Op Ypenburg

Op de eerste zondag van Advent wordt in de drie kerken in Nootdorp en Ypenburg, zoals ieder jaar, de Adventsgroet gelezen door één van de leden van een andere wijkgemeente/parochie. Eén van onze Ypenburgse gemeenteleden zal de adventsgroet lezen in één van de Nootdorpse kerken. Zo drukken we uit dat wij samen en in verbondenheid met elkaar als kerken van Nootdorp en Ypenburg het Licht van Kerst verwachten en toeleven naar Kerst.

Deze oecumenische verbondenheid van onze Protestantse Kerk en de Katholieke parochiekern in Nootdorp groeit steeds meer. Inmiddels kennen we de twee oecumenische zondagmorgenvieringen, één op de 3e zondag in januari in het kader van de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen en op de 4e zondag in september in het kader van de Vredesweek, beiden met drie voorgangers te houden in de r.k. H. Bartholomeuskerk. Ook de oudejaarsavonddienst is sinds vorig jaar oecumenisch en wordt afwisselend gehouden in één van de beide protestantse kerken met twee voorgangers, protestants en katholiek. En ook de meditatieve vieringen in Advent en de Veertigdagentijd in de Bartholomeuskerk en de vespers op de 1e zondag van de maand in de Dorpskerk zijn oecumenisch.

Daarnaast zijn er nog meer oecumenische activiteiten bijv. een maaltijd in de Stille Week, volgend jaar hopelijk weer Lessons & Carols en af en toe een dag voor en met de kinderen.

Dit alles wordt georganiseerd vanuit de Kerken Nootdorp-Ypenburg (voorheen Raad van Kerken). Met de nieuwe naam is ook een nieuw logo geïntroduceerd. Een mooi logo waarin kerk in dorp en stad is te herkennen.

Zo hopen we dat de verbondenheid met elkaar als kerken en gelovigen, ondanks de verschillen die er ook zijn, steeds meer zal groeien. In het geloofsvertrouwen dat de verbondenheid groter is dan de verschillen die er zijn, omdat we die verbondenheid vinden in het geloof in God en in de verwachting van de komst van het Licht zoals we dat met kerst weer mogen vieren.

            Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 2 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Zondag Werelddiaconaat.

Deze viering wordt mee voorbereid door de werkgroep ZWO. De lezingen volgens het leesrooster zijn: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13 en Matteüs 5: 1 ? 12. 

In deze viering is er jeugdkerk voor de jongeren 12+Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner


Zon 2 Februari om 19:00 uur in De Dorpskerk

Informatie bij deze dienst:
Thema: Bijbelse tijdgenoten.

Voorganger: Vesper