hoe je je ook gedraagt, op en aanmerkingen zullen er altijd zijn. Volg daarom altijd wat je eigen hart je ingeeft'.

(Verhaal toegeschreven aan Aesopus, zesde eeuw voor Christus).

Oordeel niet te snel, dat is één les die dit verhaal ons leert. En: ‘Volg altijd wat je eigen je hart je ingeeft’, een mooi uitgangspunt voor het onderwijs en ook voor ieder mens. We zijn nogal eens geneigd te luisteren naar wat ‘men’ om ons heen zegt en vindt, maar uiteindelijk is het het belangrijkste dat je doet wat je hart jou zegt. Als gelovigen, ook in onderwijs en kerk,  worden we daarbij geïnspireerd door de Bijbel, je zou kunnen zeggen : ‘door het hart van het evangelie’. Als we doen wat het hart van het evangelie ons ingeeft en dat ‘van harte’ volgen, zijn we persoonlijk en als kerk op de goede weg (wat anderen daar ook van zeggen).

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren