Op Ypenburg

We staan weer aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, gemarkeerd door onze jaarlijkse startzondag. Voor dit nieuwe seizoen en startzondag hebben we als jaarthema gekozen voor ‘Een goed verhaal’, in aansluiting bij het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk.

De website van de PKN zegt daarbij: ‘In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld’. De Bijbel als Gods Woord in mensentaal dat troost, bemoedigt, inspireert en ook nu nog cultureel en maatschappelijk relevant is. Het verhaal van God als spiegel voor ons leven.”

Natuurlijk zijn we als geloofsgemeenschap steeds op allerlei manieren bezig met en rond Bijbelverhalen, de Bijbel is de Bron voor ons leven en kerk zijn. Maar komend seizoen hopen we dit op enkele bijzondere manieren te doen. We hopen dat de Bijbel zo steeds opnieuw een inspirerend boek blijkt, waarin soms hele bekende verhalen opeens nieuw tot je kunnen spreken.

N.a.v. dit jaarthema ‘Een goed verhaal’ heeft de schrijversgroep ‘Liberaal Christendom’ deze zomer een preekwedstrijd uitgeschreven rond lastige Bijbelverhalen. Met de uitdaging een preek te schrijven rond één van de drie teksten: Psalm 139: 19-22, Matteüs 23: 27-33 of Handelingen 5: 1-11.

In augustus heb ik over twee van die lastige teksten een preek geschreven, Psalm 139 en Handelingen 5, deze zijn na te lezen op onze website www.kerkopypenburg.nl onder ‘Dominee’ – Preken.

Voor iedere, thuis, op school of werk en in de kerk een goed en inspirerend nieuw seizoen toegewenst,

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 22 September om 10:00 uur in H. Bartholomeuskerk, Nootdorp

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, 10.00 uur in de r.k. H. Bartholomeuskerk aan de
Veenweg in Nootdorp: thema: ?Vrede verbindt over grenzen?. M.m.v. cantorij/koor. Voorgangers:
diaken Dick Vrijburg, Kerkelijk Werker Marja Griffioen, ds. Attie Minnema

Voorganger: Diaken Dick Vrijburg, Kerkelijk Werker Marja Griffioen, Ds. Attie Minnema
Ouderling van dienst: Karel van den Boogaard