Op Ypenburg

We staan weer aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, gemarkeerd door onze jaarlijkse startzondag. Voor dit nieuwe seizoen en startzondag hebben we als jaarthema gekozen voor ‘Een goed verhaal’, in aansluiting bij het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk.

De website van de PKN zegt daarbij: ‘In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld’. De Bijbel als Gods Woord in mensentaal dat troost, bemoedigt, inspireert en ook nu nog cultureel en maatschappelijk relevant is. Het verhaal van God als spiegel voor ons leven.”

Natuurlijk zijn we als geloofsgemeenschap steeds op allerlei manieren bezig met en rond Bijbelverhalen, de Bijbel is de Bron voor ons leven en kerk zijn. Maar komend seizoen hopen we dit op enkele bijzondere manieren te doen. We hopen dat de Bijbel zo steeds opnieuw een inspirerend boek blijkt, waarin soms hele bekende verhalen opeens nieuw tot je kunnen spreken.

N.a.v. dit jaarthema ‘Een goed verhaal’ heeft de schrijversgroep ‘Liberaal Christendom’ deze zomer een preekwedstrijd uitgeschreven rond lastige Bijbelverhalen. Met de uitdaging een preek te schrijven rond één van de drie teksten: Psalm 139: 19-22, Matteüs 23: 27-33 of Handelingen 5: 1-11.

In augustus heb ik over twee van die lastige teksten een preek geschreven, Psalm 139 en Handelingen 5, deze zijn na te lezen op onze website www.kerkopypenburg.nl onder ‘Dominee’ – Preken.

Voor iedere, thuis, op school of werk en in de kerk een goed en inspirerend nieuw seizoen toegewenst,

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 5 April om 10:00 uur in De Toevlucht,

Informatie bij deze dienst:
Zesde zondag van de 40-dagentijd Palmzondag. Lezingen: Exodus 11: 1-10 en Matteüs 26: 1-27, 66, thema: 'Wordt het nu anders'. De kinderen verbeelden in deze viering met palmpassstokken de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada van der Ster


Maa 6 April om 19:30 uur in De Dorpskerk

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Vesper


Din 7 April om 19:30 uur in De Dorpskerk

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Vesper


Woe 8 April om 19:30 uur in De Dorpskerk,

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Vesper


Don 9 April om 19:30 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Witte Donderdag

Voorganger: Vesper