Ondanks de mooie nazomer/herfst van de afgelopen weken gaan we alweer richting de laatste zondagen van het kerkelijk jaar en daarna de tijd van Advent. De kindernevendienst is alweer bezig met het voorbereiden van het Adventsproject en de Kerstmusical. Maar daarvoor is eerst de zondag waarop we de gestorvenen, korter of langer geleden, gedenken. We mogen dat doen, al bijna in het licht van Advent, in vertrouwen dat na het donker er altijd weer licht, Gods licht zal zijn. Dat is een mooie gedachte. In katholieke kerken en soms ook in protestantse kerken vindt deze gedachtenis op 1 november plaats, Allerzielen. Ook dat is een mooi moment daarvoor, maar wij handhaven de gedachtenis op de Laatste zondag van het kerkelijk jaar en daarmee de verbinding met Advent. In de viering op deze zondag op 25 november is er voor ieder die dat wil gelegenheid een kaarsje aan te steken. Velen ervaren dit steeds weer als een bijzondere viering. Welkom daarvoor in deze viering!

                                                                       Met hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 25 November om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:

Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster