Op Ypenburg

In verschillende kringen hebben we inmiddels een Bijbelverhaal gelezen met de methode van het Contextueel Bijbellezen of, zoals wij het noemen: Bijbellezen in onze tijd. En beide titels samen drukken uit waar het in deze methode om gaat: we lezen een Bijbelverhaal in en vanuit de context, de tijd en omstandigheden, waarin wij leven en met wat ons daarin bezig houdt. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen spreken we met elkaar over een bepaald onderwerp en onderzoeken zo allerlei aspecten die bij dat onderwerp horen. En na en vanuit dat gesprek lezen we het Bijbelverhaal, in de hoop zo te ontdekken wat het Bijbelverhaal voor ons leven nu te zeggen kan hebben.

Behalve de gezamenlijke avonden met Nootdorp ‘Bijbellezen in onze tijd’ (zie hieronder) hebben we deze methode ook uitgeprobeerd op de Rond de 60 kring en in de catechese bij Philadelphia. Steeds leverde dit een mooi gesprek en een nieuwe kijk op het Bijbelverhaal op. Ook in de catechese 12-15 jaar na de jaarwisseling hoop ik op deze manier Bijbelverhalen te lezen met de jongeren. In de hoop ook samen met hen te ontdekken dat de Bijbel voor ons ‘een goed verhaal’ is.

ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 2 Februari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Zondag Werelddiaconaat.

Deze viering wordt mee voorbereid door de werkgroep ZWO. De lezingen volgens het leesrooster zijn: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13 en Matteüs 5: 1 ? 12. 

In deze viering is er jeugdkerk voor de jongeren 12+Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jonathan Heiner


Zon 2 Februari om 19:00 uur in De Dorpskerk

Informatie bij deze dienst:
Thema: Bijbelse tijdgenoten.

Voorganger: Vesper